Werkgroep Gezinsviering

De visie van de werkgroep Gezinsviering is: Ontmoeting (ouders en kinderen), herkenning (terugkerende elementen tijdens de gezinsviering) en verbinding (met de parochie en parochianen).
We vinden het belangrijk om kinderen actief te laten deelnemen aan de viering.
We richten ons op:

  • Gezinsvieringen in de kerk ism kinderkoor Eigenwijs en met alle andere kinderen in de kerk (kerstavond, voorstellen 1e Communicanten, Eerste Communie, Palmpasen, Goede Vrijdag, gezinsviering voor zomervakantie).
  • Activiteiten gekoppeld aan de kerk, zoals Sint Maarten en het samen bekijken van de kerststal (ism Alexanderschool).
  • Activiteiten “buiten de kerk om”, zoals gezamenlijk eten en een speurtocht door de kerk.