Mariakapel

mariakapel-is-open-klNieuw bord voor de parochiewacht!

Met dank aan Jos de Groot voor de realisatie hiervan.

 

Schola Catharina zoekt nieuwe zangeressen

De Schola Catharina is een vrouwenschola die in 1992 opgericht werd om, ongeveer eens per maand, een Gregoriaanse mis te verzorgen in de Utrechtse Catharinakathedraal.

De activiteiten breidden zich echter al snel uit. Niet alleen zingt de Schola nu ook elders de Gregoriaanse zondagsmis, zij verleent inmiddels ook haar medewerking aan concerten, bezinningsdagen, huwelijksvieringen, zingt de requiem-gezangen, de Gregoriaanse vespers en maakte radio en TV-opnames.
De schola werkt volgens de huidige semiologische opvattingen, dat wil zeggen: in de interpretatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de oudste 10e eeuwse handschriften (zoals die genoteerd staan in het Graduale Triplex, en in de stijl zoals die gehanteerd wordt door de Benedictijner monniken in Vaals (Limburg) ). Hoorbaar is dat vooral in de grotere verschillen in “Schola Catharina zoekt nieuwe zangeressen” verder lezen

Gelderse Netwerkdag ‘Duurzaamheid’ – Verslag

Ruim honderd mensen namen op zaterdag 8 maart actief deel aan de Gelderse Kerk-en-Milieu-dag. Het thema voor de dag was ‘Duurzaamheid: Onze verantwoordelijkheid’. De plaats van samenkomst voor deze netwerkdag vormde het prachtige zalen-  en conferentiecentrum De Brink van de Brinkstraatkerk in Bennekom.

gelderse-netwerkdag-duurzaamheidDe dag ging van start met het gezamenlijk zingen van twee liederen uit Nieuwe Liedboek, Lied 216 : “Dit is een morgen als ooit de eerste…..” en Lied 978: “Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee… “ Daarna kwamen drie pastores aan het woord. Ze vertelden over hun theologische inspiratie en pastorale praktijk betreffende duurzaamheid.

Ds. Agnes Gilles,  als predikante verbonden …..

Meer lezen? Open het pdf bestand (4 ¼ pagina)

Heel veel nieuwe activiteiten

rk-activiteiten_001Er zijn  heel veel nieuwe activiteiten gemeld voor de komende weken. Deze zijn van en voor binnen en buiten onze MVR gemeenschap.

In de rechter kolom van deze website ziet u de drie eerstkomende activeiten, en daaronder een link naar de totale kalender.

Neem dus snel een kijkje in de ‘agenda‘ voor een kort overzicht, of neem een wandeling door de activiteiten in de kalender.

Melaniabridgedrive van 27 januari 2014

56 mannen en vrouwen hebben op maandagavond 27 januari deelgenomen aan de bridgedrive in de beide zaaltjes van de katholieke kerk in Bennekom.
Het inschrijfgeld en de opbrengst van de consumpties is in zijn geheel ten goede gekomen aan Melania, een vrijwilligersorganistie die vrouwen financieel steunt in Afrika, Azie en Zuid Amerika.

De opbrengst, € 440,00, wordt besteed aan 2 projecten die we op dit moment steunen:
* Het project in Uganda in de plaats Nyakasura: het opzetten van een vakopleiding voor naaien en breien voor 42 alleenstaande vrouwen (weduwen) en hun gezinnen. Door deze opleiding heeft de groep uitzicht op een beter inkomen en daarnaast zal deze training ook bijdragen aan het zelfrespect van de vrouwen. Dit project steunen we met een andere melania werkgroep voor 1 jaar  € 745,00.
* In Kisumu Nyalenda village (Kenia), het opzetten van een naaiatelier waar vrouwen kunnen werken en er hun geld verdienen.
Dit is een goede gemotiveerde groep vrouwen, die onder de armoede grens leeft op dit moment. Ze hebben een gedegen plan om de uniformen te verkopen en al met meerdere scholen contact gehad. Ze hebben geld nodig voor naaimachines, inrichting en training.
De kosten voor dit project zijn € 2200,00 per jaar en dat voor de duur van 2 jaar.
Emmaus uit Wageningen steunt dit project voor de helft van het bedrag.

Wilt u ook een project adopteren?? Kijk op de website: www.Melania.nl

Marian Bolscher
Melania Bennekom

#durftevragen:
Hulp bij vastenactie

#Durftevragen verbindt vraag en antwoord.
Dit is een zeer gebruikelijke kreet in de sociale media om aan te geven dat je een vraag hebt
en je op zoek bent naar een antwoord/hulp.

vastenactie2014Zoals ieder jaar in deze tijd, staat de vastenactie weer voor de deur. Helaas zijn een paar betrokken parochianen dit jaar niet meer in staat om de vastenzakjes rond te brengen en vervolgens weer op te halen. De MOV zoekt nu 3 nieuwe vrijwilligers, die elk 1 wijk van de parochie voor hun rekening willen nemen. Omdat wij als MOV leden zelf flexibel zijn, kan er uit de volgende wijken gekozen worden, met als belangrijkste straten:

Wijk 4: Commandeursweg t/m 47, Jonkersloetlaan, Torckstraat
Wijk 6: Edeseweg t/m 39, Commandeursweg t/m 42, Krulweg, Brinkstraat
Wijk 11: Hullenbergweg, Selterskampweg t/m 33, Margrietlaan, Marijkelaan
Wijk 13: Meidoornlaan, Berkenlaan, Edeseweg 55 t/m 105, Weerkruislaan
Wijk 17: Prins Hendrikweg, Selterskampweg, Dikkenbergweg

Langs de deur gaan helpt echt, we halen daardoor veel meer geld op.
Graag contact opnemen met MOV lid Margot Rewinkel,
margotrewinkel[at]hotmail.com, of tel.nr: 0317 425 991.

Titus Filmavond

Ook dit jaar zijn in diverse geloofsgemeenschappen weer filmavonden.
Alle avonden worden ingeleid en nabesproken door Yuri Saris.

Start van alle films is om 19.30 uur. Om 19.00 uur staat overal de koffie klaar.

Op vrijdag 7 februari  “Amour” in de Parochiezaal  in Bennekom.
Zie verdere info in activiteitenkalender.

Brief van Paus Franciscus

Paus Franciscus heeft een brief geschreven voor de mondiale dag voor de migranten en vluchtelingen op 19 januari 2014.

“Migranten en vluchtelingen: op weg naar een betere wereld” is het thema dat de Heilige Vader heeft gekozen voor deze mondiale dag. Het thema is actueler dan ooit, kijkend naar de burgeroorlog in Syrië of de recente conflicten in de Centraal Afrikaanse Republiek of Zuid Sudan. Ook dichterbij huis staat de menselijke waardigheid van vluchtelingen onder druk.

Het is daarom goed om aandacht te besteden aan migranten en vluchtelingen, ver weg en dichtbij. De volledige brief kunt u lezen in de bijlage.

Vormsel 2014

VormselUITNODIGING

Beste jongeren en ouders,

In 2014 zal het sacrament van het H. Vormsel voor jullie gemeenschap op 1 juni worden toegediend. De viering zal plaatsvinden in Wageningen en de vormheer is kardinaal W. Eijk.

In Bennekom is het gebruikelijk dat jongeren uit groep acht worden uitgenodigd om mee te doen aan de gezamenlijke voorbereiding op het H.Vormsel. Dit is een belangrijk sacrament waarmee de katholieke kerk middels een bijzonder ritueel de volwassenheid en nieuwe levensfase van jongeren inluidt.
In de voorbereiding zullen we daarom aan de hand van Bijbelverhalen, andere teksten, spelmomenten en gezamenlijk gesprek stilstaan bij thema’s als ‘volwassenwording en verantwoordelijkheid’, ‘jouw gaven en talenten’, ‘de sacramenten “Vormsel 2014” verder lezen