Werkgroep Kerkversiering

De werkgroep Kerkversiering heeft de taak om voor de bloemversiering te zorgen. Op vaste plekken in de kerk, – altaar, Maria ‘boven’ en Maria ‘achter’, bij het intentieboek en op de credenstafel – worden bloemstukken of bloemen geplaatst waarbij in een aantal situaties rekening wordt gehouden met het kerkelijk jaar. Pasen en Kerstmis zijn daar bekende voorbeelden van, dan maken de leden van de werkgroep gezamenlijk de feestelijke stukken en pilaarversiering. In de vastenperiode of advent spelen bepaalde kleuren een rol of zijn de bloemstukken ingetogener. Voor Witte Donderdag en met Allerzielen wordt altijd een wit bloemstuk verzorgd. Deze worden bij toerbeurt door individuele leden of enkele leden gezamenlijk gemaakt. En soms hebben voorgangers specifieke wensen, zoals onlangs een groots boeket voor naast het nieuwe Mariabeeld bij de viering met thema Maria hemelvaart, of een roze bloemstuk vanwege het halfvasten.

Bij uitvaarten en huwelijken kan de werkgroep op verzoek rekening houden met speciale wensen, maar vaker wordt bij deze gelegenheden door de familie zelf de bloemstukken geregeld.