Verslagen 2016-2017

Verslagen van de bijeenkomsten van het lopende jaar 2016-2017:

Wat er gebeurde:

De aarde schuilt in een korrel zand
Het heelal in een bloemblad puur,
De oneindigheid in de palm van uw hand
en de eeuwigheid in een uur.
William Blake (1757-1827)

Namens ons hele bestuur wensen we u een goede zomer toe,
Gea Kleipool, voorzitter.

 

21 juli 2017:
Helaas is Els Wouters op 80 jarige leeftijd gestorven op 21 juli 2017. Zij heeft tijdens onze K.V.G. slotavond op indrukwekkende wijze van alle dames die er toen waren afscheid genomen. Ze was zo’n 30 jaar lid van ons Bennekoms vrouwengilde en ze heeft naast vele andere dingen die ze deed, vroeger ook in het K.V.G. bestuur gezeten. Wat zullen we je missen Els.

 

 • Maandag 15 mei 2017: slotavond

 • 10 mei 2017: dagreisje:

We hebben een prachtig K.V.G. reisje gehad naar de Overijsselse Vecht. Daar vindt u o.a. de dorpen Hardenberg, Ommen, Vilsteren Dalfsen en Zwolle. In Nederland ligt zo’n 60 kilometer van deze regenrivier, die uit Duitsland komt. Wij hebben met ons reisje vanuit Ommen een mooie boottocht over de Vecht gehad. Langs de oever zagen we een waterspreeuw en er zit vast en zeker ook hier en daar een ijsvogeltje. In het gebied rond deze Vecht zijn ook diverse landgoederen te zien vanaf de weg. Er is ook een B&B bij landgoed Hessum, bij het melkveebedrijf. U kunt wat eten of drinken in de “Nieuwe Ruif” in Vilsteren. U kunt er tevens overnachten. Wij hebben de tour langs de landgoederen met gids gedaan in een bus. Het was een gezellige dag.

 • Maandag 3 april 2017: Passie en Pasen

Er waren zo’n 32 dames. Dominee Jan Heine spreekt over Passie en Pasen. Hij doet het aan de hand van muziek, gecombineerd met schilderkunst en met voor de verschillende passages steeds een door hemzelf geschreven brief aan een niet zo opvallende persoon uit het evangelie aan wie hij vragen stelt namens de dames van de M.V.R. kerk te Bennekom. Maar eerst toont hij ons de foto’s die hij vanuit het Bart van der Elst plantsoen maakte met de bloesembomen en door deze pracht heen onze kerk. Basis voor brief 1 was het Mattheus evangelie hfdst. 26 vers 6-14. Hij vraagt namens ons aan Maria Magdalena, hoe het was om als enige vrouw in zo’n ruimte met alleen maar mannen binnen te komen en haar kruikje met Myrrhe over het hoofd van Jezus uit te gieten en wat ze vond van het afkeurend gemopper van o.a. zijn apostelen. Het Isenheimer altaar door Grunewald geschilderd, geeft Maria Magdalena weer met haar kruikje met Myrrhe. Op alle schilderijen is ze te herkennen aan haar kruikje. Bijv. horen we het: ”Kyrie” uit Requiem van Thomas Louis de Victoria. De volgende brief is gericht aan de man met de kruik op zijn hoofd die zijn bovenzaal ter beschikking stelde voor het Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen. “U deed iets wat alleen vrouwenwerk was, nl een kruik water op uw hoofd dragen. Was u een vriendelijke zachtaardige man, grensoverschrijdend?” Via vragen zet hij ook deze man in het licht. Marcus hfdst. 14 vers 12-17. We luisteren naar een stukje uit de katholieke mis van de protestantse J.S. Bach: ”Mis in B mineur”, 13 Crucifixus. En we zien o.a. een schilderij van Sieger Köder, een pastoor die schilderde o.a.: ”Het laatste avondmaal, breken en delen van Jeruzalem tot wereldwijd”. Zoekt u de kunst van deze man eens op via internet, Wikepedia of Google. Heel mooi van kleur en compositie en intens. We krijgen ook een brief aan Claudia Procla, de vrouw van Pilatus, landvoogd. Mattheus hfdst. 27 vers 18-25. “Hoe was het om uw boodschap het podium op te krijgen, waar uw man stond, om hem te waarschuwen. U had immers een droom gehad over Jezus, over ”een Rechtvaardige” om wie u in uw droom veel leed”. We zien o.a. van Aad de Haas de Kruiswegstatie. En werk van Janet Brooks Gerloff: De heiligdommen van Korneliemunster. En van Jean Marie Pirrot Arcabas, een Christus met doornenkroon. Ook de kunst van deze kunstenaars kunt u op internet zien, bij google bijv. heel erg de moeite waard. En dan is er de brief aan Simon van Cyrene, die gedwongen werd het kruis van Jezus te dragen. Mattheus hfdst. 27 vers 32. “Hoe het was gedwongen te worden om gedwongen te worden Zijn kruis te dragen”? Door de vragen te stellen ga je dieper op die ene passage in. Ook de brief aan Centurio, de Honderdman. Marcus hfdst. 15 vers 37 – 40. Hoe het was erbij te zijn, toen de aarde beefde en het voorhangsel van de tempel scheurde, toen hij besefte wie Jezus Christus werkelijk was. U kunt ook eens luisteren naar :”Die sieben Worte Jezus Christi am Kreuz” van Heinrich Schütz. En we eindigen met een brief aan Maria, moeder van Jezus Christus, jullie kunnen je wel voorstellen welke vragen m.b.t. het lijden van Maria als moeder werden gesteld. Johannes hfdst. 19 vers 26-27. We krijgen ook van Marc Chagall te zien: “De witte Kruisiging”. Chagall zag in Christus’ lijden een verbinding met het lijden van het Joodse volk en met allen die hier op aarde aan groot lijden worden blootgesteld. En Chagall schildert altijd een laddertje bij de kruisiging, symbool voor de verbinding met God, die altijd mogelijk is. Jan Heine raakte ons die avond op een plaats waar we niet meer begrijpen, maar meebewegen.
Voor uw informatie: Als bijbel heb ik de Naardense bijbel gebruikt.

 • Woensdag 22 maart 2017: koffieochtend

Er waren zo’n 17 dames bij de Reehorst in Ede. Er was heerlijk gebak en zoals gewoonlijk ontbrak het de dames niet aan gespreksstof.

 • Maandag 6 maart 2017: avond over kippen

Wat was er eerder, de kip of het ei? Er waren zo’n 29 dames. Gerie Glastra houdt een lezing over kippen. Als verrassing staan er in een grote gevlochten mand, enkele levende hennen en een haan. Een toompje kippen. Barnevelders als ik het wel heb met roodbruine veertjes, elk veertje omzoomd door een zwart randje. We zijn meteen in de sfeer. De kippen zijn heel rustig. Gerie vertelt over ons cultureel erfgoed, bestaande uit vele verschillende rassen. Gelukkig is nu van elk van deze rassen opgeslagen bij een bank met genetische back-up (stamcellen) van kippensoorten, zodat de diverse Nederlandse rassen niet verloren zullen gaan. De kip is lang geleden geëvolueerd vanuit de Archeopterix. En in onze laatste eeuwen zien we voorouders, de Gallus (soorten) met allerlei ondersoort namen. De Gallus-kip heeft o.a. haar oorsprong in Indonesië, waar ze gedomesticeerd werd. En zo’n 6000 jaar geleden schijnt er in Nepal al het Bankivahoen te zijn geweest, later meegenomen door de Romeinen naar West- Europa.
De kip is van oorsprong gebouwd om te vliegen en mag om deze reden niet te zwaar zijn. Daarom is ze o.a. niet levens-barend, maar legt ze eieren. Deze worden in circa 21 dagen uitgebroed. Bij zo’n 37,5 Celsius. Opmerkelijk feit is dat de eieren, die in het begin worden gelegd in een soort ”wachttoestand” gaan. Gaat de kip uiteindelijk op de bevruchte eieren broeden dan komen de eieren daardoor bijna allemaal tegelijk uit. Na uit het ei te zijn gekomen, een hele vermoeiende klus voor het kuiken, gaat het kuiken meteen met moeder mee en zelfstandig eten, nestvlieder. Om te kunnen vliegen heeft de kip ook lichte holle botjes en natuurlijk vleugels. En het liefst slapen ze in bomen, een redelijk veilige plek voor hen. Sommige roofdieren kunnen er dan moeilijker bij. Wij mensen houden ze in rennen en hokken o.a. door kippengaas beschermd. En het is ons te doen om eieren en het vlees van de kip. Weet u dat een gekookt ei beter is dan een rauw volgens Gerie en een schoon ei kan je heel lang bewaren. Bewaar ze koel, niet te droog met punt naar beneden en niet in de ijskast, ondanks al die eierrekjes in uw koelkast. Als u het leuk vindt bekijk dan eens een paar schilderijen van vroeger. Bijvoorbeeld dat van Pieter Breughel de oude uit de 16 de eeuw ”De Volkstelling van Bethlehem“ genaamd, daar lopen wat kippetjes en bij Jan Steen, ook ongeveer uit die tijd, op zijn schilderij ”de Hoenderhof” te Warmond, zien we allerlei sierkippen, die alleen door rijke lieden werden gehouden. Want die kipjes kostten een jaarsalaris van de gewone man. De kip geeft in onze tijden ook vele volkeren voedsel, daar ze niet veel eisen stellen, makkelijk te houden zijn. En dan heb ik u nog niets verteld over scharrel-legbatterij- rondeel of biologische kip en de voorwaarden die aan het houden van deze kippen worden gesteld. Bent u geïnteresseerd in kippenrassen dan is er op internet o.a. www.kippenpagina.nl/kippenrassen. En als recht geaard katholiek herinnert u zich misschien, dat na Aswoensdag geen eieren meer mogen worden gegeten tot Pasen aanbreekt. Dan hebt u dus veel eieren opgespaard en die worden volop met Pasen geconsumeerd. Als op Witte Donderdag de kerkklokken luiden, gaan deze gevleugeld op reis naar Rome om op Paasnacht weer terug te komen vliegen met eieren, die ze overal deponeren in tuinen en op balkons. De volgende ochtend mogen de kinderen dan ook volop gaan zoeken. Het was zo’n boeiende avond, we vergaten de koffiepauze zelfs.

 • april 2017: kledingactie Mensen in Nood

 • Vrijdag 3 maart 2017: Wereldgebedsdag

Het thema van de liturgie voor deze viering luidde dit jaar :”Eerlijk”, n.a.v. de lezing van de arbeiders in de wijngaard. Vrouwen van verschillende kerken en van de vele eilanden, die de Filipijnen vormen, hadden de liturgie samengesteld. Als introductie waren er kleurige beelden van de Filipijnen en de projecten aldaar geprojecteerd in de koepel van onze kerk. Het werd een mooie viering met koor en samenzang. De collecte bracht Euro 271,60 op.

 • Maandag 6 februari 2017: Creatieve middag

In onze parochiezaal waren 27 dames voor de creatieve middag. Lia, Toos en Marian hadden een groot aantal pakketjes samengesteld, om een leuk handwerk mee te maken, in de tijd van ongeveer twee uur. Alle onderdelen kwamen keurig op grootte geknipt uit het zakje en zo konden wij meteen beginnen met maken van de drie, in grootte verschillende, kussentjes en het hartje. En er zaten in elk pakketje allemaal mooie combinaties van lapjes, knoopjes en lintjes, want subtiele combinaties maken, dat is deze drie dames wel toevertrouwd. We hebben zo gezellig en intensief zitten werken en er werd meteen ook heel wat gepraat en uitgewisseld tussendoor. Het was leuk ieders creatie te zien. Nog een lekker geurtje op de kussentjes en het was klaar voor gebruik. We vonden het een fijne middag.

 

Op 17 januari  is Jeanne Stadegaard overleden op de leeftijd van 96 jaar. Jeanne was vanaf de oprichting bij het K.V.G. betrokken. Voordien was ze al lid van de paramentenclub, die in afwachting van de nieuwe kerk ijverig aan het borduren sloeg. Kleedjes voor de communiebank, albe, etc. Zeg maar rustig, 60 jaar is ze bij de kerk en het K.V.G. geweest. Vrouw van het eerste uur.

 

 • Maandag 16 januari 2017: Melania Bridgedrive

 • Maandag 9 januari 2017: Nieuwjaarsmiddag, met een lezing over ”De kleuren van het leven bij Marc Chagall” door Ben Piepers.

Er waren maar liefst 37 mensen. Het onderwerp was interessant en de schilderijen van Marc Chagall zijn heel kleurrijk. De eerste voorstelling die we van hem te zien krijgen is die van een bootje op weg naar een eiland met onbekende plekken, zoals wij op weg gaan in het nieuwe jaar, dat nog blanco voor ons ligt, waarbij we wel onze goede en minder goede ervaringen meenemen. Hopelijk ontdekken wij nieuwe dingen; bijv. talenten, dit jaar. En dan komt de afbeelding van het schilderij: ”La Vie”, “Het leven”. Op dit doek wordt het hele leven weergegeven, het meet dan ook 361 bij 485 cm. Op zijn schilderijen zie je mensen en dieren in de lucht en op daken. Je ziet vaak elementen uit Chagall’s geboorteplaats in Rusland, Witebsk, terug, zoals de toren van het kerkje. Hij had een gelukkige jeugd in dit dorp. Bij Chagall zie je dat de wereld niet altijd is zoals die er uitziet; hij zet het leven nogal eens op zijn kop en hanteert daarbij een geheel eigen symboliek. Allerlei lagen komen bij elkaar in een schilderij, die van de droom, van de hemel en de Goddelijke vader, van de wereld. Rationeel en irrationeel doorkruisen elkaar, droom en werkelijkheid worden verbonden op het doek: ”Je kunt niet leven zonder dromen, visioenen, zonder ander perspectief”. Daarnaast is de liefde heel belangrijk en deze kan vele vormen aannemen, bijv. als de Shekina, de vrouwelijke kant van God: “De Wijsheid” vaak weergegeven als licht, een gouden, gele kleur op het doek. Hij geeft de liefde ook vorm als verbindingslijn tussen mens en dier, die elkaar in de ogen kijken en waarlijk ontmoeten. Bella, zijn vrouw en geliefde staat ook voor de voor hem onontbeerlijke liefde. En altijd is er de meerduidigheid. Christelijke en Joodse symbolen zweven over het doek, als droombeelden, beelden van hoop of verbinding. Chagall zag Jezus als zijn broeder en medemens, als Jood. Christus staat als gemartelde, gekruisigde voor hem ook symbool voor het geknechte, geteisterde Joodse volk. Chagall heeft ook glas-in-lood ramen ontworpen, mozaïeken, sculpturen, wandkleden en keramiek gemaakt, en hij heeft gedichten gemaakt. Hij was een begaafd mens. Er is nog veel meer te vertellen, maar als u nieuwsgierig bent naar informatie over Marc Chagall , zoekt u eens op internet. We hebben geboeid geluisterd en gekeken, nieuwe dingen en symbolen ontdekt en de wereld vanuit ander perspectief bekeken. We eindigden met een toast op het Nieuwe Jaar.

 • Maandag 19 december 2016: Kerstavond

Het was een huiselijke, feestelijke en gezellige kerstavond in de zaal van Ericapark. Er waren zo’n 59 dames. We begonnen met kerstbrood en koffie. Er werden kerstverhalen verteld en kerstliederen gezongen. In de pauze waren er heerlijke hartige hapjes en de advocaat met slagroom was niet aan te slepen. Kitty had prachtige kerststukjes voor de tafels gemaakt en het hele programma was ook tip-top door haar samengesteld, compleet met programmaboekje. Wijk 4 heeft o.l.v. Kitty van Veldhuizen en Henny de Nijs (de nieuwe wijkleidster van wijk 4), de kerstavond verzorgd. We hebben ervan genoten. Iedereen vertrok met een goede Kerstwens uit de mand bij de deur.

 • Maandag 28 november 2016: Sinterklaasavond

Er waren maar liefst 37 mensen, waarvan een heer, niet Sint Nicolaas en ook niet Zwarte Piet. Maar …….
Het zou de Sint plezieren
met de dames van het K.V.G. zijn verjaardag alvast te vieren.
Op zo’n slordige 1000 jaar
Vindt hij 8 dagen vroeger een mooi gebaar.
De zak zit nu mudvol cadeaus
Daar kan wel wat af voor deze ”damessoos”.
Een wonderdoener is hij dat weten wij
Een ieder ziet hij graag blij.
Daarom drinken wij samen een glaasje
Dat hij er nog 1000 jaren bij mag krijgen dit drukke baas- je.
Wij krijgen deze avond ook nog een lezing van mevrouw O. de Boer: ”Oh kom er eens kijken, proeven en luisteren”. Het was een grandioze lezing. Mevrouw Olga de Boer vertelde een verhaal van Klaas, het is nog nooit zo muisstil geweest. Tussendoor hebben we gezongen en dan weer ademloos geluisterd. Om 22.00 uur ging iedereen voldaan en met pakje de vrieskou weer in. Dag Sinterklaasje daag, daag, daag, daag Zwarte Piet.

 • Maandag 7 november 2016: Winterreise

Er waren zo’n 41 mensen bij de lezing over de liederencyclus van ”Die Winterreise” van Franz Schubert (1797-1828). De heer Richard Bakker geeft de lezing over de 24 liederen van deze cyclus aan de hand van 24 schilderijen door de heer Bakker zelf geschilderd. De liederen van Schubert zijn geïnspireerd op gedichten van Wilhelm Muller (1794-1827) een bekende dichter uit de tijd van Schubert, uit de tijd van de romantiek. In deze liederencyclus geeft Schubert uiting aan de gevoelens van de zoekende, de lijdende mens, teleurgesteld in de medemens. Een beetje een misantroop zou je de Wandelende Zwerver kunnen noemen. De stemming in de liederen is somber, waarbij de persoon van “Der Wanderer” ook voortdurend terugblikt op zijn verloren liefde en geluk. “Als vreemde kwam ik, geluk lachte mij tegemoet, maar als verstotene verlaat ik het dorp weer”. Hij laat alles achter om te zwerven door het koude, desolate, winterse landschap, moederziel alleen. Af en toe blaffen de honden, er vliegt een kraai met hem mee voor een tijd. Geen thuis in een menselijke gemeenschap, die warmte uitstraalt en waar samenwerking hoog in het vaandel staat, de utopie? De mens, Schubert zelf incluis is ontgoocheld, teleurgesteld in mensen en de liefde. Zelfs God laat zich niet vinden op deze onherbergzame aarde. Er is een doodsverlangen in deze ”buitenstaander”, altijd op zoek naar.. ja wat of …wie? De schilderijen gaven goed uiting aan de 24 gedichten, liederen, waarvan de heer Bakker er zelf een zong begeleid door Anki Rijpma en wel het laatste lied van de cyclus nl. ”Der Leiermann”, de man met de draailier, die eenzaam, blootvoets muziek staat te maken, door niemand gezien en gewaardeerd. Zal ik met u meegaan?, vraagt ”der Wanderer”.

 • Woensdag 26 oktober: koffieochtend

De koffieochtend was ditmaal in restaurant Campman. Er waren 22 dames en er was heerlijk gebak bij de koffie. Het was een supergezellige ochtend.

 • Maandag 3 oktober 2016; Mevrouw Polman vertelt over Klassiek Russisch ballet.

Mevrouw Polman vertelt vol verve over klassiek Russisch ballet. Er zijn 32 dames aanwezig. Het blijkt, dat de Russen net zo gek zijn op ballet als “wij” op voetbal. De reizende Russische adel zag aan het Franse hof, o.a. bij Lodewijk de XIV, dat er de hele dag door vermaak was, waaronder veel ballet. Louis XIV heeft zelfs een ballet academie gesticht in 1661. De dames aan het Franse hof bewogen zich ook zo sierlijk en ”trés chique”. Dat wilde de Russische adel, met name tsaar Peter de Grote, ook voor het Russische hof. De Russische dames aan het hof mochten van lieverlee een ander leven gaan leiden, niet meer verstopt achter een gordijn, en liefst een beetje pikanter gekleed, zich van nu af aan sierlijk voortbewegend. Er werden dan ook andere dan volksdansen gepropageerd. In 1738 werd ook in Rusland een balletschool opgericht, waarvoor een duurbetaalde Franse leraar werd aangetrokken. En u ziet nu het enorme resultaat nog in onze eeuw. Het Russische ballet is wereldberoemd. Er ontstonden beroemde scholen, zoals het Bolsjoj in Moskou en het Mariinsky in Sint Petersburg, met bijbehorende theaters. Prachtige muziek werd ervoor geschreven. Oude volksverhalen en ook soms een volksdans werden erin verwerkt. Het was het vermaak voor tsaren en adel en later ook voor het volk. De balletscholen en theaters werden betaald door de tsaar en de adel, later zelfs door Stalin en de revolutionairen. En ook vandaag de dag nog subsidieert de staat alles wat officieel ballet aangaat. Russische mensen zijn sowieso gek op dans, muziek en verhaal. Daar past ballet goed bij. Wie kent niet het Zwanenmeer, of de Notenkraker van Tsjaikovski, als muziek en ballet. Om balletdanseres te worden dient men zeer veel kwaliteiten te bezitten, het is een razend zwaar vak. Het mooie is dat professioneel ballet er moeiteloos uitziet, soms is het of de dansers zweven. Wilt u eens wat zien, met Kerst komt er vast wel een ballet op TV. Bijv. de Notenkraker. Het is de moeite waard eens te kijken.

 • Maandag 12 september 2016: openingsavond 

We beginnen zoals ieder jaar met een viering in de kerk. Riet Kroes gaat voor. Het thema: ”Wat raakt verbindt“ is heel mooi uitgewerkt in deze viering. We beginnen met een lied en het gedicht: “Gebed” van Gerard Zuidberg. En de leidraad van de viering is: ”de trein van het leven”. De collecte voor Melania bracht Euro 162,40 op. Er zijn op de openingsavond 48 mensen aanwezig. We beginnen met het aansteken van de K.V.G. kaars voor Bep van Oosterwijk, die op 22 januari 2016 overleed op 84 jarige leeftijd; zij was 38 jaar lid van ons K.V.G.. We steken de kaars ook aan voor Sandra Gerrits die op 2 september 2016 op 75 jarige leeftijd is overleden. Zij was 31 jaar lid van onze vereniging. We hebben hen kort herdacht. Daarnaast gaat het leven weer verder. Onze vereniging heeft er 3 nieuwe leden erbij, Marliese Peters, Marjon van Es en Ans Nederkoorn. We stellen u ook voor aan een nieuw bestuurslid: Inge Wijngaard. Na de behandeling van de agendapunten wordt besloten nieuwe lijsten met de wijkindeling toe te sturen. Van de oude lijsten klopt de indeling niet. U ontvangt de nieuwe lijsten binnenkort. Er meldt zich spontaan een nieuw wijkhoofd voor Wijk 7 nl. Ans Strik, echt fijn Ans. We nemen afscheid van drie wijkhoofden, nl. van Els Wouters, die, omdat er niemand voor wijk 7 was, deze wijk onder haar hoede had genomen. We nemen eveneens afscheid van Ton Gommers die wijk 5 lang heeft geleid. Wat is het toch fijn dat deze wijk wordt overgenomen door Marianne van Oostrum en van Kitty van Veldhuizen. Kitty heeft wijk 4 heel lang onder haar hoede gehad. We boffen maar, want ook voor wijk 4 is een opvolgster beschikbaar, nl. Henny de Nijs. Dank lieve dames. Els, Ton, en Kitty worden in de bloemetjes gezet. Ook worden de jubilarissen gehuldigd; Marian Bolscher, Ans Strik en Brigit Kaptein, zij zijn al 40 jaar trouw lid. En Annie Schutte voor haar 25 jarig lidmaatschap. We sluiten af met een glaasje. Alle aanwezige dames: dank voor jullie interesse en het meedenken.