Agenda

2024

Upcoming | Archive: 2024 2023 2022 2021 2020
 • zo
  07
  jan
  2024

  Nieuwjaarsreceptie

  aansluitend de viering

  MVR kerk / Hummezaal

  Een Gelukkig Nieuwjaar

  Dat wensen de Locatieraad en Pastoraatsgroep U.

  U bent van harte uitgenodigd voor onze Nieuwjaarsreceptie, die wordt gehouden op Zondag 7 januari, aansluitend op de viering in onze kerk.

  Graag willen wij met U het glas heffen op een voorspoedig jaar voor onze geloofsgemeenschap.

 • vr
  19
  jan
  2024

  Film zien, beleving uitwisselen

  19:30 uur

  MVR - Hummezaal 

  Op vrijdag 19 januari wordt in onze kerk/Hummezaal de stop-motion animatiefilm ‘No dogs or Italians allowed‘ getoond.
  Aanvang is 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur).
  De toegang is gratis met een vrijwillige bijdrage na afloop. Graag aanmelden in verband met het beperkte aantal zitplaatsen. Ga hiervoor naar www.hetgroeneboekje.nu en klik op ‘No dogs or Italians allowed’.
  Pastor Ben Piepers zal vooraf de film kort inleiden. Na afloop is er ruimte voor uitwisseling en gesprek.
  Regisseur Alain Ughetti creëert een prachtige en ontroerende liefdesbrief aan zijn ouders en grootouders, die zich met vallen en opstaan ontworstelen aan de armoede om geluk te vinden in Frankrijk. Een warme, humorvolle ode aan zijn familie en een tijd die we bijna vergeten zijn. De tijd waarin vele Europeanen arm en ongeletterd waren en als {gast)arbeiders probeerden wat van hun leven te maken.

  Van harte welkom!

 • zo
  21
  jan
  2024

  Eenheidszondag

  10:00 uur

  Brinkstraatkerk

  Van 21 januari t/m 26 januari 2024 wordt wereldwijd de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid gevierd. In Bennekom bestaat de traditie om op de eerste zondag van deze week, dit jaar dus op 21 januari, Eenheidszondag in de Brinkstraatkerk te vieren. De Raad van Kerken Bennekom heeft pastores van de geloofsgemeenschappen die deel uit maken van de Raad gevraagd om deze viering met elkaar voor te bereiden. De dienst is ook online te volgen of terug te zien via https://kerkdienstgemist.nl/stations/251; de aanvang is om 10.00 uur.

  Er zullen vier pastores in de Brinkstraatkerk aanwezig zijn: Gilles Ampt (RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina), Roos van Doorn (Vrijzinnigen Bennekom), Garbrich Baalbergen (Gereformeerde Kerk), en Anne Verbaan (Hervormde Gemeente wijk Oost) hebben samen een dienst voorbereid, waarin we de oecumene kunnen ervaren. Joke Hofman, lid van de Quakers is tijdens deze dienst de lector. Het koor In Between zal de dienst muzikaal opluisteren.
  Een oecumenische groep christenen uit Burkina Faso werkte eensgezind samen bij het maken van het materiaal voor deze week voor Gebed en Eenheid. Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet direct vanzelfsprekend. Zij kozen daarom voor het thema thema ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’, dat is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).
  De eerste collecte is bestemd voor de 3sprong, woon- en zorglocatie van Philadelphia gelegen aan de Selterskampweg 59 in Bennekom. De opbrengst van de tweede collecte zal worden gebruikt als tegemoetkoming in de onkosten van deze dienst. Bijdragen kunnen ook worden overgemaakt via de (Gereformeerde) Scipio- of de (Hervormde) Givt-App.

  De Raad van Kerken Bennekom hoopt op een mooie beleving van de Eenheid, vooral omdat we in deze tijd zo vaak ervaren dat de verdeeldheid in de wereld te groot is

  Namens de Raad van Kerken Bennekom,
  Clasien Lever – de Vries

 • ma
  22
  jan
  2024

  Brainstormavond 'Kind en Kerk'

  20:00 uur

  Hummezaal

  De vervolgbijeenkomst is gepland op maandagavond 22 januari 2024, om 20.00 uur in de Hummezaal.

  Wilt u ook meedenken? Van harte welkom!

 • vr
  16
  feb
  2024

  Keltische viering

  19:30 uur

  de Ontmoeting, Emmalaan 1 in Bennekom

  De Raad van Kerken Bennekom organiseert op vrijdag 16 februari om half acht in de Ontmoeting, Emmalaan 1 in Bennekom een Keltische viering met medewerking van de muziekgroep The Coincidences. Na afloop is er koffie/ thee en Iers sodabread met boter en jam onder het genot van Ierse klanken, jigs & reels. Het delen van het sodabread is een vorm van de Ierse Keltische gastvrijheid.

 • zo
  25
  feb
  2024

  Gezamenlijke maaltijd Heilig Boontje

  Hummezaal

  Het is weer tijd voor een gezamenlijk maaltijd van het Heilig Boontje.
  Zondag 25 februari is het geen vijfde zondag maar omdat de eerstvolgende vijfde zondag dit jaar op Pasen valt hebben we voor 25 februari gekozen.

  Wij verzorgen voor u een heerlijke 3 gangen en zo mogelijk een Fairtrade maaltijd.
  Voor €10 pp en €1,50 per consumptie kunt u bij ons aan tafel aanschuiven
  Om 17 uur bent u van harte welkom in de Hummezaal.
  Opgave en dieetwensen graag vóór 21 februari bij Jannneke Postma:
  janneke59postma@gmail.com, tel: 06-20966765.
  Mocht u niet zo mobiel zijn laat het ons weten dan proberen wij vervoer voor
  u te regelen.

  Graag tot dan!
  Kookgroep het Heilig Boontje

  Volgende data van het Heilig Boontje zijn bekend:

  • 30 juni
  • 29 september
  • december volgt
 • di
  27
  feb
  2024

  avond over de Synode 2021-2024

  MVR kerk/Hummezaal

  Op dinsdag 27 februari is er in onze kerk/Hummezaal een avond over de Synode 2021-2024. U kunt daar in komende NieuwSbrief en TitusBreed (uitgave veertigdagentijd) meer van lezen.
  In de Hummezaal liggen op de leestafel al een paar belangrijke synode-documenten. En een leeswijzer waarin uitleg over het synodale proces en het tijdpad. Zo bent u snel bijgelezen.

 • vr
  01
  mrt
  2024

  Wereldgebedsdag 2024

  19:30 uur

  gemeentecentrum de Brink

  Vrijdag 1 maart is het Wereldgebedsdag en worden er in 174 landen gebedsdiensten gehouden. Het is een internationale en interkerkelijke samenwerking die een lange traditie heeft.
  Dit jaar is de liturgie voorbereid door een team van Palestijnse christenvrouwen.
  Het thema is ‘Verdraag elkaar in liefde’ naar aanleiding van de Bijbeltekst uit Efeziërs 4 : 1-7.

  In Bennekom worden twee gebedsdiensten gehouden:
  de ochtenddienst mmv Opella in de Berinchemzaal van Walraven en de avonddienst in gemeentecentrum ‘de Brink’ waar medewerking wordt verleend door Ds. Garbrich Baalbergen en Elly Meijer.
  Er wordt gecollecteerd voor een aantal bijzondere projecten, die zeker nu iedere steun kunnen gebruiken.
  Aanvang dienst Berinchemzaal Walraven: 10.30 uur
  gemeentecentrum De Brink: 19.30 uur

  meer info over wereldgebedsdag

  meer info over het kunstwerk

 • zo
  03
  mrt
  2024

  Projectkoor Schola MVR zingt op 3 maart

  10:30 uur

  MVR kerk

  De MVR In Bennekom kent een uitgebreide koortraditie. Daarbij hoorde tot enige jaren geleden ook een Gregoriaans koor, de Schola Cantorum. Dirigent gedurende vele jaren was Klaas Postma. Op een gegeven moment lukte het Klaas helaas niet meer ons koor te leiden en zonder dirigent is goed Gregoriaans zingen lastig.
  Recent hebben een aantal voormalige koorleden het initiatief genomen het Gregoriaanse koor weer nieuw leven in te blazen. Er is een koordirigent uit Utrecht bereid gevonden om het koor op 3 maart aanstaande te leiden (met repetities daaraan voorafgaand), om te kijken of een Gregoriaans koor in Bennekom levensvatbaar is.

  Dit initiatief wordt ondersteund door de Vereniging MVR, waarvoor wij dankbaar zijn!
  Wij kijken uit naar de komende viering op 3 maart aanstaande.
  Namens het projectkoor Schola MVR,
  Frans Kleipool

 • vr
  08
  mrt
  2024

  Taizé - vesper

  19:30 uur

  MVR kerk

  Op vrijdag 8 maart 2024 om 19.30 uur wordt in onze kerk weer een Taizé-viering gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken.
  U bent van harte welkom deze viering bij te wonen.

  Een Taizé-viering bestaat uit het samen zingen van eenvoudige meditatieve liederen, momenten van stilte, lezingen en gebed. In deze viering hopen we u/jullie hiervan iets te laten beleven. Koor en muzikanten komen uit verschillende kerkgenootschappen, in lijn met de oecumenische geloofsgemeenschap van Taizé (Frankrijk) waar men ernaar streeft wereldwijd mensen uit verschillende christelijke tradities met elkaar te verbinden.

  Het koor en muziekensemble repeteren altijd enkele keren.
  Wil je hieraan deelnemen als koorlid/bij het ensemble, mail naar annevanrheede@hotmail.com, dan ontvang je de muziek en de data per email. Voor actuele informatie kunt u de website van de Raad van Kerken raadplegen: https://rvkbennekom.com.

 • zo
  10
  mrt
  2024

  Kinderkerk

  middag

  Kinderkerk in onze kerk.
  Voor alle leeftijden, in het bijzonder voor gezinnen met kids in de basisschoolleeftijd.
  Thema ‘voorbereiden Goede Week’.

  Kinderkerk doen we samen, samen ONTDEKKEN, samen VIEREN, samen ETEN.

  Dus neem gerust vriendje, vriendinnetje, vader, moeder, opa en of oma mee.
  Graag vooraf aanmelden via kinderkerk@rkkerkbennekom.nl.

  Voorbereiding Goede Week‘ is het nieuwe thema van de komende Kinderkerk op zondag 10 maart, aanvang 16.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.

  Tijdens de vorige Kinderkerk werd verteld over de Adventstijd, op weg naar Kerstmis, de geboorte van Christus. Nu gaan we naar de Goede Week en wat daar allemaal gebeurde, op weg naar het Paasfeest.
  We gaan dat natuurlijk weer doen met verschillende activiteiten en we vertellen over het verhaal. We sluiten de middag af met een heerlijke maaltijd.
  Iedereen is weer van harte welkom. Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee, en ook mama, papa, oma en opa zijn meer dan welkom.

  We kijken weer met veel plezier naar jullie uit.
  Groetjes van de werkgroep Kinderkerk en tot gauw.

  Kinderkerk Bennekom,
  Zondag 10 maart,
  van 16.00 uur tot ongeveer 18.00 uur.
  in de Maria Virgo Reginakerk Bennekom.

 • za
  23
  mrt
  2024

  Doe Dag

  09:30 uur

  MVR kerk en zaaltjes

  Al weer bijna een jaar om na onze laatste DOE-DAG, Pasen voor de deur, dus willen we onze kerk op z’n paasbest maken.
  En als vanouds willen we dat weer op een gezellige manier doen en hopen dan ook dat er nu weer veel vrijwilligers komen. We beginnen om 9.30 uur met koffie/thee en wat lekkers er bij. Daarna verdelen we in overleg wie wat wil schoonmaken, waar gaat van hem of haar de voorkeur naar uit.
  Tussendoor wordt voor drinken gezorgd en klinkt er leuke muziek in de kerk, “de arbeidsvitaminen”.
  Tussen de middag wordt voor een uitgebreide lunch gezorgd en zitten we met z’n allen gezellig bij elkaar.
  Daarna worden de laatste dingetjes gedaan en zijn we om plm. 14.00 uur klaar en ziet alles er weer piekfijn uit.

  U, jullie, hoeven zich niet aan te melden.

  We rekenen, als vanouds, op een grote en enthousiaste opkomst.
  Tot dan,
  met vriendelijke groet,
  Truus Appelman, Jos en Ria Roelofs en Pieter Boers

 • zo
  24
  mrt
  2024

  Palmzondag: Palmpasenstokken versieren én gezinsviering

  09:00 uur

  Hummezaal en kerk

  Vanaf 9.00 uur kan iedereen, jong én oud, in de Hummezaal van de kerk Palmpasenstokken versieren,  onder het genot van kopje koffie of limonade én een broodje. Van te voren ontbijten hoeft dus niet. Er is een beperkt aantal Palmpasenstokken in de kerk aanwezig. Heb je er thuis nog één, wil je die dan meebrengen? Voor versieringen en een broodhaantje wordt gezorgd.

  Als je wilt meezingen in het gelegenheidskoortje, kan dat ook. Er wordt vanaf 10.00 uur geoefend in de kerk, met Conny van den Broek en Xander Postma.

  Om 10.30 uur gaan we met de Palmpasenstokken naar de gezinsviering in de kerk. Pastor Ben Piepers en een voorbereidingsgroep hebben een mooie, voor iedereen toegankelijke viering voorbereid. Daar hoort natuurlijk ook een wandeling (processie) rond de kerk bij. Misschien is er zelfs een pony!

 • ma
  25
  mrt
  2024

  Titus Leerhuis

  19:45 uur

  Sint-Antonius van Paduakerk in Ede, Stationsweg 112

  Patrick Chatelion Counet komt spreken over Paulus in de Franciscuszaal van de Sint-Antonius van Paduakerk in Ede, Stationsweg 112.
  Hij was als onderzoeker en universitair docent verbonden aan de vakgroep Exegese Nieuwe Testament van de Radboud Universiteit Nijmegen.
  Hij was hoogleraar op de leerstoel De bijbel in de Nederlandse cultuur aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).
  Twintig jaar voordat het oudste evangelie (het Marcus-evangelie) werd geschreven, schreef Paulus al zijn brieven en verkondigde hij het evangelie in een groot deel van het Romeinse Rijk.
  Wie was Paulus? Wat bezielde hem?
  Vanaf 19:45 gratis toegang en ontvangst met koffie/thee en koekjes;
  na de pauze tot 22:00 gelegenheid om in gesprek te gaan met de spreker.

  Joost IJsselmuiden

 • do
  28
  mrt
  2024

  Witte Donderdag viering

  19:00 uur

  MVR kerk Bennekom

  Eucharistieviering m.m.v. Feniks en Gemengd Koor
  voorganger: Erik Rozeman

 • vr
  29
  mrt
  2024

  Goede Vrijdag gezinsviering

  15:00 uur

  MVR kerk Bennekom

  (Kinder-)Kruisweg m.m.v. gelegenheidskoor
  voorganger: Antoinette van Schaik

  Op Goede Vrijdag is er om 15.00 uur een bijzondere gezinsviering, ook bedoeld voor jong en oud. We horen en zien het verhaal van de kruisweg van Jezus en leggen bloemen bij het kruis. Je mag zelf een bloem meebrengen. Maar je mag ook helpen met het dragen van het kruis, als je dat wilt. Meezingen in het gelegenheidskoortje met Conny en Xander kan ook weer. We verlaten de kerk na de viering in stilte, maar met hoop in ons hart. Op weg naar Pasen.

 • vr
  29
  mrt
  2024

  Goede Vrijdag viering

  19:30 uur

  MVR kerk Bennekom

  woord- en gebedsviering m.m.v. Arsis
  voorganger: Gilles Ampt

 • za
  30
  mrt
  2024

  Stille Zaterdag

  21:30 uur

  Ede

  Paaswake m.m.v. JKA
  voorganger: Erik Rozeman

 • zo
  31
  mrt
  2024

  Eerste Paasdag met kinderopvang en eieren zoeken

  10:00 uur ( Zomertijd !)

  MVR kerk Bennekom

  Eucharistieviering m.m.v. Gemengd Koor
  voorganger: Roderick Vonhögen

  Op Eerste Paasdag is er om 10.00 uur een feestelijke eucharistieviering met Roderick Vonhögen als voorganger. Tijdens de viering is er kinderopvang. Bij de kinderopvang is ook aandacht voor het verhaal van Pasen, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Na afloop van de viering kunnen de kinderen eieren zoeken in de tuin van de kerk!

 • za
  06
  apr
  2024

  SAM’s inzamelactie Bennekom

  09:00 - 11:00 uur

  kerkplein MVR kerk

  De stichting Mensen in Nood (Sams kledingactie) houdt zaterdagmorgen 6 april 2024 van 9.00 tot 11.00 weer een kledingverzameling in Bennekom.

  De inzameling wordt gehouden op het plein van onze kerk.

  De opbrengst van de ingezamelde kleding is deze keer ten behoeve van verbetering van de kwaliteit en de toegang tot het basisonderwijs in het Shambee Sombo district, in Ethiopië.

  Zie het nieuwsbericht op deze website om te zien wat er allemaal ingeleverd mag worden op 6 april.

   

 • vr
  12
  apr
  2024

  30 jaar samenwerking MOV Bennekom en ENDA Bolivia: een terugblik en een blik op de toekomst

  19:45 uur

  De Brink

  30 jaar samenwerking MOV Bennekom en ENDA
  Bolivia: een terugblik en een blik op de toekomst
  Op vrijdagavond 12 april organiseert MOV Bennekom een bijeenkomst ter ere van 30 jaar samenwerking met ENDA in Bolivia. ENDA, in de miljoenenstad El Alto, bekommert zich om het lot van tienermeisjes die slachtoffer zijn van seksueel en huiselijk geweld.
  Door middel van beelden en verhalen laten we zien hoeveel we de afgelopen jaren met de steun vanuit Bennekom hebben mogen betekenen voor deze meisjes in de opvanghuizen van ENDA. Daarnaast werpen we ook een blik op de toekomst, waarin we vooral het therapeutische werk van ENDA willen blijven ondersteunen. Hans Egberts zal vertellen over de bezoeken aan de opvanghuizen en het project ‘Casas Terapéuticas’. Ook blijven we financieel bijdragen aan onderwijs en trainingen, zodat de meisjes en vrouwen een zelfredzame toekomst tegemoet gaan.
  U bent allen van harte welkom bij de bijeenkomst, wij kijken uit naar uw komst! De avond wordt georganiseerd in het kader van ‘Het Groene Boekje’ Bennekom en vindt plaats in De Brink, naast de Brinkstraatkerk, Brinkstraat 41 Bennekom. De inloop is vanaf 19.45 uur en de presentatie begint om 20.00 uur.

 • za
  20
  apr
  2024

  Musical Koemi 'wie is mijn naaste'

  09:30 - 16:30 uur

  Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17 in Wageningen

  Op zaterdag 20 april komen de spelers van het musicalgezelschap Koemi naar de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Zij spelen dan de musical “Wie is mijn naaste?”. Alle kinderen die wonen binnen het gebied van de parochie Heilige Titus Brandsma (Wageningen, Ede, Lunteren, Bennekom, Veenendaal, Rhenen, Oosterbeek, Doorwerth, Renkum, Heelsum), zijn uitgenodigd om zelf in deze musical mee te spelen.

  Stel je eens voor; je wordt zomaar op straat overvallen en daarbij zo hard geslagen dat het de vraag is of het nog wel goed met je komt. Wie komt je dan helpen? Vrienden? Toevallige voorbijgangers? Soms komt er hulp uit een onverwachte hoek …. .
  Deze musical laat kinderen en volwassenen nadenken over de vraag hoe je een ander kunt helpen.

  Kinderen die in deze musical mee willen spelen zijn welkom op zaterdag 20 april om 9.30 uur om samen met de spelers van Koemi hun rol in te studeren. De opvoering van de musical is van 15.30-16.30 uur voor familieleden en andere geïnteresseerden.

  Wil je meedoen? Geef je dan op via wageningen@pztb.nl . Bellen naar het secretariaat van de RK kerk Wageningen kan ook: (0317) 747111 (dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur). We vragen de kinderen om een eigen lunch mee te nemen. Voor drinken en tussendoortjes wordt gezorgd.

  De deelname voor kinderen, en het bijwonen van de voorstelling door familieleden, vrienden en overige geïnteresseerden, is gratis. Om de kosten te drukken, is een vrijwillige bijdrage altijd welkom. Die kun je doen in de collectebus die daarvoor klaarstaat, of digitaal via een QR-code.

  Heb je nog vragen of wil je meehelpen als vrijwilliger? Neem dan contact op met wageningen@pztb.nl of kijk op www.titusb.nl / titusb/koemi

 • za
  20
  apr
  2024

  Titus Leerhuis - innerlijke verstilling met Kick Bras

  13:00-15:30

  Katholieke kerk Maria Virgo Regina

  Zaterdag 20 april 2024: Themadag: Innerlijke verstilling door de eeuwen heen met Kick Bras

  Plaats: Katholieke kerk Maria Virgo Regina, Heelsumseweg 1, Bennekom
  Tijd: 13:00-15:30

  Op 20 april zal de theoloog Kick Bras spreken over het thema Innerlijke verstilling door de eeuwen heen. Hij heeft hierover onlangs het boek Christelijke Meditatie gepubliceerd (uitgeverij Adveniat).

  Kick Bras is emeritus predikant van de PKN, als onderzoeker gelieerd aan het Titus Brandsma instituut en auteur van meer dan 30 boeken op het gebied van spiritualiteit, meditatie en mystiek.

  Over het boek: Meditatie is buitengewoon populair. Maar weinig bekend is dat Europa al een eeuwenlange traditie van mediteren heeft. En dat deze traditie nog steeds springlevend is en zich steeds weer vernieuwt.

  Dit boek wil deze rijke traditie van christelijke meditatie ontsluiten voor hedendaagse mensen. Uit de rijke geschiedenis hiervan heeft de auteur de grootste parels opgediept en de meest sprankelende inzichten beschreven. Hij beschrijft de ontwikkeling van meditatie via de woestijnvaders en de kloosters en latere vernieuwingsbewegingen tot in onze tijd toe. Hij behandelt de betekenis van meditatie door de tijd heen. Het boek geeft ook inzicht in hedendaagse bewegingen op het gebied van christelijke meditatie.

  Het boek en de lezing nodigen uit tot studie, reflectie, bezinning en meer om zo te ontdekken wat ze betekenen voor je eigen religieuze en spirituele ontwikkeling.

  Dit wordt een heel interessante bijeenkomst. Iedereen is van harte welkom!

  Graag aanmelden bij Joost IJsselmuiden / joostijss@gmail.com 

 • di
  23
  apr
  2024

  ALV Vereniging MVR

  avond

  Hummezaal

  Vooraankondiging jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Vereniging MVR.

  Meer info volgt nog.

 • za
  04
  mei
  2024

  Theatervoorstelling Titus Brandsma, held of heilige

  15:00 - 17:00 uur

  Ontmoetingshuis Veenendaal Oost, Spiesheem 54, 3907 NJ Veenendaal

  Wat bezielde Titus Brandsma om niet te buigen voor de naziterreur? Een houding die uiteindelijk leidde tot zijn dood. Dat is te horen en te zien in de theatrale en poëtische voorstelling over het leven van Titus Brandsma. Gespeeld door Peter Vermaat op een bijzondere datum: 4 mei.

  Over de voorstelling
  In zijn theatervoorstelling met levensgrote poppen vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag. In een voorstelling van een kleine twee uur (met pauze) vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man. In deze voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten.

  Over Titus Brandsma
  Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie van de franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau.

  Over Peter Vermaat
  Peter Vermaat is theatermaker, spokenwordartiest, dichter en verteller met poppen en maskers. Hij vertelt poëtische verhalen met een biografisch of sprookjesachtig karakter voor volwassenen. In zijn theatrale vertellingen visualiseert hij zijn verhalen met karakteristieke (vaak levensgrote) poppen en objecten. Hij wordt gefascineerd door de grote vragen en de kleine verhalen in het menselijk bestaan. Op zijn manier geeft hij daar vorm aan in zijn theater.

  Zaterdag 4 mei 2024 – aanvang 15.00 uur, zaal open: 14.30 uur.
  Info en kaarten à € 10,00 incl. consumptie: www.ontmoetingshuis.nl/activiteiten
  Locatie: Ontmoetingshuis Veenendaal Oost, Spiesheem 54, 3907 NJ Veenendaal

  zie ook: https://ontmoetingshuis.nl/events/event/4-mei-voorstelling-titus-brandsma-held-of-heilige-door-peter-vermaat/

 • ma
  13
  mei
  2024

  Evaluatiebijeenkomst Kind en Kerk

  20:00 uur

  Hummezaal

  Op maandagavond 13 mei willen we de activiteiten rond Pasen voor gezinnen evalueren. Daarnaast gaan we vooruit kijken en plannen maken voor de tijd na de zomervakantie.
  Welkom om 20.00 uur in de Hummezaal!
  Mocht je niet kunnen maar wel iets willen delen over Kind en Kerk, mail dan naar Rita Karsten of spreek één van ons aan.

  Conny, Truus, Hans en Rita.

 • za
  18
  mei
  2024

  Studiedag Gregoriaans

  10:00 - 12:30 uur

  Hummezaal, MVR kerk

  Sinds februari van dit jaar is er in de Parochiekerk te Bennekom weer een Gregoriaans koor actief. Met negen leden en een gedreven dirigent Arnoud Heerings, docent aan het Utrechts Conservatorium. Ter vermeerdering van de kennis over het Gregoriaans binnen onze Parochie breed wordt een studieochtend gehouden, geleid door Arnoud Heerings. De studiedag wordt gefaciliteerd door de Vereniging MVR te Bennekom.

  Het programma ziet er als volgt uit: 

  • 10.00 uur: inloop
  • 10.30 uur: begin lezing
  • 11.30: korte pauze met koffie/thee
  • 11.45 uur: vervolg
  • 12.30 uur: afsluiting

  De studiedag is toegankelijk voor elke parochiaan vanuit de Titus Breed Parochie en andere geïnteresseerden.

  Inhoud studiedag: historische achtergrond Gregoriaans, liturgie, kerkgeschiedenis, theologie, etc. Doel is het Gregoriaans meer bekend en geliefd te maken bij de parochianen.. Wellicht dat zich ook nieuwe koorleden voor de Schola aanmelden. Voor de dekking van de kosten staat er na afloop van de studiedag een mandje voor uw vrijwillige bijdrage.

  Voor nadere informatie: Frans Kleipool, 06 55 79 88 94

 • di
  04
  jun
  2024

  Seniorenpastoraat

  10:00

  Hummezaal

  Dinsdag 4 juni 2024 is er weer een seniorenochtend. Iedereen die 80 jaar is of ouder is welkom in de Hummezaal. U bent welkom tussen 10.00 en 10.30 uur. Deze ochtend laten we u de plannen zien hoe we het kerkplein wat vriendelijker, bloemrijker en groener laten worden.
  Na de koffie gaan we de bezinningstuin en de tuin bij de Hummezaal bekijken en laten we ons vertellen wat er al gedaan is en wat nog meer gedaan gaat worden. Het belooft een mooie ochtend te worden die we gaan afsluiten met een lunch en soep. De persoonlijke uitnodiging ontvangt u persoonlijk van uw wijkcontactpersoon.
  Werkgroep seniorenpastoraat

 • zo
  23
  jun
  2024

  Kinderkerk. Thema: Gods Schepping

  16:00 - 18:00 uur

  Kinderkerk in onze kerk. Voor alle leeftijden, in het bijzonder voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd.

  Op zondag 23 juni is het weer zover, de volgende Kinderkerk in Bennekom in onze MVR kerk. We gaan weer samen ontdekken, samen bidden en samen eten, dit keer rond het thema Gods Schepping.

  De zomer staat weer voor de deur, scholen gaan dicht voor de zomervakantie, en we gaan met z’n allen weer genieten van onze vrije tijd. De meesten vertrekken naar het buitenland, anderen zoeken een plekje in eigen land of vermaken zich rondom het huis. Wat zien we dan wel niet allemaal om ons heen van de mooie dingen in de natuur. Daar gaan we het deze middag over hebben, “Gods Schepping” en hoe wij daar mee om moeten gaan.

  We gaan “Gods Schepping” samen ontdekken, met activiteiten en samen bidden en natuurlijk samen eten. Het belooft weer een spannende en verrassende middag te worden. We hopen op mooi weer zodat we ook buiten activiteiten kunnen doen!
  We beginnen om 16.00 uur met de ontdekactiviteiten, daarna horen en praten we over het scheppingsverhaal uit de Bijbel, waarna we eindigen met een gezonde maaltijd. Alle vriendjes, vriendinnetjes en (groot)ouders, iedereen is welkom!
  Aanmelden wordt op prijs gesteld i.v.m. het eten. Als je een dieetbeperking hebt, kun je dat doorgeven: kinderkerk@rkkerkbennekom.nl
  Rond 18.00 uur vertrekken we dan weer naar huis.
  We hopen jullie allemaal op 23 juni weer bij de Kinderkerk te zien in de RK kerk in Bennekom.
  Groetjes,
  werkgroep Kinderkerk Bennekom,
  Brigitte, Conny, Jiwon, Lana, Pieter en Sarah.

  Kinderkerk doen we samen, samen ONTDEKKEN, samen VIEREN, samen ETEN.

  Dus neem gerust vriendje, vriendinnetje, vader, moeder, opa en of oma mee.

 • zo
  30
  jun
  2024

  Heilig Boontje

  17:00 uur

  Hummezaal

  Zondag 30 juni is het weer zover. Het is de vijfde zondag van de maand, dan is er ‘s morgens geen viering in onze kerk maar ‘s middags om 17 uur kunnen we elkaar ontmoeten tijdens een heerlijke maaltijd van het Heilig Boontje. Voor €10,- per persoon en €1,50 per consumptie serveren wij voor u een 3 gangen maaltijd en waar mogelijk Fairtrade.
  Opgave en eventuele dieetwensen graag voor 26 juni doorgeven aan Hermine Wilmink, tel: 0642 079 286 of email: Hermine@planet.nl. Mocht u niet zo mobiel zijn dan proberen wij vervoer voor u te regelen. Graag tot dan!
  Kookgroep het Heilig Boontje

  Komende data van het Heilig Boontje:

  • 29 september
  • december volgt
 • do
  11
  jul
  2024

  Vorming & Toerusting - Titus Leerhuis lezing

  19:45 - 22:00 uur

  zaal aan Bergstraat 17 in Wageningen

  Op donderdagavond 11 juli 2024 in de zaal aan Bergstraat 17 in Wageningen komen twee vrouwen vertellen over ’t leven in Palestina uit eigen ervaring:
  Van 20:00 tot 20:55 vertelt ’n Nederlands vrouw die al vele jaren in bezet Oost-Jeruzalem (in Beit Safafa tussen de groene lijn en de muur) woont met haar Palestijnse echtgenoot en hun jonge kinderen, over haar ervaringen en die van haar schoonfamilie en vrienden in bezet Palestijns gebied en Israël en over haar gezellige café in Betlehem en haar werk als gediplomeerd reisleider, tegen de achtergrond van de situatie op dit moment en de geschiedenis van Palestina en Israel. Ze is nu ’n paar weken op vakantie in Nederland bij familie.
  Van 21:05 tot 22:00 vertelt ’n andere Nederlandse vrouw (Sofie) over haar ervaringen als medewerker op door Israëlische kolonisten en soldaten bedreigde boerderij van Daoud (David in ’t Aabisch) en zijn familie op de bezette westelijke oever van de Jordaan. Daoud is boer en lutheraans vredesactivist en oprichter van het vredesproject “Tent of Nations” ten zuidwesten van Bethlehem.

  Op z’n best is de kerk ’n veldhospitaal in de wereld, zegt onze geliefde paus Franciscus. De kerk er voor de wereld, en is de wereld er voor de kerk. Titus Leerhuis is bedoeld om kerk en wereld bij elkaar te brengen.

  Vanaf 19:45 gratis toegang en ontvangst met koffie/thee
  om 20:00 begint de lezing;
  om 21:00 is er ’n kwartier pauze met koffie/thee
  na de pauze tot 22:00 gelegenheid voor de zaal om in gesprek te gaan met de spreker;
  heel graag uw vrijwillige bijdrage in het mandje.

  Graag aanmelden bij Joost IJsselmuiden <joostijss@gmail.com>