Programma

Programma’s van de afgelopen jaren:
2020-2021 /2019-2020 / 2018-2019 / 2017-2018 / 2016-2017 / 2015-2016


Het programma voor het jaar 2021-2022:

Maandag 13 september 2021 – Openingsavond (viering en ledenvergadering)

De dienst zal worden geleid door Ria van den Burg, de muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Marlise Peters en op de piano …

Het thema van de dienst is LICHT.

Na de dienst drinken wij koffie of thee met iets lekkers in de kerk. Aansluitend is er de Algemene Ledenvergadering, i.v.m. de corona ook in de kerk!

Maandag 4 oktober 2021 – Lezing over 100 jaar Melania & 50 jaar KVG-Melania.

Het eerste deel van de avond zal over 100 jaar Melania geschiedenis gaan; het tweede deel over 50 jaar ervaring van het KVG Bennekom/Wageningen met Melania-fondsenwerving en projecten. Deze bijeenkomst vindt plaats in de kerk.
Introducees zijn welkom en betalen € 3,- voor een bijeenkomst. Graag vooraf aanmelden of geef het door aan een bestuurslid.

Maandag 8 november 2021 – Lezing over “onderwijs vroeger en nu”.

Lezing Onderwijs vroeger en nu door de heer G.R. Leijsen. Een gezellige avond over het onderwijs in het heden en verleden. Het onderwijs van voor 1800 hoe ging dat?
Het Aap Noot Mies en de tijd van Ot en Sien, Jan Lighart en Jetses komen aan de orde.
Het gaat over de ontwikkeling van het zaakvakonderwijs, reken- en leesonderwijs hoe ging dat vroeger en hoe gaat dat nu? Kortom een mooie en interessante avond.

Wijkleidstersvergadering 17 november 2021

Maandag 6 december 2021 – Verrassing 

Deze avond is nog een verrassing. We zullen u tijdig laten weten wat we gaan doen.

Maandag 20 december 2021 – Kerstavond

Wij hopen ondanks deze rare tijden toch een gezellig samenzijn te kunnen organiseren rondom de kerstboom. Informatie komt zodra wij iets meer weten over de locatie, want wegens de 1,5 meter regeling stellen we hogere eisen aan de locatie voor uw en onze gezondheid.
We hebben wel alvast een boeiende lezing kunnen regelen over “Kerststallen”.

 

 

Kerstmis

….

gedicht

….

 

 

 

Programma 2022

Maandag 3 januari – Nieuwjaarsmiddag met lezing Engelen in de kunst

Lezing van de heer Ben Piepers “Engelen in de Kunst”.
Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze soms ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascinerend. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. In verhalen van de Schrift en in de kunst spelen zij een belangrijke rol.

In de voordracht ‘Engelen in de kunst’ volgen we engelen in bijbelse verhalen. In het eerste testament spelen de engelen een rol bij Abraham en Izaäk, de vlucht van Jacob, het verhaal van Mozes en de zending van de profeet Jesaja. In het Nieuwe Testament komen de engelen vooral voor in de geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus. Boeiend is dat engelen meestal de bode van godswege zijn, en soms een manifestatie van de Eeuwige zelf. Interessant is ook dat hedendaagse kunstenaars een heel andere kijk hebben op engelen vanuit gelovig en profaan perspectief. We kijken naar kunst van onder anderen Paul Klee, Marc Chagall, Ela Venbroek-Franczyk, Hendrik Werkman, die hun eigen visie op engelen vorm geven.

Maandag 7 februari – Lezing over voeding voor ouderen

Lezing door de heer A. Haarsma. De lezing gaat over het ontstaan, de oorzaken en gevolgen van
onder- en of overgewicht.
Hoe kan je dat voorkomen? Over de fysieke veranderingen die bij het ouder worden horen. Over veel voorkomende ziektes en hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol.
De rol en het belang van bewegen en de invloed daarvan op de gezondheid.

Maandag 7 maart – Lezing over Reddingshonden

Reddingshonden van de RHWW zijn inzetbaar bij vermissingen in binnen-en buitenland.
Ze zijn zowel overdag als ‘s nachts en bij elk weertype inzetbaar. Ieder persoon geeft voortdurend microscopisch kleine deeltjes af, die het de hond, op grond van zijn enorm ontwikkeld reukvermogen, mogelijk maakt een vermist persoon te lokaliseren. De honden verwijzen door te blaffen of, te krabben en blaffen op het puin en blaffen of waterhappen op water. De honden worden speciaal voor dit werk uitgezocht.

Woensdag in maart – Koffieochtend

In het voorjaar gaat de koffieochtend door als wij lekker
van de zon kunnen genieten ergens buiten op een terras.
We hopen dan in Bennekom wat te kunnen doen.
Even afwachten dus.
Nadere datum volgt in de voorgaande KVG bijeenkomst of per email.

Locatie: nog onbekend
Graag zelf contant betalen aan de cateraar!
Tijd: Tussen 10:00 en 12:00 uur.
Vooraf bij Toos of Lia opgeven dat u komt in verband met de reservering. Telefoonnummers vindt u in het KVG boekje en in onze ledenlijst.

Maandag 4 april – Lezing over Byzantijnse kerk

De heer Lucassen komt een lezing geven over de Byzantijnse Kerk. In de geschiedenis van de christelijke eredienst en daarmee samenhangend kerkelijke kunst, heeft de Byzantijnse Kerk sinds het schisma van 1054 een geheel eigen ontwikkeling doorgemaakt. Dit is zichtbaar in haar liturgische traditie, haar theologie, haar vroomheid en structuur maar ook haar kunst van bv iconen. “Als backpacker ben ik ooit met een aantal medestudenten theologie door Griekenland gereisd en ben bijzonder geraakt door het mystieke karakter en de “hemelse liturgie” van de orthodoxe kerk”.
Met elkaar willen we een kijkje nemen in de uitingsvormen van de “Oosterse Kerk”; dan denk ik aan de “Heilige Liturgie van Johannes Chrysostomos”, de symboolwereld van de iconen, de bouwkunst en de kloostertraditie van o.a. de monnikenrepubliek Athos.

April – Kledingactie voor mensen in Nood

Meestal wordt voor begin april gekozen voor deze actie. Nadere mededelingen hierover zullen verschijnen in het NieuwSblad, op het mededelingenbord bij de kerk en op onze website. Contactpersoon: Beppie Govers – 0318-414850.

.. april – verrassing

Afhankelijk van de Corona ontwikkelingen en maatregelen willen we natuurlijk wel iets leuks organiseren wat op een dagtripje lijkt. We hopen dus op een reisje of verrassingsbijeenkomst. Nadere info volgt.

Maandag 9 mei – Slotavond

De slotavond met “Apenstaartje”: Zij verzorgen voor ons een vrolijk programma met sketches, poppenspel, accordeonmuziek en verhalen.