Andere activiteiten

Werkgroepen binnen de KVG:

 • Melania werkgroep
  Van deze werkgroep staat het jaarverslag in dit boekje.
  En er is een webpagina binnen deze website, zie MELANIA-pagina
 • Kraamvisite werkgroep
  Het bezoek aan jonge moeders en hun pasgeborene(n) in onze geloofsgemeenschap wordt verzorgd door Ton Gommers, 0318-414374.
 • Wel en Wee werkgroep
  Dit wordt een nieuw op te richten werkgroep met (bestuurs) leden die het wel en wee van de leden in de gaten houden en daarop anticiperen met het geven van aandacht in verschillende vormen (bezoekje, bloemetje, belletje, mailtje, kaartje, creatief kleinigheidje….) Tips zijn dus welkom!

Activiteiten die voor de KVG Bennekom leden gegeven worden:

 • Sportclub
  Een paar keer per week sporten een aantal leden van het Gilde. Ook leden van andere verenigingen en individuele liefhebbers doen mee. We sporten onder leiding van Joris Haver, een bewegingsagoog. De groep sport op maandagavond van 19.30-20.30 uur in de sportzaal De Soetendaal, Halderweg 45, tot de gymzaal aan de Platanenlaan klaar is.

  Start vanaf 29 augustus 2022.
  Kosten zijn € 82,50 per jaar.
  Contactpersoon: Neeltje Nakken 0318-415604.

 • Leeskringen
  Het KVG Bennekom heeft twee leeskringen. De leden daarvan verdiepen zich
  in literatuur. Meestal wordt een uitgekozen boek gelezen en dan bij toerbeurt door één van de leden besproken. De keuze van het boek hangt af van de actualiteit maar ook van de belangstelling van de deelneemsters.
  Soms wordt er een avond gewijd aan de cultuur van een land dat door één of meer leden is bezocht. Ook worden literaire avonden elders in de regio bezocht. De oudste leeskring wordt geleid door Ans Strik, de tweede door Guus Mosch.
  Heb je belangstelling dan kunnen zij je informeren.
 • Bridge
  de Bridgeclub is niet meer. Heeft u interesse om een club te leiden, laat het ons dan vooral weten.