Kerkproeverij: viering zondag 16 september

De eerste viering met Arsis ná de zomervakantie, op zondag 16 september, zal in het teken staan van de landelijke actie Kerkproeverij.

Kerkproeverij? Wat is dat?
Op zondag 16 september staat de landelijke ‘Kerkproeverij’ gepland: een zondag om mensen uit te nodigen eens mee te gaan naar de kerk van hun vrienden of bekenden. Meer dan twintig kerkgenootschappen steunen de campagne. En in Bennekom doen dit keer alle kerken mee!
Misschien vindt u het een wat vreemd woord, “Kerkproeverij”. Het idee erachter is: voor veel mensen is de drempel om een kerkdienst te bezoeken erg hoog (geworden). Ze willen niet zomaar lid worden van een kerk, maar misschien willen ze wel een keertje de sfeer van een kerkdienst proeven, door met iemand mee te gaan. Zoals je een keertje een ander recept of een nieuw drankje uitprobeert.
Natuurlijk is iedereen in elke kerkdienst welkom. Waarom dan een speciale datum? Dat is om ervoor te zorgen dat we er wat meer publiciteit aan kunnen geven én u en jou erop attent te maken om juist dán iemand mee te nemen.

Na de zomer zullen we als gezamenlijke kerken de publiciteit zoeken. In ieder geval is nú het devies: zet de datum in de agenda én bedenk alvast wie u gaat uitnodigen!
In onze MVR kerk zal Hans Lucassen samen met het koor Arsis de viering verzorgen.

Doopvoorbereiding nieuws

Nieuws van de werkgroep doopvoorbereiding.
In een gezamenlijk overleg met de doopgroepen van alle geloofsgemeenschappen van de Titus Brandsma parochie is besloten dat de doopvoorbereiding in de toekomst gezamenlijk zal plaatsvinden.
De voorbereiding zal begeleid worden door Pastoor ten Have en Pastor Hans Lukassen. In overleg zal dan gekeken naar een doopdatum in de eigen geloofsgemeenschap.

De voorbereidingsavonden zullen plaatsvinden in de torenzaal van onze geloofsgemeenschap in Bennekom van 20.00-22.00 uur

 • Donderdag 5 juli
 • Dinsdag 11 september
 • Woensdag 10 oktober
 • Woensdag 14 november

Opgave bij Marian Bolscher, doopvoorbereiding.
email: mgbolscher@hotmail.com

Heilig Boontje impressie

Er zijn 2 impressie beschreven van “het Heilige Boontje” :

Schrijver Jan Wouters:
(maaltijd in juli)

Een heilig boontje is iemand die zich braaf voordoet en zich daarop laat voorstaan. Het is wellicht een verbastering van het in de 18de eeuw voorkomende heilig bontje. Destijds werd een wees een bontje genoemd vanwege zijn bonte kleding (denk aan grauw). Bij een heilig bontje (een brave vrome wees) haperde wel eens iets aan zijn vroomheid, zodat toen de uitdrukking ook ironisch werd bedoeld.
Bij onze MVR heilig boontje maaltijd zie ik echter geen zich braaf voordoende mensen; nee ze zijn echt braaf, vooral de vijf vrouwelijke en één mannelijke initiatiefnemers. Met het heilig boontje wordt iets anders bedoeld: de volledige maaltijd (met boontjes?) op de heilige zondag, waarvan de Bennekomse kerkgenoten genieten.
Het is een bijzonder initiatief, waarvan ik met vele anderen volop kan genieten. Voor mij geldt dat ik dan een keer niet zelf hoef te koken en al etend gezellige gesprekken heb. Dit keer zat ik naast Jan Jeuken, die veel over zijn jeugd in het Limburgse Echt tijdens de oorlog verhaalde. Daarbij kwam ook de voor mij bekende potkachel met kolen ter sprake, die in zijn eentje het hele huis moest verwarmen, maar daartoe geenszins in staat was. Herinneringen die het contrast met de tijd van nu zo sterk tot uitdrukking brengen. Dat gold ook voor Tineke de Bakker, die aan de andere kant naast mij zat en vertelde over haar jeugd in Zeeuws Vlaanderen, waar Wilhelmina aan het eind van de oorlog terugkeerde in ons land.
Het bijzondere van onze geloofsgemeenschap is dat er bijna geen geboren Bennekommers deel van uit maken in de 50+ generatie en dat we uit alle delen van het land naar hier zijn getrokken. Dat schept naast het samen kerk zijn een extra band, die onze geloofsgemeenschap sterk maakt. Daar hoor ik graag bij en met mij vele anderen. Het heilig boontje past daar fraai bij en is daar een duidelijke expressie van!
Jan Wouters.

Schrijver Hans Wilmink:
(maaltijd in april)

Niet alleen hoeven eten

Riet opent de gezamenlijke maaltijd van het Heilig Boontje op zondag 29 april. Wij zitten met ons allen in groepjes van acht. Riet vraagt om elkaars handen vast te houden, als teken van verbondenheid, verbondenheid met elkaar, en verbondenheid met datgene wat de aarde ons gegeven heeft.

Dan gaat de FairTrade wijn rond. Ja, eerst een eurootje in het potje doen, en dan het glas heffen. De eerste gang wordt geserveerd. Het menu vandaag is paprikasoep of pastinaaksoep, dan kip Marbella en Kip Madras met rijst en gekookte aardappelkrieltjes, met verse salade, en dan diverse toetjes, waaronder een rabarbertaart. En natuurlijk koffie en thee na.

Mien Verkerk verheugt zich op het eten. Elke week komt zij naar de kerk. Dat is al vanaf het begin dat zij hier woont. Nog nooit heeft zij een zondag overgeslagen. ‘ Ja, het ik vind het zo fijn om naar de kerk te gaan. De mensen, de sfeer in de kerk, de viering. Ik ga er altijd met een goed gevoel weer weg. Het voelt voor mij ook wel als een zonde als ik een keer niet ga. En dan nu gezamenlijk eten. Zij koken toch zo goed en het is zo lekker. Anders moet ik alleen eten en dit is veel fijner. Door de week heb ik alleen oude mensen om mij heen. Mijn dochters komen vaak bij mij op bezoek. En de anderen praten er dan over dat ik zoveel bezoek ontvang. Ooh, en die toetjes! Wie heeft die gemaakt? Die zijn toch wel zo lekker!’

Jan Jeuken is in zijn element. Hij praat honderduit met Bram Kroes. Eerst gaat het over voetbal. VV Bennekom, is niet meer wat het geweest is. Fortuna Sittard, die gisteren gepromoveerd is naar de eredivisie. Zijn vrijwilligers werk bij VV Bennekom. En dan komen de verhalen over de grote vaart. De Holland Amerika Lijn, de havens aan de oostkant van de VS, en aan de westkant. ‘ Die zijn veel mooier. Het warme klimaat, en dan vooral de haven van Vancouver. Maar het mooiste was toch wel de haven van Havanna: dicht bij het centrum van de stad, met de cafe’s en het vertier er omheen.’ Jan is blij dat hij niet hoeft te koken. ‘ Op zondag houd ik het sowieso heel simpel, hier en daar wat potjes opwarmen. Maar dit is hier heel lekker en fijn om niet alleen hoeven te eten.’.

En zo gaat het verder. Er heerst een ontspannen sfeer. Er wordt gelachen, gepraat en natuurlijk flink gegeten. Alles gaat op. Zelfs het laatste toetje en er was veel aan toetjes. Dan koffie en thee met heerlijke pure chocolaboontjes.

Hans Wilmink

Alle info over Heilig Boontje is te lezen op de eigen pagina van het Heilig Boontje

Kledingbeurs in de kerk 30 juni

kledingbeursOok dit jaar gaat er weer tweedehandskleding verkocht worden. Dit kan alleen als u eens lekker door de kasten gaat en er mooie, schone en bruikbare kleding uithaalt! 

U kunt uw kleding inleveren bij Janneke Postma, Selterskampweg 23, Bennekom.

De kledingbeurs is op 30 juni in de kerk!

En zoals als altijd is de opbrengst weer bestemd voor de hoognodige verbouwing van onze koffie/vergader/keuken/toiletruimte.

Vrijwilligersmiddag

Op zondag 24 juni is het weer zover: een gezellige middag voor alle vrijwilligers van onze gemeenschap die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor onze parochie. 
Naast de uitreiking van de zeer gewilde oorkonde voor de ‘vrijwilliger van het jaar’ is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. 
Dit jaar zal het thema: ‘Spaanse Tapas’ zijn.

Graag nodigen wij u van harte uit voor deze middag van 15.00 – 17.00 uur, plaats Parochiezaal.

Tot dan,
de Locatieraad

Nacht zonder dak: Open krot 1 juni

Open Krot Vrijdag 1 Juni 20:30-21:00
De Wingerd.

Nacht Zonder Dak:
Slapen in een kartonnen hutje voor straatkinderen.

Vrijdag 1 juni doen we met On the Road mee aan Nacht zonder Dak.
’s Avonds is er voor geïnteresseerden gelegenheid om de krotten waarin wij gaan slapen te bewonderen, zie bovenstaande afbeelding.

Steun ons door een bijdrage te leveren bij het Open Krot door te sponsoren. (klik dan wel in het 1e veld ‘Bennekom’ aan)
Meer informatie op de webpagina van Nacht zonder Dak – Bennekom

opleidingen Aartsbisdom

Ingekomen post via het Aartsbisdom:

Graag vraag ik uw aandacht voor bijgaande brief van kardinaal Eijk over de verschillende opleidingen die het Aartsbisdom Utrecht vanaf september aanbiedt. Over deze opleidingen (tot priester, tot diaken, tot catecheet en tot diaconaal assistent) zijn ook folders gemaakt. Het is de bedoeling dat deze in de parochiekerken komen te liggen. De folders zijn tevens te downloaden van www.ariensinstituut.nl/opleidingen. In zijn brief vraagt kardinaal Eijk om aandacht voor deze opleidingsinitiatieven, in het belang van de parochies: “Ik doe een dringend beroep op u om met prioriteit binnen uw parochie of parochiële caritas instelling kandidaten te werven voor deze vier opleidingen,” aldus kardinaal Eijk. Zo is het “van groot belang dat er voor nu en de toekomst vrijwilligers toegerust worden die een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van catechese, caritas en diaconie kunnen vervullen en die op deze terreinen ook zelf actief zijn.”
Met vriendelijke groet,
Roland Enthoven

Hoofd Communicatie
Aartsbisdom Utrecht

De brief over opleidingen Aartsbisdom

Wist u dat…? van het Heilig Boontje

Wist u dat:

 • De kookgroep soms al máánden voor de 5e zondag nadenkt over het menu…?
 • We het heel erg waarderen dat er altijd wel mensen zijn die na afloop even helpen de tafels weer goed te zetten…?
 • Het geld dat overblijft na afrekenen van de kosten wordt gebruikt voor o.a bestek & servies en we doorsparen voor een mooie oven in de ‘vernieuwde parochiezaal’…?
 • We zo blij zijn met ons IKEA servies dat we het in een schatkist bewaren…?
 • De leden van de kookgroep ook gewoon betalen voor de maaltijd en een glaasje (maar wel stiekum snoepen uit de pannen )…?
 • We iedere keer denken dat ‘er wel wat overblijft’ maar dat eigenlijk nooit gebeurt…?
 • U eigenlijk iets mist als u nog nooit bij ons aan tafel heeft gezeten (en dan bedoelen we vooral de gezelligheid)…? 

Eetclub het Heilig Boontje,
Bestaat uit 6 enthousiaste personen, te weten: Stef Gielen, Riet Kroes, Nardie Breteler, Janneke Postma, Marianne Thie en Hermine Wilmink.
en heeft een eigen webpagina.

ter info: brief inzake Nationaal Holocaust Museum

Ter informatie: Brief inzake Nationaal Holocaust Museum

Met deze brief wil Mgr. drs. H.W. Woorts – bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag – alle priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers, parochiebesturen en parochianen in het Aartsbisdom Utrecht informeren over het doel van het Nationaal Holocaust Museum en waarom er katholieke steun voor wordt gegeven en gevraagd.

Lees hier de brief: Brief inzake Nationaal Holocaust Museum

Resultaat inzameling Mensen in Nood

Op 14 april heeft de kledinginzameling voor Mensen in Nood plaatsgevonden en er is in totaal 420 kilo ingezameld.

Door uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en schoenen.
Velen hebben hierdoor weer hoop op een betere toekomst.

Was uw bijdrage klein of groot, iedereen heel erg bedankt!
Tot volgend jaar.