Werkgroep Parochiële voorgangers

In onze geloofsgemeenschap is al 25 jaar een groep van parochianen die geregeld voorgaan in de vieringen op zondagen en bijzondere dagen. Dit zijn de parochiële voorgangers. Momenteel zijn dit Gilles Ampt en Marianne Thie.  Daarnaast gaan er ook twee parochiële voorgangers uit Wageningen voor in Bennekom.
Parochiële voorgangers gaan ook voor in uitvaarten. Dit zijn Marian Bolscher en Nettie Oegema.
Alle parochiële voorgangers hebben hier een opleiding voor gehad. Met elkaar en soms met professionele begeleiding worden door de jaren heen af en toe extra opleidings- en bezinningsactiviteiten ondernomen. Tegenwoordig gebeurt dit vaak in het grotere verband van de Titus Brandsma-parochie met collega parochiële voorgangers van andere locaties.
Enkele keren per jaar wordt er vergaderd over de invulling van de roosters. Ook kijken we naar de ontwikkelingen in de liturgie.
Voor de voorbereiding van vieringen hebben wij als voorgangers graag overleg met de liturgiegroepen en/of dirigenten van de koren en de lector met wie we een viering voorbereiden. In dit overleg kijken we naar de lezingen, wat hebben ze ons te zeggen. Vervolgens gaan we samen zoeken naar mooie bijpassende liederen. Dit zijn altijd zeer boeiende en inspirerende bijeenkomsten.