Grote belangstelling voor Keltische viering

Poster keltische viering-klWat hebben wij mensen van de 21-ste eeuw met de boodschap van Ierse monniken van zoveel eeuwen geleden? Is het de mooie meeslepende Ierse muziek zoals die ook nu nog wordt gespeeld in pubs, kerken en op vele andere plaatsen in Ierland? Is het de behoefte aan de Keltisch Christelijke spiritualiteit, met het thema “Liefde zal mij dragen’? Kennelijk waren velen nieuwsgierig geworden, want vrijdagavond, 16 mei, zat de Ontmoetingskerk van de NPB goed vol.

Het was een sfeervolle bijeenkomst met prachtige beelden van Ierland, gedichten van Hans Bouma, prachtige Bijbelteksten, 1 Korinthe 13 en psalm 121, en Ierse liederen die aansloten bij de teksten en uitgevoerd werden door de groep Turas. (Spreek uit: Toeris = reiziger) “Grote belangstelling voor Keltische viering” verder lezen

Mariakapel

mariakapel-is-open-klNieuw bord voor de parochiewacht!

Met dank aan Jos de Groot voor de realisatie hiervan.

 

Schola Catharina zoekt nieuwe zangeressen

De Schola Catharina is een vrouwenschola die in 1992 opgericht werd om, ongeveer eens per maand, een Gregoriaanse mis te verzorgen in de Utrechtse Catharinakathedraal.

De activiteiten breidden zich echter al snel uit. Niet alleen zingt de Schola nu ook elders de Gregoriaanse zondagsmis, zij verleent inmiddels ook haar medewerking aan concerten, bezinningsdagen, huwelijksvieringen, zingt de requiem-gezangen, de Gregoriaanse vespers en maakte radio en TV-opnames.
De schola werkt volgens de huidige semiologische opvattingen, dat wil zeggen: in de interpretatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de oudste 10e eeuwse handschriften (zoals die genoteerd staan in het Graduale Triplex, en in de stijl zoals die gehanteerd wordt door de Benedictijner monniken in Vaals (Limburg) ). Hoorbaar is dat vooral in de grotere verschillen in “Schola Catharina zoekt nieuwe zangeressen” verder lezen

Parochiereis Tunesië * 12-26 sept

tunesie-2-klOok dit najaar zal ik, pastor Guido Dieteren, vanuit de Titus Brandsmaparochie weer een parochiereis verzorgen. En deze keer is het misschien een wat onbekendere, maar zeker niet minder bijzondere bestemming: Tunesië.

Misschien heeft u niet direct een beeld van dit compacte land, maar Tunesië heeft voor een parochiereis bijzonder veel te bieden. Hier is de grote kerkvader Augustinus geboren en hij was er van 396 tot 430 bisschop. In Tunesië vinden we de resten van de klassieke stad Carthago, ooit de aartsvijand van het oude Rome. We bezoeken Kairouan, de vierde heilige stad van de Islam (na Mekka, …. lees verder

Gelderse Netwerkdag ‘Duurzaamheid’ – Verslag

Ruim honderd mensen namen op zaterdag 8 maart actief deel aan de Gelderse Kerk-en-Milieu-dag. Het thema voor de dag was ‘Duurzaamheid: Onze verantwoordelijkheid’. De plaats van samenkomst voor deze netwerkdag vormde het prachtige zalen-  en conferentiecentrum De Brink van de Brinkstraatkerk in Bennekom.

gelderse-netwerkdag-duurzaamheidDe dag ging van start met het gezamenlijk zingen van twee liederen uit Nieuwe Liedboek, Lied 216 : “Dit is een morgen als ooit de eerste…..” en Lied 978: “Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee… “ Daarna kwamen drie pastores aan het woord. Ze vertelden over hun theologische inspiratie en pastorale praktijk betreffende duurzaamheid.

Ds. Agnes Gilles,  als predikante verbonden …..

Meer lezen? Open het pdf bestand (4 ¼ pagina)

Heel veel nieuwe activiteiten

rk-activiteiten_001Er zijn  heel veel nieuwe activiteiten gemeld voor de komende weken. Deze zijn van en voor binnen en buiten onze MVR gemeenschap.

In de rechter kolom van deze website ziet u de drie eerstkomende activeiten, en daaronder een link naar de totale kalender.

Neem dus snel een kijkje in de ‘agenda‘ voor een kort overzicht, of neem een wandeling door de activiteiten in de kalender.

Mededeling vanuit het zTB-bestuur

J.H.M. LammersIn goed onderling overleg is besloten dat pastor Hans Lammers per 1 mei a.s. afscheid zal nemen van onze parochie. Tot die datum zal hij slechts beperkt beschikbaar zijn en voornamelijk zijn werkzaamheden voor de parochie afronden. Na zijn vertrek zal Hans zijn promotieonderzoek voortzetten en daarnaast gaan werken aan het realiseren van een wens die al lang bij hem leeft: het opzetten van een diaconaal huis.

Het parochiebestuur wil Hans van harte bedanken voor zijn jarenlange inzet. We zullen zijn grote diaconale betrokkenheid missen. Vanzelfsprekend wensen wij Hans het allerbeste toe in zijn verdere loopbaan.
Zodra bekend is waar en wanneer de afscheidsviering van Hans gehouden zal worden, zullen wij u daarover z.s.m. informeren.

Het parochiebestuur

Melaniabridgedrive van 27 januari 2014

56 mannen en vrouwen hebben op maandagavond 27 januari deelgenomen aan de bridgedrive in de beide zaaltjes van de katholieke kerk in Bennekom.
Het inschrijfgeld en de opbrengst van de consumpties is in zijn geheel ten goede gekomen aan Melania, een vrijwilligersorganistie die vrouwen financieel steunt in Afrika, Azie en Zuid Amerika.

De opbrengst, € 440,00, wordt besteed aan 2 projecten die we op dit moment steunen:
* Het project in Uganda in de plaats Nyakasura: het opzetten van een vakopleiding voor naaien en breien voor 42 alleenstaande vrouwen (weduwen) en hun gezinnen. Door deze opleiding heeft de groep uitzicht op een beter inkomen en daarnaast zal deze training ook bijdragen aan het zelfrespect van de vrouwen. Dit project steunen we met een andere melania werkgroep voor 1 jaar  € 745,00.
* In Kisumu Nyalenda village (Kenia), het opzetten van een naaiatelier waar vrouwen kunnen werken en er hun geld verdienen.
Dit is een goede gemotiveerde groep vrouwen, die onder de armoede grens leeft op dit moment. Ze hebben een gedegen plan om de uniformen te verkopen en al met meerdere scholen contact gehad. Ze hebben geld nodig voor naaimachines, inrichting en training.
De kosten voor dit project zijn € 2200,00 per jaar en dat voor de duur van 2 jaar.
Emmaus uit Wageningen steunt dit project voor de helft van het bedrag.

Wilt u ook een project adopteren?? Kijk op de website: www.Melania.nl

Marian Bolscher
Melania Bennekom