Beleid bisdom gaat in tegen het streven van het parochiebestuur naar vitale lokale geloofsgemeenschappen.

26-3-2011:

Beste parochianen,

Op 2 februari is de bisdomnota ‘Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht’ verschenen. Het parochiebestuur is onaangenaam verrast door de bisdomnota. De kern van de nota is, dat er een Eucharistisch Centrum in Wageningen moet zijn, waar elke zondag Eucharistie wordt gevierd. In dezelfde kerk Lees verder “Beleid bisdom gaat in tegen het streven van het parochiebestuur naar vitale lokale geloofsgemeenschappen.”

Reactie van MVR Bestuur op pastoraal-liturgisch beleidsplan van het Bisdom

24-3-2011:

In het vorige parochieblad is een samenvatting gegeven van het pastoraal-liturgisch beleidsplan van het Bisdom. In het kort komt dat er op neer dat het Bisdom één eucharistisch centrum wil in de gehele Titus Brandsma parochie, waar elke zondag een eucharistieviering is. Voor onze parochie zou dat de kerk in Wageningen worden. Andere kerken worden als het ware dependances, waar wel vieringen gehouden mogen worden en waarbij de voorgangers geacht worden eerst naar de Lees verder “Reactie van MVR Bestuur op pastoraal-liturgisch beleidsplan van het Bisdom”

website vernieuwing

In de loop van de maand mei zal een aantal veranderingen doorgevoerd worden voor onze website. Deze zijn;