Welkom

Katholiek Vrouwen Gilde Bennekom

Oprichtingsdatum: 26 februari 1959.

Het bestuur in het jaar 2022-2023
Samenstelling bestuur:
Inge Wijngaard (voorzitter),
………. (secretaris),
Marlise Peters (penningmeester),
Ria Roelofs (lid – wel & wee groep),
Agnes Gielink (lid – contactpersoon wijkleidsters),
Marian Hulsbosch (lid)

Contributie
De contributie bedraagt € 35,- per jaar, inclusief de koffie.
Aan Melania dragen wij € 1,- per lid bij.
Contributie graag voor 1 november overmaken op NL28 INGB 0002 9938 09 t.n.v. Kath. Vrouwengilde (afd.) Bennekom. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 juli gebeuren en bij de penningmeester/ledenadministratie. (contactgegevens staan in het jaarboekje).

Bijeenkomsten
Tenzij anders vermeld, worden de KVG bijeenkomsten gehouden in de Hummezaal, Heelsumseweg 1 te Bennekom. De avonden beginnen meestal om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur is er koffie en thee. Een middagprogramma begint 14:00 uur, met inloop om 13:00 uur.
Het programma staat in het jaarboekje en op deze website in het menu bij “Programma”.
Introducees zijn welkom en betalen € 3,- voor een bijeenkomst. (graag vooraf aanmelden).

De vereniging is niet aansprakelijk voor enigerlei schade aan goederen of personen ontstaan tijdens KVG activiteiten.

Contact
U kunt contact met ons opnemen per mail: kvg@rkkerkbennekom.nl

Lid worden?
Leuk! wij verwelkomen graag nieuwe leden. Hoe meer zielen hoe meer vreugd 🙂
Open hier het inschrijfformulier (pdf bestand), print het, vul het in en lever het bij ons in. Maar u mag ons natuurlijk ook om het formulier vragen!