Inzamelingsactie Voedselbank in de Veertigdagentijd

In maart pakken we (Werkgroep Caritas) met de gezamenlijke kerken in Bennekom weer het stokje van de estafetteactie voor de voedselbank op. 
De werkgroep Caritas participeert al een aantal jaren in de werkgroep Actie Voedselbank van de gezamenlijke Kerken in Bennekom.
Na de succesvolle acties van voorgaande jaren willen we u uitnodigen om ook dit jaar weer mee te doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank Ede.


Samen met de gezamenlijke kerken in Bennekom pakt de werkgroep Caritas in de maand maart weer het estafettestokje over in de Estafette Actie in Bennekom. 
In oprechte solidariteit aan de slag voor onze naasten die de eindjes (even) niet aan elkaar kunnen knopen.
Vorig jaar hebben we gezamenlijk 32 volle kratten levensmiddelen bijeengebracht en hebben we daarnaast een fantastisch bedrag van € 868,- naar de voedselbank kunnen overmaken.
We willen u van harte uitnodigen om ook dit weer mee te doen met de inzamelingsactie voor de Voedselbank Ede om hier wederom een groot succes van te maken.

Wat kunt u doen?
Op de inzamelpunten staan kratten waarin u levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar stelt aan de Voedselbank. 
Het gaat daarbij om houdbare kruidenierswaren: conserven, pasta, groente in pot, meelwaren, zoet broodbeleg als jam of pindakaas, thee, koffie, suiker, rijst maar ook om luiers, schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, wasmiddel, enzovoorts. Ook een financiële bijdrage is mogelijk; u kunt uw gift overmaken op bankrekening NL16 SNSB 0947 0033 04 van Hervormde Diaconie Bennekom o.v.v. actie voedselbank maart 2020.

Waar en wanneer kunt u uw bijdrage inleveren? 

  • op zondag 8, 15, 22 en 29 maart in de kerken rond de vieringen.
  • op vrijdag 13 en 27 maart in het Kerkheem tijdens de weekmarkt.
  • op alle werkdagen van 9 t/m 27 maart tussen 10.30 uur en 11.30 uur bij de parochiewacht in de Torenzaal van de Katholieke Kerk, Heelsumseweg 1.

Wij hopen op uw gulle medewerking, alvast hartelijk dank!

Namens de werkgroep van de gezamenlijke Kerken:
* Hervormde Gemeente
* Vrijzinnigen Bennekom
* Gereformeerde Kerk
* Chr. Gereformeerde Kerk
* RK Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina

Lees op www.voedselbankede.nl voor meer informatie