Berichtje van het bestuur

Beste KVG leden,
Helaas hebben wij onze lezingen moeten annuleren. Maar wij zullen dat in het nieuwe KVG seizoen zeker proberen in te halen.
Er is veel saamhorigheid en de leden proberen onderling met elkaar contact te houden op allerlei manieren en in deze uitzonderlijke tijden zijn er altijd mensen die ons moed inspreken.
Wij zijn blij met onze wijkleidsters die ons op de hoogte houden als er iets is in de wijk.

Wij hebben nu veel tijd om na te denken, een moment stil te worden en te bidden voor betere tijden. Samen willen we sterk zijn in deze tijd.

Rest ons nu de wens uit te spreken dat wij u allemaal weer volgend seizoen zien in goede gezondheid.

Namens het KVG,
Inge Wijngaard