Liturgie voor de eucharistieviering 2 augustus

Zondag 2 augustus is de viering met H. ten Have om 09:30 uur.
Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 2 augustus te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor zondag 2 augustus
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor onze Caritas; Caritas ondersteund de parochiële Caritas doelen, zoals het bieden van hulp aan hen die dit nodig hebben in onze omgeving. Deze hulp kan bestaan uit: goederen, advies en in een enkel geval financiële hulp.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL60 RABO 0157 6511 85

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor de viering van 26 juli

Zondag, 26 juli, is de vijfde viering sinds begin maart in onze kerk. Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken, daarom vindt u de liturgie van de vieringen op onze website.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 26  juli te openen. Ook zijn de voorbeden hier na te lezen (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor zondag 26 juli
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Artsen zonder grenzen; Artsen zonder grenzen biedt wereldwijd medische noodhulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL61 ABNA 0242 5255 55 tnv Artsen zonder grenzen.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

Liturgie voor de viering van 19 juli

Zondag, 19 juli, is de vierde viering sinds begin maart in onze kerk. Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken. Daarom vindt u de liturgie van de viering op onze website, zodat u thuis mee kunt vieren.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 19 juli te openen. (pdf, opent in nieuw venster)
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging.

Collectes voor zondag 19 juli
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor Amnesty International. Dit is een organisatie die streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL45 TRIO 0198 1000 00 van Amnesty International.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

 

Liturgie voor de viering van 12 juli

Zondag, 12 juli, is de derde viering sinds begin maart in onze kerk. Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk nog niet willen of kunnen bezoeken. Daarom vindt u de liturgie van de viering op onze website, zodat u thuis mee kunt vieren.

Klik hier om het liturgieboekje van 12 juli te openen. (pdf, opent in nieuw venster)

Collectes voor zondag 12 juli
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de website (en in onze digitale nieuwsbrief) omdat misschien niet iedereen naar de viering komt/kan komen.

Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor het Leger des Heils. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL72 RABO 0707 0701 71 t.n.v. het Leger des Heils.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.

U kunt zich aanmelden voor deze viering via het aanmeldformulier hier op de website (of op de andere wijzen zie het bericht).

 

Liturgie voor de viering van 5 juli

Zondag, 5 juli, is de tweede viering sinds begin maart in onze kerk. Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk voorlopig nog niet willen of kunnen bezoeken. Daarom vindt u de komende tijd de liturgie van de vieringen op onze website, zodat u thuis mee kunt vieren.
Dit komt in de plaats van de zondagse vitaminen. Indien mogelijk volgt in de loop van de week ook de tekst van de overweging.

Klik hier om het liturgieboekje van 5 juli te openen. (pdf, opent in nieuw “Liturgie voor de viering van 5 juli” verder lezen

Liturgie voor de Eucharistieviering van 28 juni met Henri ten Have

Komende zondag, 28 juni, is de eerste viering sinds begin maart in onze kerk. Veel mensen zullen de vieringen in onze kerk voorlopig nog niet willen of kunnen bezoeken. Daarom vindt u de komende tijd de liturgie van de vieringen op onze website, zodat u thuis mee kunt vieren.
Dit komt in de plaats van de zondagse vitaminen. Indien mogelijk volgt in de loop van de week ook de tekst van de overweging.

Klik hier om het liturgieboekje van 28 juni te openen. (pdf, opent in nieuw venster)

Collectes voor zondag 28 juni
We blijven de collectedoelen ook nog even vermelden op de “Liturgie voor de Eucharistieviering van 28 juni met Henri ten Have” verder lezen

Zondagse vitaminen voor 14 juni

Vitaminen voor zondag 14 juni, Sacramentsdag
Deze zondagse vitaminen zijn voor u samengesteld door Marianne Thie en de liturgiegroep van het koor Arsis.
In de Rooms-katholieke kerk nemen sacramenten een centrale plaats in. Sacramenten zijn rituelen waar een bijzondere betekenis aan toegekend wordt. Bekende sacramenten zijn de doop, het huwelijk, de ziekenzalving en de eucharistie. Handen spelen bij deze sacramenten een grote rol. Het thema voor deze vitaminen is: ‘Gevulde handen’.

Thema : Gevulde handen

Tekst
De man fluisterde: ‘God, spreek tot me!’.
En de leeuwerik begon te zingen.
Maar de man hoorde het niet.

Dus de man riep: ‘God, spreek tot me!’.
En er kwam onweer en weerlicht in de lucht.
Maar de man luisterde niet.

De man keer rond en zei: ‘God, ik wil u zien!’.
En er verscheen een stralende ster aan de nachtelijke hemel.
Maar de man zag het niet.

En de man schreeuwde: ‘God, laat me een wonder zien!’.
En een nieuw leven werd geboren.
Maar de man merkte het niet op.

Daarom werd de man wanhopig:
‘God, raak me aan, opdat ik weet dat u bestaat!’.
Waarop God zich uitstrekte en de man aanraakte.

Maar de man wuifde de vlinder weg
en liep verder. “Zondagse vitaminen voor 14 juni” verder lezen

Zondagse vitaminen voor 7 juni

Zondagse Vitaminen bij het feest van de Heilige Drie-eenheid op 7 juni.
De vitaminen voor zondag 7 juni werden verzorgd door pastor John Rademakers en de liturgiegroep van gemengd koor.

Het thema van de overdenking van John Rademakers is: Mensen als verhaal van God

 

Lied:
Zoekend naar licht.
Zoekend naar licht, hier in het duister
Zoeken wij u, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig vol luister,
Schijn in de donk’re nacht.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
Zoekend naar hoop troost in uw woord
Spreek door ons heen tot de verdrukten
Zo wordt uw stem gehoord.

Christus ons licht, schijn door ons heen
Schijn door het duister,
Christus ons licht, schijn ook vandaag
Hier in uw huis

Zoekend naar brood lijden zij honger,
Zoekend naar water lijden zij dorst.
Brood gebroken voor allen
U bent de vrede vorst.

Christus ons licht, schijn door ons heen
Schijn door het duister,
Christus ons licht, schijn ook vandaag
Hier in uw huis

Met zoveel gaven aan ons gegeven
Voor zoveel leed, zoveel gemis
Maak ons uw dienaars
Leer ons te delen, totdat uw rijk hier is.

Christus ons licht, schijn door ons heen
Schijn door het duister,
Christus ons licht, schijn ook vandaag
Ook vandaag, ook vandaag,
Hier in uw huis. Hier in uw huis. “Zondagse vitaminen voor 7 juni” verder lezen

Eucharistieviering 24 mei uitgezonden vanuit onze kerk

De eucharistieviering van zondag 24 mei met pastoor Henri ten Have wordt live vanuit onze kerk uitgezonden. De zang wordt verzorgd door cantors uit onze geloofsgemeenschap en de lector komt ook uit onze geloofsgemeenschap.
U kunt deze viering live meebeleven vanaf 10.00 uur via de Facebookpagina van onze parochie, die gewoon voor iedereen toegankelijk is. Als gevraagd wordt om je aan te melden druk je op “niet nu”. Later terug kijken is (beperkte tijd) mogelijk via www.ztitusbrandsmaparochie.nl/titus-brandsma-tv.

De liturgie treft u zaterdagmiddag of -avond op bovengenoemde facebookpagina aan. 

Achteraf treft u de opname van de viering èn de liturgie aan op de website van de parochie. (zie ook bovengenoemde link).

Tijdens de Eucharistieviering is de kerk niet toegankelijk!
Onze kerk is te bezoeken na afloop van de viering, van 11.30 tot 12.30 uur.

Zondagse vitaminen voor 10 mei

Zondagse vitaminen voor Moederdag 10 mei 2020
Pastor Guido Dieteren en de liturgiecommissie van het Gemengd Koor hebben nagedacht over de viering van 10 mei. Hoewel de viering niet in de kerk kan worden gehouden, hebben zij toch een complete viering op ‘papier’ gezet:
Een mooi begin vinden ze altijd het lied ‘Stilte nu’! Het symboliseert het luiden van de klokken, je begint oorverdovend luid te zingen, maar langzaamaan sterft het klokgelui uit en wordt de zang ook steeds zachter tot er alleen een sopraan over blijft. Juist in deze tijd van stilte een lied om even de stilte te doorbreken.

Lied: Stilte nu

Stilte nu, stilte nu, stilte nu.
Deze bijeenkomst moge ons geven kracht, dat wij niet wanhopen aan
Ooit vrede op aarde, stilte nu, stilte nu

Als iedereen in de kerk dan stil is, zou het openingslied volgen

Openingslied

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied. “Zondagse vitaminen voor 10 mei” verder lezen