Tag archieven: nieuws

Nieuws van het bestuur

Groot nieuws:

We verheugen ons als bestuur, u als leden van het KVG te kunnen mededelen, dat ons bestuur zichzelf gaat verjongen. Alleen al de rijkdom dat wij u dit kunnen vertellen!
Er is al een jonger bestuurslid nl. Inge Wijngaard. Zij zit al 3 jaar actief in ons bestuur. En er komen het komend seizoen nog twee jongere bestuursleden bij.
Dat houdt in, dat bestuursleden die er volgens de statuten al te lang in zitten hun taken nu mogen overdragen. De bestuursleden met functie voorzitter en vice voorzitter zitten al 12 jaar in het bestuur en de penningmeester nog een jaar langer: 13 jaar. Na vele jaren van trouwe dienst worden deze drie dames dus door de jongeren opgevolgd. Daar niet alle bestuursleden met een functie volgens de statuten in één keer uit het bestuur mogen gaan, blijft Neeltje Nakken onze secretaris nog het volgend seizoen, 2019-2020. Zij is nu ook al 13 jaar secretaris. De bestuursleden zonder speciale functie blijven nog in het bestuur. Van de aftredende bestuursleden wordt in september 2019 afscheid genomen, bij de start van het nieuwe seizoen.