Programma 2020-2021

Het programma voor het jaar 2020-2021:

Maandag 14 september 2020 – Openingsavond (viering en ledenvergadering)

De dienst zal worden geleid door Marian Bolscher, de muzikale begeleiding zal worden verzorgd door Wendy Beukema en Marlise Peters.
Het thema van de dienst is Samen.

Na de dienst drinken wij koffie of thee met iets lekkers in de kerk. Aansluitend is er de Algemene Ledenvergadering, ivm de corona in de kerk!

Maandag 5 oktober 2020 – Lezing over de Trans Siberië Express * GEANNULEERD *

De heer J. Driessen neemt ons mee op reis. Hij laat ons een film zien van een reis met de Trans Siberië Express. Een prachtige reis.

Maandag 9 november 2020 – Lezing over onderwijs vroeger en nu * GEANNULEERD *

Lezing Onderwijs vroeger en nu door de heer G.R. Leijsen. Een gezellige avond over het onderwijs in het heden en verleden. Het onderwijs van voor 1800 hoe ging dat?
Het Aap Noot Mies en de tijd van Ot en Sien, Jan Lighart en Jetses komen aan de orde.
Het gaat over de ontwikkeling van het zaakvakonderwijs, reken- en leesonderwijs hoe ging dat vroeger en hoe gaat dat nu? Kortom een mooie en interessante avond.

Wijkleidstersvergadering 18 november 2020 * GEANNULEERD *

Maandag 7 december 2020 – Knutselen * GEANNULEERD *

Knutselavond voor de kerst. Ans Strik en Andrea Weber organiseren workshops voor ons.
U dient zich in te schrijven via de website! (via dit formulier). De kosten bedragen 2,50 euro pp.
De keuze is een klein bloemstukje maken, sterren van riet maken of een klein pixel werkje maken. Dit is onder voorbehoud in verband met het Coronavirus.

Maandag 21 december 2020 – Kerstavond * GEANNULEERD *

Wij hopen ondanks deze rare tijden toch een gezellig samenzijn te kunnen organiseren rondom de kerstboom.
Kerst geeft een warm gevoel. Overal lichtjes en de boom versierd.
Met verhalen over de geboorte van Jezus. Een mooie afsluiter voor een nieuw begin.

Kerstmis

Er moet een ster zijn
voor iedereen die zoekt
naar wegen en naar woorden
om de ander tegemoet te gaan.

Er moet een ster zijn
voor degene die zoals een herder
zijn tred vertraagt en zich ontfermt
over de achterop geraakte.

Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
en toch zijn schamele verwachting
als een fakkel in zijn ziel bewaart.

Er moet een ster zijn
voor wie naamloos licht in zich draagt
en overal vuurtjes tracht aan te maken
waaraan men zich verwarmen kan.

Er moet een ster zijn
voor wie de wijsheid en de eenvoud leert
om in een doodgewoon gebeuren
het buitengewone van menszijn te ontdekken.

Ik wens van harte dat voor jou
die ster zal schijnen.

Kris Gelaude

 

Programma 2021

Maandag 4 januari – Nieuwjaarsmiddag met lezing Engelen in de kunst * GEANNULEERD *

Lezing van de heer Ben Piepers “Engelen in de Kunst”.
Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze soms ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde blijft fascinerend. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. In verhalen van de Schrift en in de kunst spelen zij een belangrijke rol.

In de voordracht ‘Engelen in de kunst’ volgen we engelen in bijbelse verhalen. In het eerste testament spelen de engelen een rol bij Abraham en Izaäk, de vlucht van Jacob, het verhaal van Mozes en de zending van de profeet Jesaja. In het Nieuwe Testament komen de engelen vooral voor in de geboorte- en verrijzenisverhalen van Jezus. Boeiend is dat engelen meestal de bode van godswege zijn, en soms een manifestatie van de Eeuwige zelf. Interessant is ook dat hedendaagse kunstenaars een heel andere kijk hebben op engelen vanuit gelovig en profaan perspectief. We kijken naar kunst van onder anderen Paul Klee, Marc Chagall, Ela Venbroek-Franczyk, Hendrik Werkman, die hun eigen visie op engelen vorm geven.

Maandag 1 februari – Lezing over voeding voor ouderen * GEANNULEERD *

Lezing door de heer A. Haarsma. De lezing gaat over het ontstaan, de oorzaken en gevolgen van
onder- en of overgewicht.
Hoe kan je dat voorkomen? Over de fysieke veranderingen die bij het ouder worden horen. Over veel voorkomende ziektes en hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol.
De rol en het belang van bewegen en de invloed daarvan op de gezondheid.

Maandag 1 maart – Lezing over Reddingshonden * GEANNULEERD *

Reddingshonden van de RHWW zijn inzetbaar bij vermissingen in binnen-en buitenland.
Ze zijn zowel overdag als ‘s nachts en bij elk weertype inzetbaar. Ieder persoon geeft voortdurend microscopisch kleine deeltjes af, die het de hond, op grond van zijn enorm ontwikkeld reukvermogen, mogelijk maakt een vermist persoon te lokaliseren. De honden verwijzen door te blaffen of, te krabben en blaffen op het puin en blaffen of waterhappen op water. De honden worden speciaal voor dit werk uitgezocht.

Woensdag 24 maart – Koffieochtend * GEANNULEERD *

Meer info krijgt u in de voorgaande KVG bijeenkomst.
Schrijf deze datum alvast in uw agenda.

Locatie: nog onbekend
Graag contant betalen!
Tijd: Tussen 10:00 en 12:00 uur.
Vooraf bij Toos of Lia opgeven dat u komt in verband met de reservering. Telefoonnummers vindt u in het KVG boekje en in onze ledenlijst.

Maandag 12 april – Lezing over Byzantijnse kerk * GEANNULEERD *

De heer Lucassen komt een lezing geven over de Byzantijnse Kerk. In de geschiedenis van de christelijke eredienst en daarmee samenhangend kerkelijke kunst, heeft de Byzantijnse Kerk sinds het schisma van 1054 een geheel eigen ontwikkeling doorgemaakt. Dit is zichtbaar in haar liturgische traditie, haar theologie, haar vroomheid en structuur maar ook haar kunst van bv iconen. “Als backpacker ben ik ooit met een aantal medestudenten theologie door Griekenland gereisd en ben bijzonder geraakt door het mystieke karakter en de “hemelse liturgie” van de orthodoxe kerk”.
Met elkaar willen we een kijkje nemen in de uitingsvormen van de “Oosterse Kerk”; dan denk ik aan de “Heilige Liturgie van Johannes Chrysostomos”, de symboolwereld van de iconen, de bouwkunst en de kloostertraditie van o.a. de monnikenrepubliek Athos.

Donderdag ? april – verrassing * GEANNULEERD *

Afhankelijk van de Corona ontwikkelingen en maatregelen willen we natuurlijk wel iets leuks organiseren wat op een dagtripje lijkt.–> Dat zit er nog niet in dit jaar…  maar we hopen in de maand mei wel wat te kunnen organiseren. Zie hieronder… 🙂

Maandag 10 mei – Slotavond –> MIDDAG !!?? * GEANNULEERD *

De slotavond met “Apenstaartje” (Een vrolijk programma met sketches, poppenspel, accordeonmuziek en verhalen.) is geannuleerd.
MAAR….. we  hopen dat we in de maand mei weer wat meer vrijheid hebben in ontmoetingen. Ons idee is om elkaar dan toch te kunnen ontmoeten; op een veilige manier en voor diegenen die dat aan durven! Wij als bestuur zorgen dan voor wat lekkers.