Verslagen 2019-2020

Verslagen van de bijeenkomsten van het jaar 2019-2020:


Wat er gebeurde:

Beste KVG leden,
Helaas hebben wij veel van onze lezingen van het afgelopen seizoen moeten annuleren.
Maar wij hopen dat in het nieuwe KVG seizoen in te halen.
Er is veel saamhorigheid en de leden proberen onderling met elkaar contact te houden op allerlei manieren en in deze uitzonderlijke tijden zijn er altijd mensen die ons moed inspreken.
Wij zijn blij met onze wijkleidsters die ons op de hoogte houden als er iets is in de wijk.
Wij hebben nu veel tijd om na te denken, een moment stil te worden en te bidden voor betere tijden. Samen willen we sterk zijn in deze tijd.

Rest ons nu de wens uit te spreken dat wij u allemaal weer volgend seizoen zien in goede gezondheid.
Namens het KVG,
Inge Wijngaard

Maandag 11 mei: slotavond
vervallen ivm het inperken van de verspreiding van het Coronavirus.

Donderdag 23 april: KVG Reisje
vervallen ivm het inperken van de verspreiding van het Coronavirus.

Donderdag 9 april: Mail verzonden aan alle leden:

Beste KVG-dames, lieve allemaal,
Nu we in een tijd leven dat we elkaar niet zo vaak kunnen zien en spreken, willen we toch jullie allen goede Paasdagen wensen.
Hopelijk kunnen we het allen in goede gezondheid vieren.
Hartelijke groet,
het KVG-Bestuur

 

Maandag 6 april: lezing van de heer Lucassen over de Byzantijnse kerken
Vervallen ivm het inperken van de verspreiding van het Coronavirus, maar deze lezing komt in de toekomst weer op het programma!

Woensdag 18 maart: Koffieochtend
vervallen ivm het inperken van de verspreiding van het Coronavirus.

 

Maandag 2 maart: lezing van de heer Blokland “My Darling Wife”

De avond werd deze keer geopend door Henny en na een paar mededelingen las zij een gedicht voor wat een raakvlak had met de lezing van deze avond. Het voorgelezen gedicht heet “Vrijheid” en was van Teun Schoemaker, geschreven in 2012. (bron: website Nationaal Comité 4 en 5 mei).

Vrijheid
Ik kan nooit genoeg begrijpen
Hoeveel verdriet er was
Ik kan nooit genoeg meeleven
Voor al het leed wat er toen was
Donkere tijden en tijden van angst
Dictatuur is een roofdier en het volk de vangst
Mensen leven in onzekerheid
Ze waren hier niet op voorbereid
Na al de verschrikking
Zijn er jaren voorbij
Maar we herdenken nog steeds
Hoe dankbaar we zijn

De heer Blokland verzorgde de lezing “My Darling Wife, de brief die nooit aankwam”.
Dit is een Engelse brief die is gevonden tijdens renovatie werkzaamheden aan de kap van een landhuis in Rhenen. Naast deze brief vonden ze ook een koppel en een pistoolholster. Deze bleken toebehoord te hebben aan een Britse parachutist Frank McNaught van het 11e Parachutistenbataljon, een onderdeel van de 4e Parachutistenbrigade.
Op 18 september 1944 was deze brigade in het kader van de Operatie Market Garden op weg naar de Ginkelse heide bij Ede. Boven Rhenen werd de Dakota waarin Naught zat geraakt en stortte neer bij de Achterbergse Hooilanden. De overlevenden waaronder McNaught zijn door het plaatselijke verzet geholpen.

Tijdens de lezing heeft de heer Blokland verteld en laten zien aan de hand van foto’s waar en door wie Frank Mc Naught (samen met nog enkele andere militairen) in de omgeving Rhenen geholpen werd om onder te duiken. Er waren ook vele geografische afbeeldingen met de vluchtroutes die Frank Mc Naught heeft afgelegd om weer terug te komen bij zijn eigen troepen. Dit gebeurde pas ver in 1945 in Zuid Nederland.
Aan de hand van de gevonden brief van Frank Mc Naught aan zijn vrouw én verslagen die hij achteraf heeft moeten schrijven bij terugkomst bij zijn eigen troepen is door “historische vereniging oudheidkamer Rhenen” deze verhaallijn tot stand gekomen.

Het was een interessante lezing. Iedereen was er stil van.

Maandag 3 februari: Creatieve Middag

Onze creatieve dames hadden weer iets super leuks voorbereid.
We gingen flessen versieren met Gesso en daarna beplakken met servetten, lintjes, uitgeknipte stof plaatjes en stickers. Het was een zeer geslaagde middag en iedereen had een mooi kunstwerk om mee naar huis te nemen.

Maandag 6 januari: Nieuwjaarsreceptie

Nadat iedereen elkaar de hand had geschud en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar had gewenst, kwam er een muzikale harp lezing van Mevrouw Venekamp. Ze begon de lezing door – terwijl ze binnenkwam – op de harp te spelen. Minnezangers trokken vroeger met hun harp van hof naar hof. De harp heeft ook een helende functie. Mevrouw Venekamp vertelde over de verschillen aan de Europese hoven.
Allereerst over Ierland waar Brian Boru een mars schreef. Over de Duitstalige landen waar het haakjes systeem werd uitgevonden zodat de harp een halve toon hoger kon spelen. Ze speelde vervolgens stukken van het Italiaanse, Franse en Spaanse hof en vertelde over de verschillen in de vorm en klank van de harpen. Over de Chromatische harp en de Welsh triple harp. Wist U trouwens dat aan het Franse hof Marie Antoinette en Josephine, de vrouw van keizer Napoleon, ook harp speelden. Mevrouw Venekamp speelt zelf Kamermuziek en word begeleid door hobo en fluit.

Maandag 16 december: Kerstavond; Een gezellig samenzijn voor de KVG leden met warmte en aandacht voor elkaar.

Een hele inspirerende avond die de dames van Wijk 1 en 7 samen hadden gecreëerd. Fantastische avond met gedichten, zang en rijkelijk versierde tafels met mooie bloemstukjes en lekker eten. De heer Jan Heine kwam een lezing geven met muziek van Johan Sebastian Bach (Weihnachts-oratorium). Jan Heine had ook een brief geschreven met de titel: Brief aan mezelf, kijkend in de achteruitkijkspiegel van het leven. Deze brief is naar alle leden verzonden via de mail om hem nog een keer door te kunnen lezen en inspiratie op te doen van deze hele mooie tekst.
De bloemstukjes zijn naar onze leden gegaan die door langdurige ziekte niet aanwezig konden zijn.

Maandag 2 december: Sinterklaas avond

Op 2 december hebben wij onze Bennekomse goedheilig man ontvangen. Iemand die wij allemaal kennen en Sint had voor ieder van ons een aantekening gemaakt in zijn grote boek. Hij had zijn Piet “ik weet het niet” meegenomen. Het was een hele gezellige avond vol zang en gezellig samenzijn en er is ook veel gelachen.

Maandag 4 november: lezing over Noord-Korea

Er waren ongeveer 52 aanwezigen.
We kregen middels foto’s en verhalen van de heer Stuyt een kennismaking met het land van de immer glimlachende, allang overleden maar nog steeds formeel in functie zijnde, president Kim II Sung. Er komen maar ongeveer 4000 mensen per jaar Noord-Korea binnen [westerlingen]. Hij vertelde ons over de vele stalinistische en marmeren beelden en dat je voor die beelden van de leiders altijd moet buigen. De heer Stuyt vertelde ook over de steden en prachtige parken die hij bezocht heeft. Helaas heerst er onder de bewoners een honger schaarste, maar niet voor de elite! Daarnaast wordt het land door veel stroomstoringen getroffen. Al met al was het een avond met verrassende beelden en geluidsfragmenten over hoe mensen na 70 jaar onderdrukking leven en dat deed ons ook beseffen hoe blij wij mogen zijn dat wij hier zoveel vrijheid genieten.

Maandag 7 oktober: lezing over Burgers’ Zoo

Op 7 oktober hadden we een interessante lezing over Burgers’ Dierenpark door mevrouw Johanna van Nieuwstadt-van Hooff. Wij KVG leden hadden het geluk dat ze nog één keer deze lezing wilde geven. Ze vertelde dat Burgers Dierenpark oorspronkelijk in ’s-Heerenberg is gesticht in 1913 en pas in 1924 naar Arnhem is verhuisd.
In 2013 is het 100-jarig bestaan van Burgers‘ Zoo gevierd. De vierde generatie staat nu aan het roer. Ze hebben zich ingezet voor het welzijn van exotische dieren. De ruime verblijven van Burgers’ Zoo moeten zo veel mogelijk overeenkomen met hun oorspronkelijke leefgebieden. Ecodisplay’s zijn deze genoemd, waarin dieren in een sociaal verband kunnen samenleven. Doordat de bezoekers de dieren in hun natuurlijk gedrag beleven, worden zij zich bewust van het belang van het behoud van de diversiteit van natuur en milieu.
Stichter van dit eerste particuliere dierenpark in Nederland is Johan Burgers (1870 – 1943). De tweede generatie, Reinier en Lucie van Hooff-Burgers, weet in de Slag om Arnhem met gevaar voor eigen leven het park in stand te houden. De derde generatie, Antoon en Greet van Hooff-Wierenga breidt Burgers’ Dierenpark uit van 12 tot 42 hectaren. Het biedt nu veel ruimte aan sociaal levende diergroepen in de revolutionaire ecodisplay’s, zoals de Safari, de Bush, de Desert en de Ocean. Nu leidt de vierde generatie, Alex en Bertine van Hooff-Nusselder het park. De Zoo heeft een stevige zakelijke basis met een groot congrescentrum, een binnenspeeltuin en een Zuidoost Aziatisch regenwoud. Het eeuwfeest van de Koninklijke Burgers’ Zoo is dan ook groots gevierd.

Maandag 9 september: Openingsavond

Het thema van de openingsdienst van het KVG is ook dit jaar “Speuren naar God-Sporen van God”. De dienst werd geleid door Diny Booyink, begeleid door het dameskoor met als dirigente Nardie Breteler. Na de dienst dronken wij koffie of thee met iets lekkers in de parochiezaal. Aansluitend was er de Algemene Jaarvergadering/Ledenvergadering.

Diny Booyink heeft ons een prachtige meditatieve korte video getoond over de speling van licht op het water. Het thema licht stond centraal in deze prachtige viering, kort, maar krachtig. Dit omdat het thema: ”speuren naar God, sporen van God” was. Diny neemt ditmaal Gods aspect ”het Licht der wereld” in beschouwing.
De collecte was ook dit jaar voor Melania.

Na de viering hebben we in de parochiezaal samen koffie gedronken met een soesje en daarna begon de edenvergadering. We herdenken dan altijd even onze gestorven leden.
De contributie blijft hetzelfde en u kunt het bedrag en het banknummer vinden op de binnenkant van uw blauwe programmaboekje van ons KVG. Mensen krijgen bloemen of een VVV bon voor hun inzet om de viering tot een succes te maken of voor andere inspanningen. Dan komen de notulen, de genoemde Melania bridge drive blijkt afgelopen seizoen niet te zijn doorgegaan. De notulen worden goedgekeurd. Het jaarverslag wordt aangevuld met de mededeling dat Marian Hulsbosch in het bestuur blijft. Met hartelijke dank aan Neeltje Nakken, onze secretaris, voor de notulen. En er is het financieel verslag, ditmaal voor de laatste maal van de hand van Margreet Barten. Zoals altijd prima kloppend. Waarvoor dank Margreet. En er wordt afscheid genomen met een ooi kado in de vorm van een theedoos, vrolijk versierd met een pixel-schilderij (gemaakt door Inge). En met een plant, “het Liefdesappeltje” genoemd, toepasselijk vonden wij als bestuur. In 12-13 jaar samen besturen is lief en leed gedeeld en hard gewerkt. We hebben Margreet Barten en Beppie Govers (vice-voorzitter) als dank namens het bestuur mee uit genomen naar het Zandsculpturenmuseum in Garderen. En een koffietafel aldaar samen genoten. Het was prachtig weer. En een heerlijke dag.

Tijdens de ledenvergadering is afscheid genomen van de bestuursleden Beppie en Margreet. Gea trad af voorzitter, maar blijft nog 1 jaar algemeen bestuurslid. Nieuwe bestuursleden namen zitting in het bestuur. Dit zijn Marlise, Ria en Henny. Tijdens de ledenvergadering is Inge middels stemming als nieuwe voorzitter gekozen.

Gea had voor Beppie, Margreet en Inge lovende woorden opgedragen. Deze worden niet op deze website verwerkt ivm de persoonlijke inhoud van de teksten.