Programma 2019-2020

Het programma voor het jaar 2019-2020:

Maandag 9 september: Openingsavond (viering en ledenvergadering)

We beginnen zoals ieder jaar met een viering in de kerk.
Diny Booyink zal daarin voorgaan en het Dameskoor onder leiding van Nardie Breteler zullen voor ons zingen. Het jaar thema is: ‘Speuren naar God – Sporen van God’. Aanvang: 19.30 uur in de Maria Virgo Regina Kerk. De collecte is ook dit jaar voor Melania.
Na de viering komt de Vereniging MVR ons vertellen wat de vereniging doet

Hierna drinken wij koffie of thee met iets lekkers in de parochiezaal. Aansluitend is er de Algemene Ledenvergadering.

Maandag 7 oktober 2019: verhaal over BurgersZoo – Passie voor Dieren.

Lezing over Burgers Dierenpark door mevrouw Johanna van Nieuwstadt oftewel de geschiedenis van Burgers’ Zoo; 4 generaties Burgers-van Hooff met Passie voor dieren.
Stichter van Burgers Zoo is Johan Burgers, de tweede generatie weet in de slag om Arnhem het park in stand te houden, de derde generatie breidt Burgers dierenpark uit van 12 tot 42 hectare. Nu leidt de vierde generatie het park.

Over Johanna van Nieuwstadt-van Hooff:
zij vertelt over het wel en wee van de familie. Van 2006 tot 2016 was zij samen met haar man verantwoordelijk voor het archief en het jubileumboek. Dit is na de lezing voor € 29,95 verkrijgbaar.
Meer informatie in dit document.

 

Woensdag 16 oktober 2019: koffieochtend.

Meer info krijgt u tijdens de voorgaande KVG avond.
Zet deze datum alvast in uw agenda.

De locatie is: Het Oude Postkantoor in Bennekom.
Website: www.hopbennekom.nl
Tussen 10:00 en 12:00 uur.
Vooraf bij Toos of Lia opgeven dat u komt in verband met de reservering. Telefoonnummers vindt u in het KVG boekje en in onze ledenlijst.

Maandag 4 november 2019: Lezing over Noord Korea

Lezing van de heer Stuyt over Noord Korea. Een kennismaking met het land van de immer glimlachende, allang overleden maar nog steeds formeel in functie zijnde, president Kim II Sung. Een avond met verrassende beelden en geluidsfragmenten over hoe de mensen na 70 jaar onderdrukking door de Kim dynastie leven.

Maandag 2 december 2019; Sinterkaasavond

Ieder jaar, keer op keer,
Hopen we op de komst van deze heer.

De dagen voor 5 december zingen wij heel hard hoezee,
Want dan komt hij misschien wel langs bij KVG.

Dus wie weet…. Komt hij ook dit keer bij ons aan,
Dat mag toch ook wel met ons 60-jarig bestaan.

Maandag 16 december 2019: Kerstavond in Villa Erica

Kerst is de mooiste tijd van het jaar. Gezellig met de KVG groep bij elkaar. Bij de mooie kerstboom die rijk versierd is met de lichtjes aan.
Bekende kerstliederen zingen en luisteren naar mooie verhalen. Maar vooral een gezellig samenzijn met warmte en aandacht voor elkaar.

Kerstmis

Ik wens je met kerstmis,
een warme stal,
een veilige ruimte om te schuilen als het nodig is.

Ik wens je een os en een ezel,
om je te verwarmen als het kil is.

Ik wens je herders op je weg,
die je gelukkig maken met schamele geschenken.

Ik wens je de wijzen van elders,
die je inzicht geven, die je met kennis en kunde optillen.

Ik wens je een kribbe,
als een veilige geborgen plek,
waar je je dromen ongegeneerd mag dromen.

Ik wens je een trouwe collega als Jozef,
die je nabij blijft, geen eisen stelt,
maar je genegen is.

Ik wens je een warme vriendin als Maria,
Die naar je blijft luisteren,
en altijd achter je blijft staan, wat het leven ook brengt.

Ik wens je met kerstmis,
de genade van een eenvoudige kerststal.

Ik wens je vooral,
dat je os en ezel, herder en koning,
Maria en Jozef mag zijn voor anderen.

Piet Stienarts

Programma 2020

Maandag 6 januari – Nieuwjaarsmiddag met muzieklezing

Lezing/concert over de harp door mevr. Venekamp en tevens Nieuwjaars-middag.
Mevr. Venekamp vertelt ons over de harp en omlijst dit met een concert op de harp.

 

Maandag 3 februari – Creatieve middag

Ook dit jaar weer gaan we onder leiding van
Lia Fintelman, Toos Teunissen en Marian Hulsbosch
iets leuks maken.
Wat wij gaan maken blijft nog een verrassing.

 

 

Maandag 2 maart – lezing My Darling Wife

De heer Blokland met de lezing “My Darling Wife”. Tijdens uitgevoerde renovatie werkzaamheden aan de kap van een landhuis in Rhenen, werd een Engelse brief, een koppel en een pistoolholster gevonden. Deze bleken toebehoord te hebben aan een Britse parachutist Frank McNaught van het 11e Parachutistenbataljon, een onderdeel van de 4e Parachutistenbrigade.
Op 18 september 1944 was deze brigade in het kader van de Operatie Market Garden op weg naar de Ginkelse heide bij Ede.
Boven Rhenen werd de Dakota waarin Naught zat geraakt en stortte neer bij de Achterbergse Hooilanden. De overlevenden waaronder McNaught zijn door het plaatselijke verzet geholpen.
Frank Mc Naught kwam in 1945 weer bij zijn eigen troepen in Zuid Nederland terug.

Vrijdag 6 maart – Wereldgebedsdag

Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving.

Vrijdag 6 maart – Wereldgebedsdag

Eén van de oudste oecumenische bewegingen is de Wereldgebedsdag. Ontstaan in het begin van de 19e eeuw in de Verenigde Staten. Vrouwen van verschillende kerken organiseerden over kerkmuren heen een gezamenlijke dag van gebed. In 1887 kreeg het vaste vorm en groeide spoedig uit tot een wereldwijde beweging, waaraan nu bijna 180 landen meedoen. Het land dat dit jaar de liturgie heeft samengesteld is Zimbabwe.
Om 10.30 uur is er een viering met medewerking van het Dameskoor olv. Nardie Breteler in de Berighemzaal in het Baron van Wassenaarpark in Bennekom .

Om 19.30 uur is de viering in de Maria Virgo Regina Kerk te Bennekom.
(Let op! begintijd is weer 19:30 uur; er was sprake van een half uur eerder dan andere jaren!)

Woensdag 18 maart – Koffieochtend – AFGELAST

Meer info krijgt u in de voorgaande KVG bijeenkomst.
Schrijf deze datum alvast in uw agenda.

Locatie: Nol in ’t Bosch

Graag contant betalen!

Tijd: Tussen 10:00 en 12:00 uur.
Vooraf bij Toos of Lia opgeven dat u komt in verband met de reservering. Telefoonnummers vindt u in het KVG boekje en in onze ledenlijst.

4 april – Kledingactie voor mensen in Nood – AFGELAST

Tegenwoordig wordt voor begin april gekozen voor deze actie. Nadere mededelingen hierover zullen verschijnen in het NieuwSblad, op het mededelingenbord bij de kerk en op de website van MVR – RKkerkBennekom.nl
Contactpersonen: Beppie Govers 0318-414850.

Maandag 6 april – Lezing over Byzantijnse kerk – AFGELAST

De heer Lucassen komt een lezing geven over de Byzantijnse Kerk. In de geschiedenis van de christelijke eredienst en daarmee samenhangend kerkelijke kunst, heeft de Byzantijnse Kerk sinds het schisma van 1054 een geheel eigen ontwikkeling doorgemaakt. Dit is zichtbaar in haar liturgische traditie, haar theologie, haar vroomheid en structuur maar ook haar kunst van bv iconen. “Als backpacker ben ik ooit met een aantal medestudenten theologie door Griekenland gereisd en ben bijzonder geraakt door het mystieke karakter en de “hemelse liturgie” van de orthodoxe kerk”.
Met elkaar willen we een kijkje nemen in de uitingsvormen van de “Oosterse Kerk”; dan denk ik aan de “Heilige Liturgie van Johannes Chrysostomos”, de symboolwereld van de iconen, de bouwkunst en de kloostertraditie van o.a. de monnikenrepubliek Athos.

Donderdag 23 April – ons jaarlijks KVG dagreisje – AFGELAST

U krijgt een digitale brief met informatie in uw mailbox bus met een link naar deze website om uzelf op te geven indien u mee wilt gaan. Het reisje gaat alleen door bij voldoende deelnemers.
Opgeven uiterlijk ?? maart.
De uitnodigingsbrief/e-mail is inmiddels verzonden. (Het is ook hier te bekijken – pdf-versie)

Maandag 11 mei – Slotavond –  AFGELAST

Slotavond verzorgd door de werkgroep van Melania.