Verslag van de open parochievergadering 31-5-11

Het onderwerp van de vergadering: Toelichting van de heer Jack Peerlings, vice-voorzitter van het bestuur van de Zalige Titus Brandsmaparochie, over het beleid van het parochiebestuur ten aanzien van het pastoraal-liturgisch beleidsplan van 2 februari 2011 van het Bisdom en het beleid van het bestuur met betrekking tot het bevorderen van de vitaliteit van de lokale geloofsgemeenschappen.

De toelichting van Peerlings (pdf-bestand van het verslag door Timo Harmsen)

(Ter herinnering: De beleidsnota, een samenvatting daarvan en een reactie daarop van het MVR-bestuur kunt u vinden op de website bij ‘Documenten’ / documentenoverzicht. De samenvatting van het beleidsplan en de reactie van het MVR-bestuur op dit beleidsplan kunt u ook vinden in het ‘parochieblad’: Maandblad voor de katholieken in Bennekom’ van maart 2011; In het Maandblad van mei 2011 vindt u een reactie van het parochiebestuur.)

 

Beleid bisdom gaat in tegen het streven van het parochiebestuur naar vitale lokale geloofsgemeenschappen.

26-3-2011:

Beste parochianen,

Op 2 februari is de bisdomnota ‘Het pastoraal-liturgisch beleid in de parochies van het Aartsbisdom Utrecht’ verschenen. Het parochiebestuur is onaangenaam verrast door de bisdomnota. De kern van de nota is, dat er een Eucharistisch Centrum in Wageningen moet zijn, waar elke zondag Eucharistie wordt gevierd. In dezelfde kerk “Beleid bisdom gaat in tegen het streven van het parochiebestuur naar vitale lokale geloofsgemeenschappen.” verder lezen

Reactie van MVR Bestuur op pastoraal-liturgisch beleidsplan van het Bisdom

24-3-2011:

In het vorige parochieblad is een samenvatting gegeven van het pastoraal-liturgisch beleidsplan van het Bisdom. In het kort komt dat er op neer dat het Bisdom één eucharistisch centrum wil in de gehele Titus Brandsma parochie, waar elke zondag een eucharistieviering is. Voor onze parochie zou dat de kerk in Wageningen worden. Andere kerken worden als het ware dependances, waar wel vieringen gehouden mogen worden en waarbij de voorgangers geacht worden eerst naar de “Reactie van MVR Bestuur op pastoraal-liturgisch beleidsplan van het Bisdom” verder lezen

website vernieuwing

In de loop van de maand mei zal een aantal veranderingen doorgevoerd worden voor onze website. Deze zijn;