Werkgroep Technische Dienst

De technische dienst bestaat uit zeven personen onder leiding van Herman van den Akker. Hun werkzaamheden zijn op de eerste plaats ondersteunend aan de vieringen en andere activiteiten in de kerk en zaaltjes. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alle faciliteiten goed functioneren; dat de verlichting goed werkt, dat de geluidsinstallatie het doet en dat de nooduitgang verlichting werkt. Verder controleren zij de cv’s van de zaaltjes en kerk en staan paraat in geval van een storing aan een van deze faciliteiten en verrichten zo nodig kleine reparaties hieraan of bijvoorbeeld aan het koffiezetapparaat.
Herman Smid zorgt jaarlijks voor de telkens fraaie kerststal. Hij bouwt de kerststal op, onderhoudt de kerststal en bergt hem na de kersttijd weer op.
Een andere activiteit van de technische dienst betreft het onderhoud aan de gebouwen, zoals het in de was zetten van de linoleumvloeren en het schilderen van muren, kozijnen en deuren. Verder voorkomt deze dienst lekkages door regelmatig de dakgoten schoon te maken en de buitenkranen voor de winter af te sluiten en af te tappen. Als zij hun werk goed doen zult u er dus niets van merken en niets van zien.
Ook Jos de Groot is jarenlang actief geweest in deze groep. Gezien zijn leeftijd heeft hij te kennen gegeven het wat rustiger aan te willen doen en heeft veel van zijn taken aan anderen overgedragen. Tijdens de jaarlijkse midwintermaaltijd die de tuinclub en de technische dienst op vrijdag 9 februari 2018 gezamenlijk weer gehouden hebben, hebben we Jos bedankt met een bloemetje. Stef Gielen heeft te kennen gegeven de technische dienst te komen versterken. Stef Welkom!

De technische dienst en de tuinclub werken veel samen en vullen elkaar aan. Zo hebben zij een aantal jaren geleden gezamenlijk, samen met enkele specialisten, het Hemelwaterproject bedacht, uitgerekend en uitgevoerd. Dat houdt in dat thans al het hemelwater (regen, hagel, sneeuw) van daken en kerkplein, dat voorheen werd afgevoerd via het gemeentelijk riool, nu op eigen terrein wordt opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem via grindsleuven onder het kerkplein en een aantal aangelegde wadi’s in de kerktuin. Op deze manier wordt duurzaam een bijdrage geleverd aan een beter milieu.