Welkom

Katholiek Vrouwen Gilde Bennekom

Oprichtingsdatum: 26 februari 1959.


Nieuws:

We verheugen ons als bestuur, u als leden van het KVG te kunnen mededelen, dat ons bestuur zichzelf gaat verjongen. Alleen al de rijkdom dat wij u dit kunnen vertellen!
Er is al een jonger bestuurslid nl. Inge Wijngaard. Zij zit al 3 jaar actief in ons bestuur. En er komen het komend seizoen nog twee jongere bestuursleden bij.
Dat houdt in, dat bestuursleden die er volgens de statuten al te lang in zitten hun taken nu mogen overdragen. De bestuursleden met functie voorzitter en vice voorzitter zitten al 12 jaar in het bestuur en de penningmeester nog een jaar langer: 13 jaar. Na vele jaren van trouwe dienst worden deze drie dames dus door de jongeren opgevolgd. Daar niet alle bestuursleden met een functie volgens de statuten in één keer uit het bestuur mogen gaan, blijft Neeltje Nakken onze secretaris nog het volgend seizoen, 2019-2020. Zij is nu ook al 13 jaar secretaris. De bestuursleden zonder speciale functie blijven nog in het bestuur. Van de aftredende bestuursleden wordt in september 2019 afscheid genomen, bij de start van het nieuwe seizoen.


Het jaarthema 2018-2019 is: “Speuren naar God – Sporen van God“.

Het bestuur: 

 

Op foto van links naar rechts: Lia, Marian, Margreet, Inge, Neeltje, Beppie, Agnes, Gea.

Samenstelling bestuur  2018-2019:
Gea Kleipool (vz),
Beppie Goovers (v vz),
Neeltje Nakken (secr),
Margreet Barten (penningm),
Agnes Gielink (lid, contactpersoon wijkleidsters),
Marian Hulsbosch (lid),
Lia Fintelman (lid),
Inge Wijngaard (lid).

Contributie
De contributie bedraagt € 33,- per jaar, inclusief de koffie en “Het kleinste muntje”. Aan Melania dragen wij € 1,- per lid bij.
Contributie graag voor 1 november 2018 overmaken op NL28 INGB 0002 9938 09 t.n.v. Kath. Vrouwengilde Bennekom. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 juli gebeuren.

Bijeenkomsten
Tenzij anders vermeld, worden de KVG bijeenkomsten gehouden in de Parochiezaal, Heelsumseweg 1 te Bennekom. De avonden beginnen meestal om 20:00 uur, vanaf 19:30 uur is er koffie en thee.
Introducees zijn welkom en betalen € 3,- voor een bijeenkomst.