Parochiedag 2020

Door de Corona beperkingen hebben we helaas in juni geen vrijwilligersmiddag gehad. Toen hebben we besloten om deze samen te laten gaan met de parochiedag in september. Maar ja, de tijd schrijdt door, en parochiedag nadert. En we hebben nog steeds onze Corona beperkingen, hoewel een stuk minder dan van het voorjaar.
We willen de parochiedag nog steeds door laten gaan. Op 27 september aansluitend aan de viering. Een viering weliswaar niet met alle koren maar een bescheiden afvaardiging van de koren; 7 koorleden in het totaal op het priesterkoor, want zoveel mag.
En dan toch een gezellig samenzijn, op gepaste afstand van elkaar. Met wat lekkers bij de koffie. En misschien wel een speciaal programma, wie weet.
Voor de dienst dient u u waarschijnlijk wel weer op te geven, maar informatie hierover volgt tijdig. Eind augustus hebben de locatieraad en pastoraatsgroep – want zij zijn het die het dit jaar organiseren – beraad over de precieze invulling. Wij houden u via de website en de elektronische nieuwsbrief op de hoogte.

Locatieraad en Pastoraatsgroep