Maandag 3 april – Lezing over Byzantijnse kerk

Maandag 3 april – Lezing over Byzantijnse kerk

De heer Lucassen komt een lezing geven over de Byzantijnse Kerk. In de geschiedenis van de christelijke eredienst en daarmee samenhangend kerkelijke kunst, heeft de Byzantijnse Kerk sinds het schisma van 1054 een geheel eigen ontwikkeling doorgemaakt. Dit is zichtbaar in haar liturgische traditie, haar theologie, haar vroomheid en structuur maar ook haar kunst van bv iconen. “Als backpacker ben ik ooit met een aantal medestudenten theologie door Griekenland gereisd en ben bijzonder geraakt door het mystieke karakter en de “hemelse liturgie” van de orthodoxe kerk”.
Met elkaar willen we een kijkje nemen in de uitingsvormen van de “Oosterse Kerk”; dan denk ik aan de “Heilige Liturgie van Johannes Chrysostomos”, de symboolwereld van de iconen, de bouwkunst en de kloostertraditie van o.a. de monnikenrepubliek Athos.

Ook niet-leden van harte welkom (kleine bijdrage van 3,-)
Lezing vindt plaats in onze verbouwde parochiezaal. Dit wordt onze 2e activiteit in de zaal!
Aanvang: 20:00 uur. (inloop, koffie/thee vanaf 19:30 u).