Verslagen

Verslagen van de bijeenkomsten van het lopende jaar 2019-2020:


 

Wat er gebeurde:

Maandag 16 december: Kerstavond; Een gezellig samenzijn voor de KVG leden met warmte en aandacht voor elkaar.

..

Maandag 2 december: Sinterklaasavond

.

Maandag 4 november: lezing over Noord-Korea

Er waren ongeveer 52 aanwezigen.
We kregen middels foto’s en verhalen van de heer Stuyt een kennismaking met het land van de immer glimlachende, allang overleden maar nog steeds formeel in functie zijnde, president Kim II Sung. Er komen maar ongeveer 4000 mensen per jaar Noord-Korea binnen [westerlingen]. Hij vertelde ons over de vele stalinistische en marmeren beelden en dat je voor die beelden van de leiders altijd moet buigen. De heer Stuyt vertelde ook over de steden en prachtige parken die hij bezocht heeft. Helaas heerst er onder de bewoners een honger schaarste, maar niet voor de elite! Daarnaast wordt het land door veel stroomstoringen getroffen. Al met al was het een avond met verrassende beelden en geluidsfragmenten over hoe mensen na 70 jaar onderdrukking leven en dat deed ons ook beseffen hoe blij wij mogen zijn dat wij hier zoveel vrijheid genieten.

Maandag 7 oktober: lezing over Burgers’ Zoo

Op 7 oktober hadden we een interessante lezing over Burgers’ Dierenpark door mevrouw Johanna van Nieuwstadt-van Hooff. Wij KVG leden hadden het geluk dat ze nog één keer deze lezing wilde geven. Ze vertelde dat Burgers Dierenpark oorspronkelijk in ’s-Heerenberg is gesticht in 1913 en pas in 1924 naar Arnhem is verhuisd.
In 2013 is het 100-jarig bestaan van Burgers‘ Zoo gevierd. De vierde generatie staat nu aan het roer. Ze hebben zich ingezet voor het welzijn van exotische dieren. De ruime verblijven van Burgers’ Zoo moeten zo veel mogelijk overeenkomen met hun oorspronkelijke leefgebieden. Ecodisplay’s zijn deze genoemd, waarin dieren in een sociaal verband kunnen samenleven. Doordat de bezoekers de dieren in hun natuurlijk gedrag beleven, worden zij zich bewust van het belang van het behoud van de diversiteit van natuur en milieu.
Stichter van dit eerste particuliere dierenpark in Nederland is Johan Burgers (1870 – 1943). De tweede generatie, Reinier en Lucie van Hooff-Burgers, weet in de Slag om Arnhem met gevaar voor eigen leven het park in stand te houden. De derde generatie, Antoon en Greet van Hooff-Wierenga breidt Burgers’ Dierenpark uit van 12 tot 42 hectaren. Het biedt nu veel ruimte aan sociaal levende diergroepen in de revolutionaire ecodisplay’s, zoals de Safari, de Bush, de Desert en de Ocean. Nu leidt de vierde generatie, Alex en Bertine van Hooff-Nusselder het park. De Zoo heeft een stevige zakelijke basis met een groot congrescentrum, een binnenspeeltuin en een Zuidoost Aziatisch regenwoud. Het eeuwfeest van de Koninklijke Burgers’ Zoo is dan ook groots gevierd.

Maandag 9 september: Openingsavond

Het thema van de openingsdienst van het KVG is ook dit jaar “Speuren naar God-Sporen van God”. De dienst werd geleid door Diny Booyink, begeleid door het dameskoor met als dirigente Nardie Breteler. Na de dienst dronken wij koffie of thee met iets lekkers in de parochiezaal. Aansluitend was er de Algemene Jaarvergadering/Ledenvergadering.

Diny Booyink heeft ons een prachtige meditatieve korte video getoond over de speling van licht op het water. Het thema licht stond centraal in deze prachtige viering, kort, maar krachtig. Dit omdat het thema: ”speuren naar God, sporen van God” was. Diny neemt ditmaal Gods aspect ”het Licht der wereld” in beschouwing.
De collecte was ook dit jaar voor Melania.

Na de viering hebben we in de parochiezaal samen koffie gedronken met een soesje en daarna begon de edenvergadering. We herdenken dan altijd even onze gestorven leden.
De contributie blijft hetzelfde en u kunt het bedrag en het banknummer vinden op de binnenkant van uw blauwe programmaboekje van ons KVG. Mensen krijgen bloemen of een VVV bon voor hun inzet om de viering tot een succes te maken of voor andere inspanningen. Dan komen de notulen, de genoemde Melania bridge drive blijkt afgelopen seizoen niet te zijn doorgegaan. De notulen worden goedgekeurd. Het jaarverslag wordt aangevuld met de mededeling dat Marian Hulsbosch in het bestuur blijft. Met hartelijke dank aan Neeltje Nakken, onze secretaris, voor de notulen. En er is het financieel verslag, ditmaal voor de laatste maal van de hand van Margreet Barten. Zoals altijd prima kloppend. Waarvoor dank Margreet. En er wordt afscheid genomen met een ooi kado in de vorm van een theedoos, vrolijk versierd met een pixel-schilderij (gemaakt door Inge). En met een plant, “het Liefdesappeltje” genoemd, toepasselijk vonden wij als bestuur. In 12-13 jaar samen besturen is lief en leed gedeeld en hard gewerkt. We hebben Margreet Barten en Beppie Govers (vice-voorzitter) als dank namens het bestuur mee uit genomen naar het Zandsculpturenmuseum in Garderen. En een koffietafel aldaar samen genoten. Het was prachtig weer. En een heerlijke dag.

Tijdens de ledenvergadering is afscheid genomen van de bestuursleden Beppie en Margreet. Gea trad af voorzitter, maar blijft nog 1 jaar algemeen bestuurslid. Nieuwe bestuursleden namen zitting in het bestuur. Dit zijn Marlise, Ria en Henny. Tijdens de ledenvergadering is Inge middels stemming als nieuwe voorzitter gekozen.

Gea had voor Beppie, Margreet en Inge lovende woorden opgedragen. Deze worden niet op deze website verwerkt ivm de persoonlijke inhoud van de teksten.