Welkom

Katholiek Vrouwen Gilde Bennekom

Oprichtingsdatum: 26 februari 1959.

Het jaarthema 2019-2020 is: “Speuren naar God – Sporen van God“.

Het bestuur:
Samenstelling bestuur  2019-2020:
Inge Wijngaard (vz),
Henny de Nijs (v vz),
Neeltje Nakken (secr),
Marlise Peters (penningm),
Agnes Gielink (lid, contactpersoon wijkleidsters),
Gea Kleipool (lid – uitgetreden voorzitster),
Marian Hulsbosch (lid),
Lia Fintelman (lid),
Ria Roelofs (lid – activiteiten jaarprogramma).

Contributie
De contributie bedraagt € 33,- per jaar, inclusief de koffie en “Het kleinste muntje”. Aan Melania dragen wij € 1,- per lid bij.
Contributie graag voor 1 november 2018 overmaken op NL28 INGB 0002 9938 09 t.n.v. Kath. Vrouwengilde Bennekom. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 juli gebeuren.

Bijeenkomsten
Tenzij anders vermeld, worden de KVG bijeenkomsten gehouden in de Parochiezaal, Heelsumseweg 1 te Bennekom. De avonden beginnen meestal om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur is er koffie en thee.
Introducees zijn welkom en betalen € 3,- voor een bijeenkomst.