Verslagen

Verslagen van de bijeenkomsten van de afgelopen jaren:
2020-2021/ 2019-2020 / 2018-20192017-20182016-20172015-20162014-2015 / 2013-2014


Verslagen van de bijeenkomsten van het lopende jaar 2021-2022:


Wat er gebeurde:

Het bestuur van KVG wenst jullie allen alvast een zalig Kerstmis
en een zeer gezegend Nieuwjaar toe.

Maandag 20 december 2021 – Kerstbijeenkomst

Helaas, deze bijeenkomst wordt geannuleerd.

Maandag 6 december 2021 – Lezing over Taiwan

De lezing van 6 december over de reis naar Taiwan hebben we helaas vanwege de aangescherpte Coronaregels niet door laten gaan. Daarvoor in de plaats heeft iedereen van Sint en zijn Pieten een verrassing op de deurmat gevonden.

Woensdag 17 november 2021 – Wijkleidstersoverleg

Deze is wegens de aangescherpte C-regels niet doorgegaan.

Maandag 8 november 2021 – Lezing Onderwijs toen en nu

Gelukkig kon de lezing “Onderwijs, vroeger en nu” van de heer G.R. Leijsen doorgaan. De heer Leijsen is zelf onderwijzer geweest o.a. in Bunschoten-Spakenburg en is nu gepensioneerd. Hij nam ons mee door de geschiedenis van het katholieke onderwijs. Voor 1800 zat de school in de kerk. In Bennekom bijvoorbeeld, was de school gevestigd in de Oude Alexanderkerk in een ruimte onder de toren. Ook vertelde hij over de oprichting van de verschillende scholen in Bennekom. Hij liet oude foto’s van deze scholen zien en vertelde wanneer ze waren opgericht en wat voor soort onderwijs er gegeven werd. Op 31 augustus 1962 werd de voorlopige Alexanderschool in de parochiezaal geopend en in 1963 werd de Alexanderschool aan de Acacialaan geopend.

Dhr. Leijsen had ook verschillende gebruiksvoorwerpen bij zich:
Een pechvogel
Dit is een linnen duif, gevuld met paardenhaar. Als een kind stout was of bijvoorbeeld niet oplette, werd de pechvogel door de meester naar het kind gegooid. Hij of zij moest deze daarna terugbrengen en kreeg dan een paar flinke tikken op de hand.
Een ezelsbord
Dat was een houten bord met een ezel erop getekend. Dat was voor ‘domme’ kinderen. Als je iets doms had gedaan, werd je gestraft door met dit ezelsbord voor de klas te moeten staan.
Een houten schooltas
Hierin bewaarde de leerling schrijfgerei, zoals lei en griffel, papier en ganzenveer, later kroontjespen. De schooltas werd niet mee naar huis genomen, maar was bedoeld als opbergkastje op school.

De heer Leijsen vertelde over de Ot en Sien boeken en over het driemanschap Jan Ligthart [pedagoog], Cornelis Jetses [tekenaar] en Rieks Scheepstra [schrijver en onderwijzer]. Er was ook een Indische versie van Ot en Sien uitgegeven. En de Hoogeveense leesplank.
Deze bestaat uit een plankje met één of meer richels waarop de letters van het woord dat boven de richel is afgebeeld gelegd kunnen worden, het bekende aap-noot-mies. Vrijwel alle gewone Nederlandse medeklinkers, klinkers en tweeklanken komen erin voor, behalve de tweeklanken au en ou. Ook daarvan is een Indonesische uitgave. Niet alleen kinderen in Nederland leerden hiermee lezen, maar ook die in Suriname, Zuid-Afrika en het voormalige Nederlands-Indië.
Verder vertelde hij over het katholieke onderwijs en hij had verschillende mooie schoolplaten bij zich. Hij nam ons ook mee naar het heden, naar de nieuwe methodes van het lesgeven nu en waar nu allemaal op gelet wordt met het leerlingen volgsysteem.
Kortom een zeer geslaagde avond.
Op onze website www.kvgbennekom.nl (bij Foto’s) staan een paar foto’s van de avond.

Maandag 4 oktober – 100 jaar Melania & 50 jaar KVG-Melania

De avond werd gevuld door presentaties en verhalen van Ceciel Bruin, Truus Appelman en Marian Bolscher. Ieder had haar eigen verhaal over de tijd dat zij voor Melania actief waren of nog steeds zijn. Verder waren er ook spullen te bekijken uit het Melania archief.
Ceciel Bruin vertelde over de geschiedenis van Melania. Ze had de 100 jaar die Melania bestaat in 5 jaarblokken verdeeld en bij ieder jaarblok vertelde ze over de ontwikkeling van Melania en een vrouw die veel voor Melania betekende in dat tijdvak. Truus vertelde over haar jeugd en dat de katholieke opvoeding haar gemotiveerd hebben om opleidingen te volgen en actief te worden binnen organisaties waaronder Melania. Zij vertelde ons over 50 jaar KVG Melania en de projecten van toen.
Marian stelde ons 3 projecten voor die waren geselecteerd voor het komende jaar om door ons KVG financieel te steunen. Na de pauze waren de meeste stemmen voor het 3e project (de druppelirrigatie voor de droge grond in Kenia).

klik op foto voor grotere versie (opent in nieuw venster)

Aan het eind van de avond werd door Marlise, onze penningmeester, een cheque overhandigd namens ons KVG aan Marian voor het gekozen Melania project ter waarde van € 148,- (100 euro + 2 euro voor ieder aanwezig lid.

Ceciel bedankte ons KVG leden voor onze warme betrokkenheid en steun.

Hieronder de presentatie van Ceciel Bruin (pdf bestand):
Hieronder de presentatie van Truus Appelman (pdf bestand):

 

Maandag 13 september 2021 – Openingsavond

Beste dames,

Het nieuwe seizoen is begonnen. Op 13 september hadden wij onze openingsviering met als thema “Licht en barmhartigheid”. Mevrouw Ria van den Burg ging daarin voor. Zij is lid van de Vrije Evangelische gemeente en BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand). De lezing was uit Filippenzen (vers 1 t/m 18) en aansluitend had Ria een mooie overweging. Als U die na wilt lezen kan dat natuurlijk hier op onze website.

Tijdens de openingsviering hebben wij onze overleden leden herdacht en de kaars voor hen aangestoken aan het licht. Marlise Peters en Wendy Beukema verzorgden de muziek en zang. De collecte was voor het vaste goede doel van het KVG, namelijk Melania.Ria van den Burg sloot de openingsviering af met een mooie wegzending;

De zegen van St. Patrick:

De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u, om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u, om u te bewaren voor gemene aanvallen van anderen.
De Heer zij onder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen
De Heer zij in u, om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen, om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u, om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen. Nu en altijd.

Aansluitend aan de openingsviering hadden wij de ALV. Onze dames zijn verrast met een klein gebakje om toch een beetje te vieren dat wij in het nieuwe jaar onze lezingen door kunnen laten gaan. Onze notulen zijn op een kleine aanpassing goedgekeurd. De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd en goed bevonden. De contributie zal ook dit jaar hetzelfde blijven. Bij de mededelingen heeft Marian Bolscher een korte toelichting gegeven over de KVG bijeenkomst van 4 oktober over 100 jaar Melania en 50 jaar KVG-Melania en wat er die avond nog meer verwacht kan worden.
Onze jubilarissen zijn gehuldigd: Truus Appelman 50 jaar, Marianne van Oostrum 40 jaar, Toos Teunissen 25 jaar en Anneke Meijering 25 jaar lid. Bij Anneke zijn we later op bezoek geweest want zij was verhinderd om aanwezig te zijn.
Verder hebben wij afscheid genomen van twee van onze trouwe bestuursleden. Lia Fintelman was al sinds 2006 lid van ons bestuur. Daarnaast organiseert Lia de koffieochtenden met Toos en deed samen met Marian en Toos de creatieve middagen.
Agnes Gieling was vanaf 2009 lid van het bestuur. Zij wist altijd aan te geven of er bijzondere huwelijken, verjaardagen van onze leden enz. waren en zij is jarenlang de Wijkcoördinator van het KVG geweest. Ze was ook altijd de vraagbaak als wij iets niet wisten. Beide dames gaan wij ontzettend missen in het bestuur. Gelukkig blijven ze beiden actief in de Wel en Wee groep. Het bestuur heeft op een zonnige middag afscheid genomen van Lia, Agnes en Gea (wat vorig jaar niet mogelijk was wegens Coronaregels) en ze getrakteerd op een gezellige middag met koffie/thee en lekkers en als afsluiting een heerlijke Indische maaltijd.

Binnen het bestuur hebben we wat geschoven met de functies. Ria Roelofs wordt voorzitter van de Wel en Wee groep, Henny de Nijs is naast vice voorzitter ook onze secretaris geworden.
Als afsluiting van de vergadering hebben wij samen nog een glaasje wijn gedronken en getoost op een prachtig KVG jaar.