Programma 2018-2019

Het programma voor het jaar 2018-2019:

Maandag 10 september: Openingsavond.

We beginnen zoals ieder jaar met een viering in de kerk.
Marianne Thie zal daarin voorgaan en het Dameskoor onder leiding van Nardie Breteler zullen voor ons zingen. Het jaar thema is: ‘Speuren naar God – Sporen van God’. Aanvang: 19.30 uur in de Maria Virgo Regina Kerk. De collecte is ook dit jaar voor Melania.
Na de viering komt de Vereniging MVR ons vertellen wat de vereniging doet

Hierna drinken wij koffie of thee met iets lekkers in de parochiezaal. Aansluitend is er de Algemene Ledenvergadering.

Maandag 8 oktober 2018: verhaal over bijen.

De Heer Vogelaar vertelt ons het ontwikkelingsverhaal van de bijen. Hij gaat ons laten zien hoe het slingeren in zijn werk gaat. Natuurlijk gaat hij ons ook vertellen over de verschillende soorten honing. Er is een mogelijkheid om honing na afloop te kopen

Woensdag 17 oktober 2018: koffieochtend.

Zie het Wensenplan op pagina 10 in het KVG boekje / koffie drinken op locatie.

Deze datum is tijdens de eerste KVG avond (ledenvergadering) aangepast. in het boekje staat 10 oktober, maar dit is te dicht op de KVG avond van maandag 8 oktober)

De locatie voor het koffiedrinken is: lunchroom De Beken, Nieuwe Keijenbergseweg 174, Renkum. www.debeken.com

Maandag 5 november 2018: Lezing over hartkwalen.

Mevrouw Yvonne Bos gaat een lezing geven over hartkwalen specifiek bij vrouwen.

Maandag 26 november 2018; Sinterkaasavond

Met de heer Hoogerkamp die een lezing geeft over de Heksenvervolging in Europa en Noord-Amerika in de periode 1450-1750.
Deze heksenvervolging was een verschrikkelijke episode in onze geschiedenis, die echter grotendeels uit ons collectieve geheugen verdwenen is. Heksen waren vooral oudere en eenzame vrouwen uit de lagere sociale milieus; ook mannen en mensen uit de hogere sociale klasse konden echter tot heks gebombardeerd worden. Ze werden beschuldigd van allerlei kwalijke zaken als misoogsten, ziekten, omgang met de duivel, het doden van kinderen etc. De heksenvervolging vond niet plaats in de Middeleeuwen, doch vooral in de Vroeg Moderne Tijd. Een aantal aspecten van de heksenvervolging zal worden besproken, zoals de theorieën over het ontstaan van de heksenjacht, de ontmaskering en de bestraffing van de heksen en de beëindiging van de heksenvervolging. Verder zal nader worden ingegaan op enkele modernere vormen van heksenjacht.

Maandag 17 december 2018: Kerstavond.

Het wordt weer een gezellige avond in “Villa Erica” aan de Heelsumseweg.
Koffie en thee vanaf 18.30 uur en aanvang van de avond 19.00 uur. Deze avond wordt verzorgd door wijk 6.

Maandag 7 januari – Nieuwjaarsmiddag met lezing

Lezing: Pelgrimsreis op de fiets naar Santiago de Compostella.
Aan de hand van foto’s en video’s zal de heer Gerritsen ons vertellen over de reis door mooie landschappen, langs prachtige kathedralen, het zoeken en vinden van onderdak, pech en over de ontmoetingen onderweg.

Maandag 4 februari – Creatieve middag

Ook dit jaar weer gaan we onder leiding van Lia Fintelman, Toos Teunissen en Marian Hulsbosch iets leuks maken. Wat wij gaan maken blijft nog een verrassing.

Vrijdag 1 maart 2018 – Wereldgebedsdag

Eén van de oudste oecumenische bewegingen is de Wereldgebedsdag. Ontstaan in het begin van de 19e eeuw in de Verenigde Staten. Vrouwen van verschillende kerken organiseerden over kerkmuren heen een gezamenlijke dag van gebed. In 1887 kreeg het vaste vorm en groeide spoedig uit tot een wereldwijde beweging, waaraan nu bijna 180 landen meedoen. Het land is dat dit jaar de liturgie heeft samengesteld is Slovenië.
* Om 10.30 uur is er een viering met medewerking van het Dameskoor o.l.v. Nardie Breteler in de Berighemzaal in het Baron van Wassenaarpark in Bennekom .
* Om 19.30 uur is de viering in de Maria Virgo Regina Kerk te Bennekom, deze is toegankelijk voor alle parochianen.


Groot nieuws:

We verheugen ons als bestuur, u als leden van het KVG te kunnen mededelen, dat ons bestuur zichzelf gaat verjongen. Alleen al de rijkdom dat wij u dit kunnen vertellen!
Er is al een jonger bestuurslid nl. Inge Wijngaard. Zij zit al 3 jaar actief in ons bestuur. En er komen het komend seizoen nog twee jongere bestuursleden bij.
Dat houdt in, dat bestuursleden die er volgens de statuten al te lang in zitten hun taken nu mogen overdragen. De bestuursleden met functie voorzitter en vice voorzitter zitten al 12 jaar in het bestuur en de penningmeester nog een jaar langer: 13 jaar. Na vele jaren van trouwe dienst worden deze drie dames dus door de jongeren opgevolgd. Daar niet alle bestuursleden met een functie volgens de statuten in één keer uit het bestuur mogen gaan, blijft Neeltje Nakken onze secretaris nog het volgend seizoen, 2019-2020. Zij is nu ook al 13 jaar secretaris. De bestuursleden zonder speciale functie blijven nog in het bestuur. Van de aftredende bestuursleden wordt in september 2019 afscheid genomen, bij de start van het nieuwe seizoen.


Zondag 3 maart – KVG-viering voor ons 60 jarig jubileum

10:30 uur: Viering
Tijdens deze zondagviering wordt aandacht gegeven aan het 60-jarig bestaan van ons KVG. Marian Bolscher is de voorganger. We nodigen na de viering alle K.V.G. leden en ook de aanwezige parochianen uit voor koffie (zoals altijd), maar dan met iets lekkers erbij i.v.m. ons 60 jarig jubileum.

Maandag 4 maart – Jubileumavond

Toch wel echt 60 jaar geleden, dat het K.V.G. rond deze datum, namelijk 26 februari 1959 werd opgericht. Een jubileumavond, maar het echte vieren komt in mei. Vanavond is er wel een speciale lezing door de heer Van Eck over vrouwen, die de wereldgeschiedenis hebben beïnvloed.
Wij kijken naar het bijzondere leven en werk van Jeanne d’Arc, Hildegard von Bingen, Florence Nightingale, Marie Curie, moeder Theresa tot prinses Diana.

Woensdag 13 maart – Koffieochtend

Zie het Wensenplan op pagina 10 / koffie drinken op locatie.
Informatie komt beschikbaar op de KVG-avond voorafgaand aan deze ochtend, dus op maandagavond 4 maart. Of u belt met Toos Teunissen of  Lia Fintelman (telefoonnummers vindt u in de ledenlijst).

Maandag 1 april – Lezing Blue Planet

Dhr. René Wijngaard gaat een lezing geven over “The Blue Planet”.
Deze lezing richt zich voornamelijk op diverse componenten van de waterkringloop. Van de gletsjers en sneeuw die zich in de bovenstroomse berggebieden bevinden maken we een reis naar lager gelegen delta`s waar wij in leven. Tijdens deze reis kijken we o.a. naar de effecten van de toekomstige klimaatverandering en de (verwachte) impact daarvan op ons dagelijks leven

13 April – Kledingactie voor mensen in Nood

Tegenwoordig wordt voor begin april gekozen voor deze actie. Nadere mededelingen hierover zullen verschijnen in het NieuwSblad of op het mede¬delingenbord bij de kerk.

Contactpersonen: Beppie Govers.

11 April – ons jaarlijks KVG dagreisje

U krijgt een brief met informatie in uw bus met een strookje om uzelf op te geven indien u mee wilt gaan. Het reisje gaat alleen door bij voldoende deelnemers. Opgeven uiterlijk 17 maart. Het informatiebriefje is inmiddels bij iedereen thuisbezorgd door de wijkleidsters. (Het is ook hier te bekijken) – pdf-versie)

Vanwege ons 60 jarig bestaan een uitgebreider reisje: het tapijtmuseum Genemuiden, lunch in Dwarsgracht, rondvaart door de Weerribben, diner in Heerde.

Maandag 13 mei – bijzondere middag!

Vanwege ons 60 jarig bestaan komt er een bijzondere middag.
Schrijf deze middag alvast in uw agenda.
Nadere bijzonderheden, zoals de bijzondere locatie, volgen.