Werkgroep Tuinclub

De tuinclub bestaat uit tien personen die aangestuurd wordt door Gerard Bolscher. Zij hebben ondersteunende taken zoals het jaarlijks plaatsen, optuigen en weer opruimen van de 7,5 meter hoge kerstboom, het aanleveren van buxus(palm)takken voor Palmzondag en het drogen en bewaren van het restant van die takken tot as-woensdag van het daaropvolgende jaar om te verbranden tot as voor het askruisje. Verder moet de kerk- en pastorietuin goed en regelmatig onderhouden worden. Dat wil zeggen: struiken, heesters en bomen snoeien, het regelmatig knippen van de haag rondom het hele terrein, van april tot november wekelijks het gras maaien, het kerkplein schoon en onkruidvrij houden en de belijning van de parkeervakken zo nu en dan te witten. Recent heeft Arno de Bruin zich ook aangemeld bij de tuinclub. Arno, ook jij welkom bij de club.

De tuinclub werkt in teamverband. Als er actie ondernomen moet worden, wordt er een mailtje rondgestuurd met dag en tijd van aanvang. Dat is meestal ’s zaterdags ’s morgens of in de zomermaanden ’s avonds door de week. Eenieder kijkt dan of hij kan. Meestal is meer dan de helft van de tuinclubleden aanwezig. Uitzondering is het grasmaaien, dat gebeurt individueel. Iedereen krijgt een maand toegewezen om het gras te maaien. Dat kan hij doen op een dag en tijd dat het hem uitkomt.

De technische dienst en de tuinclub werken veel samen en vullen elkaar aan. Zo hebben zij een aantal jaren geleden gezamenlijk, samen met enkele specialisten, het Hemelwaterproject bedacht, uitgerekend en uitgevoerd. Dat houdt in dat thans al het hemelwater (regen, hagel, sneeuw) van daken en kerkplein, dat voorheen werd afgevoerd via het gemeentelijk riool, nu op eigen terrein wordt opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem via grindsleuven onder het kerkplein en een aantal aangelegde wadi’s in de kerktuin. Op deze manier wordt duurzaam een bijdrage geleverd aan een beter milieu.

Gerard Bolscher.