Welkom

Katholiek Vrouwen Gilde Bennekom

Oprichtingsdatum: 26 februari 1959.

Het jaarthema 2019-2020 is: “Speuren naar God – Sporen van God“.

Het bestuur:
Samenstelling bestuur  2019-2020:
Inge Wijngaard (vz),
Henny de Nijs (v vz),
Neeltje Nakken (secr),
Marlise Peters (penningm),
Agnes Gielink (lid, contactpersoon wijkleidsters),
Gea Kleipool (lid),
Marian Hulsbosch (lid),
Lia Fintelman (lid),
Ria Roelofs (lid).

Contributie
De contributie bedraagt € 33,- per jaar, inclusief de koffie en “Het kleinste muntje”. Aan Melania dragen wij € 1,- per lid bij.
Contributie graag voor 1 november 2018 overmaken op NL28 INGB 0002 9938 09 t.n.v. Kath. Vrouwengilde Bennekom. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 juli gebeuren.

Bijeenkomsten
Tenzij anders vermeld, worden de KVG bijeenkomsten gehouden in de Parochiezaal, Heelsumseweg 1 te Bennekom. De avonden beginnen meestal om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur is er koffie en thee.
Introducees zijn welkom en betalen € 3,- voor een bijeenkomst.