PR groep

Op zoek naar de mooie verhalen

Vertel de goede of mooie verhalen’ was een van de aanbevelingen vorig jaar van de werkgroep MVR Toekomst. Onze Kerk is de laatste jaren vaak slecht in het nieuws geweest. Maar er is ook een andere kant. Onze Paus geeft ons hoop. Als je zoekt, zijn er veel boodschappen of verhalen die de goede kant van onze Kerk belichten. En in onze geloofsgemeenschap gebeuren ook heel veel mooie dingen. Dit is iets wat de PR groep van onze geloofsgemeenschap wil gaan uitdragen.
Dit heb je natuurlijk niet zomaar voor elkaar. De PR groep wil beginnen met benadrukken wat er zoal gebeurt in onze geloofsgemeenschap. Wij zullen mensen benaderen die iets organiseren en vragen om iets te schrijven over wat er was, en meer belangrijk: wat dat deed met de mensen. Deze stukjes kunnen worden gepubliceerd in ons NieuwSblad, in Titusbreed en op de website. Als daar behoefte aan bestaat, kunnen wij kijken naar de leesbaarheid van de stukjes en daar waar nodig in overleg wat aanpassingen doen. Stukjes kunnen gezonden worden naar ons e-mailadres: prgroep@rkkerkbennekom.nl.
Een eerste mooi verhaal is te vinden in de MVR-estafette, achterin ons NieuwSblad.

De PR groep,
Nelly Beerepoot, Arno Bruin, Rita Karsten en Hans Wilmink