PR groep

PR-werkgroep
Al meer dan een jaar is er binnen onze MVR-geloofsgemeenschap een werkgroep actief die zich bezighoudt met PR en communicatie. Het gaat daarbij om interne communicatie, maar ook om communicatie naar buiten onze geloofsgemeenschap. Onze locatieraad heeft de PR-werkgroep destijds in het leven geroepen naar aanleiding van het advies van de werkgroep MVR Toekomst. In dit korte artikel willen we toelichten wat we doen en waarom we bepaalde stappen gezet hebben.
Stap 1
Stap 1 was natuurlijk het bij elkaar zoeken van voldoende menskracht om de werkgroep te bemensen. We zijn inmiddels met vijf personen. In het begin bestonden de bijeenkomsten vooral uit brainstormen over hoe we onze taak kunnen invullen. Met subsidie van de gemeente Ede was het mogelijk communicatieadviseur Ria Baas in te schakelen, om ons te helpen bij onze eerste zichtbare actie: het realiseren van een nieuwe folder over onze geloofsgemeenschap MVR. Zo kan iedere bezoeker snel kennismaken met onze geloofsgemeenschap. De folder kunt u vinden achter in onze MVR-kerk.
Aanjaagfunctie
Daarnaast hebben we als werkgroep samen met Ria Baas nagedacht over onze functie en over onze prioriteiten. We zien voor onszelf vooral een aanjaagfunctie: we proberen mensen binnen onze geloofsgemeenschap te motiveren om activiteiten te promoten of er verslag van te doen. Mogelijk hebt u daar al iets van gemerkt.
Kennismaking
Om elkaar als parochianen binnen de geloofsgemeenschap beter te leren kennen hebben we, net als in Bennekoms Nieuwsblad, het estafettestokje geïntroduceerd. Aan de hand van een vragenlijst ‘vertelt’ iemand uit onze geloofsgemeenschap o.a. iets over zijn betrokkenheid bij MVR en RK-kerk en (zo mogelijk) over zijn geloofsbeleving. Kijk maar eens achterin het NieuwSBlad.
Binnen onze MVR-kerk zijn heel veel vrijwilligers actief, alleen of binnen (werk)groepen of koren. Daar mogen we met z’n allen best trots op zijn, we zijn een vitale geloofsgemeenschap! Maar vaak zijn de activiteiten van deze mensen maar bij weinigen bekend. We benaderen daarom ook voor ieder NieuwSBlad een andere (werk)groep (of persoon), met de vraag om eens op papier te zetten wat hun activiteiten zijn. Misschien voelt u zich wel aangesproken door het werk van zo’n groep: hoe meer vrijwilligers, hoe lichter het werk!
Inspiratie
Het aanjagen van interne communicatie zullen we blijven doen. Daarnaast willen we ons ook meer op externe communicatie gaan richten. Dit in navolging van paus Franciscus, die ons oproept een ‘missionaire kerk’ te zijn. Meer en meer willen we laten zien waar wij als geloofsgemeenschap voor staan en wat wij doen, om zo ook mensen van buiten onze kerk te inspireren. Denk u bijvoorbeeld aan de opvang van het hemelwater van onze kerk op eigen terrein, dat nu navolging krijgt bij andere kerken.
Vragen
Heeft u vragen of tips voor ons? Ons mailadres is prgroep@rkkerkbennekom.nl.

PR-Werkgroep: Hans Wilmink, Nelly Beerepoot, Rita van Doesum-Karsten, Henny de Nijs, Arno de Bruin