boekje Tien Eucharistische Mirakelen

Kapelaan Bart Theunissen van de Heilige Edith Stein parochie (Vught) heeft deze kleine brochure geschreven over 10 hostiewonderen,
waarvan verschillende in onze streken hebben plaatsgevonden.

Deze brochure (2e herziene druk) wordt u gratis aangeboden en mag vrij afgedrukt, gekopieerd en verspreid worden van kapelaan Theunissen, zodat het geloof en de liefde tot het Heilig Sacrament mogen groeien.

Het is voor alle mensen informatief en ondersteunend voor het geloof, maar ook voor de priesters, diakens, de eerste communie voorbereiding, vormselgroep, en andere groepen.

Voor meer informatie bij kapelaan Bart Theunissen.