Welkom

Katholiek Vrouwen Gilde Bennekom

Oprichtingsdatum: 26 februari 1959.

Het bestuur in het jaar 2021-2022

Samenstelling bestuur:
Inge Wijngaard (voorzitter),
Henny de Nijs ( secretaris ad interm tevens vice voorzitter),
Marlise Peters (penningmeester),
Ria Roelofs (lid – wel & wee groep),
vacant-  contactpersoon wijkleidsters,
Marian Hulsbosch (lid),
Neeltje Nakken (lid),

Contributie
De contributie bedraagt € 33,- per jaar, inclusief de koffie.
Aan Melania dragen wij € 1,- per lid bij.
Contributie graag voor 1 november overmaken op NL28 INGB 0002 9938 09 t.n.v. Kath. Vrouwengilde Bennekom. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 juli gebeuren en bij de penningmeester/ledenadministratie. (contactgegevens staan in het jaarboekje).

Bijeenkomsten
Tenzij anders vermeld, worden de KVG bijeenkomsten gehouden in de kerk danwel de Parochiezaal, Heelsumseweg 1 te Bennekom. De avonden beginnen meestal om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur is er koffie en thee. Het programma staat in het jaarboekje en op deze website in het menu bij “Programma”.
Introducees zijn welkom en betalen € 3,- voor een bijeenkomst. (graag vooraf aanmelden).

Contact
U kunt contact met ons opnemen per mail: secretaris@kvgbennekom.nl

Lid worden?
Leuk! wij verwelkomen graag nieuwe leden. Hoe meer zielen hoe meer vreugd 🙂
Open hier het inschrijfformulier (pdf bestand), print het, vul het in en lever het bij ons in. Maar u mag ons natuurlijk ook om het formulier vragen!