Welkom

Katholiek Vrouwen Gilde Bennekom

Oprichtingsdatum: 26 februari 1959.

Het bestuur in het jaar 2020-2021

Samenstelling bestuur  2020-2021:
Inge Wijngaard (voorzitter),
Henny de Nijs (vice voorzitter & secretaris ad interm),
Marlise Peters (penningmeester),
Ria Roelofs (lid – activiteiten jaarprogramma),
Agnes Gielink (lid – contactpersoon wijkleidsters),
Neeltje Nakken (lid),
Marian Hulsbosch (lid),
Lia Fintelman (lid).

Contributie
De contributie bedraagt € 33,- per jaar, inclusief de koffie.
Aan Melania dragen wij € 1,- per lid bij.
Contributie graag voor 1 november overmaken op NL28 INGB 0002 9938 09 t.n.v. Kath. Vrouwengilde Bennekom. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 juli gebeuren en bij de penningmeester/ledenadministratie. (contactgegevens staan in het jaarboekje).

Bijeenkomsten
Tenzij anders vermeld, worden de KVG bijeenkomsten gehouden in de kerk danwel de Parochiezaal, Heelsumseweg 1 te Bennekom. De avonden beginnen meestal om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur is er koffie en thee.
Introducees zijn welkom en betalen € 3,- voor een bijeenkomst. (graag vooraf aanmelden).

Contact
U kunt contact met ons opnemen per mail: secretaris@kvgbennekom.nl