Wel en Wee bij het KVG

Lezingen en andere ontmoetingen hebben dit jaar nog niet plaats kunnen vinden, maar dat snapt iedereen wel intussen.

Intussen zitten we als bestuur niet stil. Sommige dingen blijven om aandacht vragen zoals het “Wel en Wee” van onze leden. We zien en ontmoeten elkaar nu in deze tijd minder, daarom is het des te belangrijker dat we op de hoogte zijn van het wel en wee van onze leden.
Wilt u even bijkletsen, neem dan even contact op met Ria Roelofs. Of… weet u iemand die aandacht kan gebruiken, laat het ook Ria weten. Dan kan er actie ondernomen worden door onze nieuwe groep binnen het KVG. Deze noemen we “Wel en Wee-groep”.
Deze Wel en Wee groep is nog aan het opstarten, maar dan weet u dat alvast!
Wilt u actief bijdragen aan deze groep? Graag! Spreek ons even aan…