Verslagen 2013-2014

KVG-Bennekom; wat er gebeurde

 • Maandag 12 mei. Slotavond, verzorgd door Melania.

Melania organiseerde deze slotavond. Het was een groot succes, er waren 42 dames en die kochten allemaal lootjes bij de ingang. Mevrouw Ghislaine van den Elshout heeft ons deze avond verteld over Oeganda, waar zij meerdere malen, op eigen kosten, voor Melania is geweest. Melania financiert kleinschalige projecten voor vrouwen. Deze vrouwen vormen een groep en vragen geldelijke ondersteuning voor hun project. Deze support is maximaal 3 jaar en dan dienen de vrouwen zelfstandig verder te kunnen. Zij moeten eerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Er is een overkoepelende organisatie in een streek of land, de: ”Womans desk”, die controleert of er aan de wensen gehoor is gegeven. Er zijn drie voorwaarden waaraan voldaan dient te worden in deze streek in west Oeganda. 1- Er dient sanitair te zijn en handen na sanitair gebruik moeten gewassen worden. 2-De man-vrouw verhouding wordt tijdens trainingen bekeken. Mannen, als vrouwen er al een hebben, dienen mee te komen, en ze krijgen training in ondersteuning van man naar vrouw. Essentieel in een paternalistische maatschappij. Vrouwen hebben in deze streek geen eigendom, alles behoort aan de man toe en hij mag er mee doen wat hij wil. Instemming en ondersteuning van de man voor zijn vrouw, die in dit project meewerkt is van belang. 3- Er is een spaar-loon systeem, het verdiende geld gaat in een opbergplaats en drie vrouwen hebben een verschillende sleutel, ze zijn alle drie nodig bij het openen van de safe. En ze letten op en zijn verantwoordelijk voor de besteding van het geld. Ze houden een eenvoudige boekhouding hiervan bij. De Melania groep die Bennekom nu steunt heet Malwoco. Er worden naai- en breimachines (streek ligt aan voet berggebied) aangeschaft en er worden o.a. schooluniformen gemaakt. Ook in Afrika geldt het spreekwoord een vrouwenhand en een paardentand staan nooit stil. Een interessante, gezellige super-goed georganiseerde avond en een geweldige loterij aan het eind. De opbrengst voor de projecten van Melania op deze avond was Euro 412. Dank jullie wel Marian Bolscher en Wil van der Post van Melania.

 • Vrijdag 11 april. Ons K.V.G. organiseert dit jaar de Provinciale ledendag.

De opkomst uit de provincie Utrecht was goed: 52 dames met 3 afzeggingen .Het was een heel gezellige, boeiende dag met een lezing van pastor Ben Piepers over het schilderij “Guernica” van Picasso over de Spaanse burgeroorlog en het willekeurig bombarderen in 1937 van het dorp Guernica, door de Duitsers als proef, om nieuw oorlogsmaterieel uit te proberen. Dit schilderij werd bekeken naast het schilderij van Chagall: ”De witte Kruisiging” een antwoord van Chagall op het genoemde schilderij van Picasso. Over de oorlog waar elk gewoon mens als verliezer uit komt. Indrukwekkende lezing. We hebben heerlijke geluncht. En in de middag vertelde de heer Schipper over de zestiger jaren, een feest van herkenning.

 • Maandag 7 april. Lezing over Bhutan door Mevrouw de Boer.

er waren 32 dames bij de lezing over Bhutan: Vanavond geeft de heer Hans van Noord de lezing over Bhutan, hij is de echtgenoot van mevrouw De Boer, wier lezing van het vorig seizoen de eerste indrukken van dit land gaf. Zij hebben beiden meerdere malen in Bhutan gewoond en gewerkt. Bhutan, een land zo groot als Zwitserland, is als eerste begonnen met de term: ”bruto nationaal geluk”, een door de Verenigde Naties geaccepteerde term, i.p.v. ons “bruto nationaal product”, want zei de vierde koning: ”belangrijk is, dat mijn onderdanen gelukkig zijn”. Het land ligt in Azië, ten oosten van Nepal met als bergen de Himalaya’s. De hoogste berg, die heilig is en 7555 meter hoog, mag uit respect niet door alpinisten beklommen worden. Van dit land is 80 % bos, waar u in het wild onder meer allerlei soorten rododendrons kunt vinden. Van de bevolking in Bhutan is 70% boer. Je vindt er dan ook veel kleine dorpjes en een enkele wat grotere stad. En er zijn boeddhistische kloosters over het land verspreid, want het boeddhisme is de religie van de mensen in Bhutan. Soms ligt zo’n klooster tegen de rotswand aangeplakt op een kleine richel, dan weer staat een klooster op een soort eiland tussen twee rivieren, “de moeder- en de vader rivier”, zoals het Punakha klooster. Veelal zijn kloosters en huizen helderwit, met schilderingen versierd en veel houtsnijwerk op de hogere verdiepingen, tot zo’n vijf verdiepingen hoog. Naast de monniken zijn er ook lekenmonniken; mensen, die zich na hun wereldlijke carrière tegen het eind van hun leven willen verdiepen in de religie. Dat is ook een mooi principe. De vrouwen weven zelf prachtige stoffen voor kleding en verven veelal met plantaardige verf. Ze planten voor de noodzakelijke pigmenten de gewassen in hun moestuin naast de groenten. Zo te zien is het een prachtig land en Hans vertelde ook veel over het werk dat hij er met zijn vrouw heeft gedaan. Het was een bijzondere avond.

 • Woensdag 12 maartKoffieochtend;

 

 • Vrijdag 7 maart. Wereldgebedsdag; dienst in MVR Kerk.

Dit jaar voorbereid door vrouwen uit Egypte. Tot de vroegste Christenen in Egypte behoorde Marcus, die daar de eerste kerk stichtte en de eerste theologische school leidde, waar grote christelijke denkers als Origines, Athanasius en Clemens van Alexandrië zich konden ontwikkelen. U krijgt na afloop dia’s over Egypte te zien, met een uitleg van Willemien Brouwer. De aanvang van de dienst is 19.30 uur. Man, vrouw, kind, van alle geloven of overtuigingen zijn in deze oecumenische dienst welkom.

 • Maandag 3 maartJubileumavond 55 jarig bestaan.

U kunt de foto’s van de jubileumbijeenkomst hier bekijken.

Een avond in het teken van ons 55 jarig bestaan. Er waren maar liefst 74 dames van de 80 dames, die zich aangemeld hadden. Helaas was een aantal dames ziek, of zelfs opgenomen in het ziekenhuis. Eerst was er een inleiding over de oprichting 55 jaar geleden, maart 1959. De katholieke kerk Bennekom begon vorm te krijgen en nu vond mevr. Gorris van de “paramentenclub” het tijd worden voor een echt  Katholiek vrouwengilde. Mevr. de Zeeuw, een creatieve muzikale vrouw wist raad. Ze maakte een revue, en bijna alle dames die die bewuste avond naar de voorstelling kwamen werden lid, liefst 48 dames. Er werd een bestuur samengesteld, waarbij soms enige druk werd uitgeoefend, getuige de dochter van mevr. Kho, die vertelde, dat haar moeder thuiskwam en verzuchtte dat ze in het bestuur was gepraat en nu al spijt had. En ze vroeg haar dochter, die toen in de jonge kinderen zat deze bestuursfunctie niet van haar wilde overnemen. En ja dat deed mevr. Kho junior. Ze is nu ook 55 jaar lid, evenals vier andere dames ; Mien Verkerk, Guus Mosch, Jeanne Stadegaard en Bep van de Knaap zijn eveneens dames van het eerste uur. Zij werden allen gehuldigd. Het K.V.G was er voor de gezelligheid, om elkaar te ontmoeten, dames die hier woonden hadden familie in heel andere delen van Nederland wonen, velen hadden partners van de Universiteit Wageningen, of werkten er zelf. Werken voor de universiteit betekende vaak worden uitgezonden en in Bennekom vond je als vanzelf je zwervende medeleden weer terug, dat gaf een makkelijke band, een soort: ”familie”. Ede groeide gestaag en ook daar kwamen families uit ons hele land naartoe en de dames kwamen naar ons vrouwengilde. Het K.V.G. was er ook voor studie, toerustingscursussen en informatieve lezingen, voor het vieren van Sinterklaasavond en Kerst, voor het beschilderen van eieren en andere creatieve bezigheden. De onderwerpen van de lezingen en geboden opleidingen groeien door de jaren met de leeftijd van de dames mee en ook de leeftijden van de kinderen komen terug in de lezingen. Voor elke periode informatie. Lezingen gaan over verschillende onderwerpen zoals politiek, medische problemen, natuur, cultuur, etc. Ook verdiepingsochtenden vinden plaats, soms samen met andere parochies. En is er een jaarlijks reisje. Het K.V.G. staat ook open voor dames van andere levensbeschouwelijke achtergrond, dat maakt onze vereniging juist interessant. We hebben geen landelijk overkoepelend K.V.G. meer, echter nog wel een provinciaal bestuur. Toevallig organiseren we 11 april de provinciale dag. Onze Taken veranderen steeds met de leeftijd van de leden mee. Zoals het speciaal door Mieke Boekholt gemaakte lied zegt: ”we gaan voor de 60 jaar” maar we zijn mensen van “alle dag” en kunnen niet lang vooruit kijken. Het feit, dat er vanavond zo’n 74 van de 97 leden zijn bewijst, dat er nog veel behoefte is aan onze vereniging. We besloten na een glaasje en het lied met ons: ”lopend buffet”. Zo te horen was het een geslaagde avond.

 • Donderdag 20 februari. Ontmoetingsochtend;

In het zaaltje zitten 20 dames uit Bennekom en Wageningen voor de Ontmoetingsochtend, die dit keer door KVG Bennekom is georganiseerd.
Yuri Saris neemt ons mee naar de Heiligen van de Katholieke kerk. Door het stellen van vragen en het aan de orde brengen van citaten uit de Bijbel, wordt het een levendige ochtend met veel discussie en het geeft een warm gevoel na afloop.
Na genoten te hebben van een heerlijke lunch met soep gemaakt door Beppie en Agnes, nemen we afscheid van elkaar. (Neeltje Nakken)

 • Maandag 3 februari. Creatieve middag.

De dames, 23 in getal, zitten al ver voor 14.00 uur met de draad in de naald te popelen om te beginnen. Toos, Lia en Marian hebben een heel fijn handwerkje voor ons bedacht. Een vilten zakje in elkaar gezet met de ons bekende festonsteek. De benodigde materialen lagen weer klaar en het drietal stond ons met raad en vooral ook daad bij. We hebben de hele middag rustig door kunnen werken en werden ondertussen voorzien van koffie, thee en een koekje door Agnes, Ton en Margreet. Iedereen ging dan ook met een heel vrolijk zakje naar huis, voor de Paaseitjes misschien? Toos, Lia en Marian bedankt voor deze fijne middag. Neeltje Nakken.

 • Maandag 6 januari 2014. Nieuwjaarsreceptie.

aanwezig: 42 dames
Het K.V.G. bestuur wenst u een zalig nieuwjaar toe!

Peter en Tineke Schipper kwamen ons vertellen over vroeger, over ”Koude Winters, Warme Feesten” en vooral over de volkse kant ervan. Voor de koude tijd aanbrak zorgde men voor wintervoorraad. Onder andere werd een varken geslacht en menigeen kwam langs na de slacht ”om vet te prijzen”: ”Veel geluk met dien dooie” was de begroeting, bedoeld werd het varken. Er werd een borrel gedronken op het goede resultaat van de slacht en men kreeg vast wel iets mee. Dominee, dokter en pastoor kwamen natuurlijk ook langs en ook de arme man. Er ging het verhaal dat de dominee bij de boer maar bleef zitten na de borrel, hij wilde niet weg zonder een deel van de slacht. Maar na lang wachten zei de boer: ”Dominee Onze Lieve Heer is voor ons allemaal gestorven, maar dit varken alleen voor mij”. In vroeger tijden, toen de maanden december, januari en februari maanden van kou en ontbering konden zijn, had men behoefte aan warmte binnenshuis, aan de herinnering dat het zeker weer groen en vruchtbaar zou worden in de lente. Men trachtte de goden gunstig te stemmen. Oude “heidense” data en gebruiken uit de Germaanse tijd in onze landen werden door Engelse missionarissen ingeruild voor Christelijke feesten. Als herinnering aan hoop op nieuwe lente en vruchtbaarheid werd groen van groenblijvende bomen in huis gehaald voor versiering van huis en haard. Zo werden meerdere tradities dooreen geweven. Feesten van heiligen werden ingesteld en als afsluiting van de periode vanaf Advent werd Epifanie, Driekoningen gevierd. Middelpunt in onze gekerstende landen werd de geboorte van Christus. Er werd eerst gevast d.w.z. onthouding van vlees van 11-11, Sint Maarten, tot Kerstavond, “Dikke Vreetsavond”. En over Nieuwjaar gesproken sinds het jaar 1700 bestaan er verboden voor het begaan van ”dartelheden, moerderijen (denk aan het dorp Veen nu), en knallen”. Er werd in de historie ook wel wat uitgevreten met oud- en nieuw. Geen reden overigens om alles te tolereren, een grap is leuk maar dom vernielen is wat anders. De armen werden in deze tijden eveneens niet vergeten als het goed was. In Almkerk hadden de jongeren al vroeg een oplossing om oecumene te bereiken. Met Kerst gingen de drie verschillende geloofsovertuigingen ieder naar hun eigen kerk. De jongeren hadden tijdens de viering de fietsen van de ene naar de andere kerk verplaatst, zodat de gelovigen aan het eind van de viering genoodzaakt werden hun fiets bij de andere kerken te gaan zoeken, zo werd het één grote ontmoeting van meerdere geloven.

Overleden: op 71 jarige leeftijd is Dien van Oort- Thielens overleden op 23 december 2013.  Ze was 24 jaar lid van het K.V.G. Ze heeft vroeger ook deel van het K.V.G. bestuur uitgemaakt.

 • Maandag 16 december; Kerstavond

Onze jaarlijkse Kerstviering ditmaal georganiseerd door wijk 1. Bij binnenkomst kregen we een programmaboekje met een illustratie van Marijke Harmsen en u hebt het waarschijnlijk gezien: het engeltje dat de ballonnen V R E D E vasthoud heeft er eentje laten ontglippen, de ballon met de laatste E. Het is niet simpel vrede op aarde te stichten ook al ben je een engel. Het thema van deze viering was ook Engelen, “boodschappers van vrede”. De dames van groep 1 hebben prachtige kerststukjes gemaakt, met engeltjes erin verstopt. De tafels zijn mooi gedekt. Er waren heel wat dames zo’n 70 in totaal. We verwelkomden enkele Braziliaanse dames van de Shalomgroep uit Renkum. Natuurlijk hebben we zelf gezongen o.l.v. Marijke Harmsen aan de piano. De liederen waren spannend en net wat anders dan we gewend zijn. Marijke van Silfhout gaf een lezing met dia’s over engelen waarbij ze aan de hand van kleine stukjes uit een groter schilderij de symboliek van de engelen toelichtte. Onder andere liet ze het engelenorkest zien van een deel van het Isenheimer altaar. Spreekster legt van alles uit over de symboliek van goed en kwaad, over engelen, bijvoorbeeld ook aan de hand van een deel van het schilderij de Tuin der Lusten van Jeroen Bosch. Na de lezing hebben we heerlijke hapjes gehad met een glaasje erbij. Iedereen zat geanimeerd te praten en er was zo te zien en te horen grote behoefte om elkaar weer eens echt te zien en te spreken. Om tien uur hebben we Rie Busser van de Broek-Akker bedankt voor haar trouwe bijstand elk jaar weer, met kerst. Wijk 1 bedankt voor een mooie, gezellige avond!

 • Maandag 2 december; Sint Nicolaas-avond.

Lezing van de heer F. Booy met dia’s. Er waren 40 mensen. Piet zond ons de volgende boodschap:
Deze Goedheiligman is geen luxe-bisschop
Doet geen renovatie van eenendertig (31) miljoen
Néé hij is een gever op en top
En stopt juist iets in ieders schoen.
Paus Franciscus zegt tegen alle bisschoppen:
“zet de deuren open”
Nu zie ik deze Sint al eeuwen tussen ’t volk lopen
Zelfs voor dichte deuren zal hij niet stoppen.
Onze paus zegt: “bisschoppen moeten ook met de voeten in de modder staan”
Deze eminentie heeft wel voor hetere vuren gestaan
Hij loopt door bos en veld, kruist beek en zee
En overal neemt hij geschenken voor de mensen mee.
Beste dames van het K.V.Gee.
Met deze Paus voelen wij wel mee.

 • Maandag 28 oktober; Paddenstoelen lezing

Lezing in de Parochiezaal over paddenstoelen door Ineke Ammerlaan, lid van De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. In de vorige parochiegids staat iets over deze vereniging, bij de K.V.G. column.
Er waren maar liefst 42 leden tijdens de lezing. Het werd een boeiend en overzichtelijk verhaal. En aan het eind bij het tonen van afbeeldingen van verschillende paddenstoelen kwam er steeds goed antwoord uit de zaal, het verhaal was in vruchtbare aarde gevallen. Er is een paddenstoelenwerkgroep voor beginners. Als het u interesseert, kunt u Ineke Ammerlaan bellen:0318-414936. Er zijn minstens 4000 soorten paddenstoelen in Nederland. En er worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt. Nu veranderden de omstandigheden ook behoorlijk sinds ongeveer 1850. Vroeger was er kleinschalig boerenbedrijf en er was een grote diversiteit in gebieden. Er werd nog niet zozeer gedraineerd. Er was nog veel stabiliteit in allerlei biotoopjes en de overgangen hiertussen. Er was ook geen kunstmest en ruilverkaveling. Er werden tijdens de crisis van de jaren 1930 veel stukken natuur ontgonnen om werkgelegenheid te creëren. E. Heimans en J.P. Thijsse brachten rond 1860 de natuur weer in de belangstelling. En Verkade gaf bij haar kruidenierswaren natuurplaatjes cadeau, om in de verschillende albums te plakken. Wij hebben ze nog allemaal, een van die albums gaat over paddenstoelen, de omslag versierd met de diva aller paddenstoelen, de Vliegenzwam, rood met witte stippen. En ja men haalde vroeger het rode(met witte stippen) vlies van de hoed van deze exemplaren, legde die in een schoteltje melk in de keuken en de vliegen die ervan snoepten gingen dood. Men zegt ook volgens Ineke, dat de paters weleens experimenteerden met dit vlies, dat ze rechtstreeks op hun kale rondje in de tonsuur legden en zo kregen ze visioenen. Net als bij planten wordt er stevig gedetermineerd in paddenstoelenland. Uw zintuigen kunt u goed gebruiken bij deze vruchten van het onderaards mycelium. Ja geur en smaak geven ook kenmerken aan (piepklein kabouterhapje nemen natuurlijk). Neem ook een spiegeltje mee om plaatjes, buisjes onder de hoed te bekijken. Paddenstoelen worden nogal eens als kinderen van het duister beschouwd. Ze staan er zomaar ineens na een nacht en vaak als juist de natuur aan het afsterven is. En dan nog soms in een heksenkring. Wat dacht u bijv. van de Satansboleet die blauw verkleurt bij doorsnijden, of van zwartige dodemansvingers, een paddenstoel die aanleiding gaf tot menig eng verhaal. En dan de zwam, de moordenaar par exellence, de groene knolammaniet, uiterst giftig en lijkend op de gezellige eetbare boschampignon. Koop die champignons dus maar bij uw groenteman. Er zijn echter ook eetbare soorten die heerlijk en ongevaarlijk zijn, maar ga met kenners op stap. Wilt u de website bezoeken: www.knnv.nl/wageningen

 • Maandag 9 oktober: koffieochtend

Koffieochtend bij: “Tante Loes” in Rhenen. Er waren 16 dames en het was weer heel gezellig.

 • maandagavond 7 oktober; wereldwonderen lezing

Lezing over Wereldwonderen, door Rob van Eck. De 7 klassieke wereldwonderen. Veel van deze wereldwonderen kennen we doordat ze in de oudheid beschreven werden door met name Grieken of Arabieren. Zeven was vroeger het getal dat de volheid symboliseerde. Zeven stond voor: “alles”, “het geheel”. Te beginnen met
1: de piramide van Cheops in Egypte. Deze is als de enige van de 7 niet verloren gegaan. Vroeger had deze piramide een gouden top en ze bestaat uit 2 miljoen perfect op elkaar passende enorme stenen, waar nog geen theelepeltje tussen past.
2: de vuurtoren van Pharos. Net buiten de haven van de Egyptische stad Alexandrie van 300 voor Chr. Deze had overdag enorme spiegels die het zonlicht weerkaatsten en ’s-nachts grote vuren.
3: de hangende tuinen van Babylon, gebouwd door Nebukadnezar voor een van zijn vrouwen, die afkomstig was uit een begroeide bergstreek en niet kon aarden in zo’n kale stad.
4: de Kolossus van Rhodos. Een bronzen beeld van 32 meter hoogte. Dit stelde de Griekse zonne-god Helios voor. De schepen voeren tussen zijn gespreide benen door de haven binnen (kolossaal). De overblijfselen van de Kolos werden door Arabische en Joodse handelaren later verhandeld.
5: de tempel van Artemis. Een kolossale tempel gebouwd met het geld van Kroisos ( u weet wel die van: ”zo rijk als”).
6: het beeld van Zeus, 12 meter hoog, in een veel te kleine tempel, wel overweldigend zo. Ter ere van hem werden de Olympische spelen gehouden en de deelnemende landen voerden in die periode van de spelen geen oorlog.
7: het Mausoleum (graftombe van Mausollos) van Halicarnassus bij Bodrum in Turkije. Hier komt ons woord Mausoleum vandaan. Een selectie van de “nieuwe wereld¬wonderen” houdt u nog tegoed.

Na de lezing vernamen we dat Sandra Gerrits in Oranje Nassau’s Oord ligt om te revalideren. En verder verwelkomen we wederom een nieuw lid: Anneke van Hoven. Dank aan wijk 1.

 • Maandag 9 september; openingsavond

Maandag 9 september vond de jaarlijkse ledenvergadering en de opening van het K.V.G. jaar plaats; 40 dames aanwezig. Ons nieuwe seizoen is gestart met een oecumenische pracht-viering, samengesteld en geleid door Riet Kroes, in samenwerking met Nardie Breteler. Door het dameskoor o.l.v. Nardie samen met Dinie Assink, die orgel, harp en fluit bespeelde, zat er muziek in. De collecte was voor Melania en bracht € 154,60 op. Tijdens onze jaarvergadering herdachten wij de overleden leden van het afgelopen seizoen: Lenie Verhaegh, Doortje Philipsen en Tiny Steegmans. We bedankten mensen, die aan de viering hebben meegewerkt en Don Barten, die veel voor onze vereniging doet zoals het stencillen van onze boekjes.
Voor de jubileumviering in onze parochiezaal op maandag 3 maart 2014 komt nog een brief om u aan te melden voor het buffet, want we gaan samen dineren en we willen ongeveer weten hoeveel mensen er komen.
Onze bestuurssamenstelling blijft dit jaar behouden, maar het is nu echt van belang, dat nieuwe mensen zich melden. U kunt dan ingewerkt worden en alleen zo is het voortbestaan van de vereniging veilig te stellen.
Notulen, jaarverslag en financieel verslag worden goedgekeurd. Dank aan secretaris en penningmeester voor hun perfecte werk.
We huldigen de jubilarissen, Lia Vermeer, zij is al 25 jaar lid en speelt voor ons piano op kerstavonden. Riet Heestermans is direct nadat ze in Bennekom kwam wonen lid geworden en is al 40 jaar lid en als klap op de vuurpijl is er Mieke Konst, u wel bekend van o.a. het dameskoor, zij is al 50 jaar lid. We verwelkomen een nieuw lid: Mieke Perk-Terlouw. Met dank aan wijk 2.