Vrijwilligersbeleid; hulp gezocht

Op vrijdag 16 januari is de schoonmaakgroep van de zaaltjes bij elkaar geweest. Helaas hebben 4 mensen de groep verlaten. Daarom is er nu gekozen voor een andere opzet van het rooster. In het vervolg zullen de teams niet meer één maand de ruimtes schoonmaken, maar slechts één week. Ieder team komt met ingang van 1 februari één maal in de acht weken aan de beurt. Het zou echter heel fijn zijn als de groep nog met 2 mensen wordt aangevuld. Wilt u ons helpen? Dan kunt u zich aanmelden bij Marian Bolscher, tel: 417 237.

Gezocht: 2 lopers voor de Actie Kerkbalans

logo-kerkbalans2 vrijwilligers gevraagd:
Wegens bijzondere omstandigheden hebben 2 loopsters voor de actie Kerkbalans 2015 moeten afzeggen. Hierdoor zijn er 2 vacatures voor de wijk 7 (omg. Hoffenlan, Haldereng) en wijk 11 (omg. Selterskampweg, Hullenbergweg) van onze parochie.

Zijn er parochianen bereid deze taak over te nemen?
Het houdt in dat U in januari de enveloppen voor de actie Kerkbalans bezorgt en daarna de antwoordenveloppen weer ophaalt.

Indien U bereid bent ons probleem op te lossen meldt U zich dan bij:
Nico Kamstra,
Prinsenlaan 14,
6721 EC Bennekom.
Telefoonnummer 0318 430 531,
e-mailadres n.kamstra2@upcmail.nl

Eenheidszondag 18 januari

dorstOm 10.00 uur begint in de Brinkstraatkerk de Eenheidszondag met een oecumenische dienst. Dit jaar heeft de dienst het thema: Dorst?

Het landelijke thema van de Raad van Kerken Nederland voor deze week is ons aangereikt uit Brazilië. Dat land heeft veel zoetwaterreservoirs. Je hebt ook voortdurend water nodig, omdat in grote delen van  Brazilië de temperatuur hoog is. De Samaritaanse vrouw uit Joh.4 kende de dorst ook. Zij ging water “Eenheidszondag 18 januari” verder lezen

H. Vormsel – opgeven…

Op zondag 21 juni 2015 zal het sacrament van het H. Vormsel worden toegediend in de Johannes de Doperkerk in Wageningen.

Kinderen met de leeftijd tussen 11 en 14 jaar worden uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op het H. Vormsel, die gezamenlijk met Wageningen wordt gedaan. Op vrijdag 16 januari 2015 om 19.30 uur is er een informatieavond voor vormelingen en hun ouders in de parochiezaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen.

Aanmelden per e-mail bij het vormselteam (vormsel.wageningen@gmail.com). Nadere informatie bij Christianne Marcelis-van Acker (tel: 0318-418347)

Eerste Communie – opgeven…

Op zondag 7 juni 2015 is het weer zover: dan mogen kinderen die nu in groep 4 zitten van de basisschool, hun Eerste Communie gaan doen.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u uw zoon of dochter nog aanmelden bij Christianne Marcelis-van Acker (tel: 0318-418347; e-mail: marcelis.vanacker@hetnet.nl).

We starten begin januari met het voorbereidingstraject, dus aanmeldingen graag uiterlijk 14 december a.s doorgeven.

bericht van Melania Zuid-West Veluwe

Van de werkgroep Melania:

We hebben als werkgroep een nieuw project geadopteerd!

Productie en verkoop van bezems

  • Doel: verkrijgen van inkomen en verhogen van sociale status.
  • Geld nodig voor: Aanschaf grondstoffen en gereedschap. Twintig vrouwen zullen het eerste half jaar 2.000 rp verdienen (nu 24 euro) wat daarna kan oplopen tot 3.000/4.000 roepies. Daarnaast zijn ze eigenaar van het project en lid van de federatie.
  • Waar: Vaipur village, Tamil Nadu, Thiruvannamalai district (India)
  • Projectnummer: AZ-IN-9/E
  • Het is een project dat eenmalig wordt gefinancierd door Melania Zuid-West Veluwe

Achtergrondinformatie kunt u vinden op www.Melania.nl
Marianne Albers (Wageningen), Agaath Bosdriez (Veenendaal), Marian Bolscher (Bennekom)

Seniorenbijeenkomst verslag

seniorenbijeenkomst 2014-11

*Onderaan vindt u een verslag van een van de deelnemers en een link naar de foto’s.*

Het onderwerp van deze ochtend was eenzaamheid en verdriet. Liesbeth ter Elst heeft op deze morgen op een hele goede manier dit onderwerp ter sprake gebracht.

Van de 37 aanwezigen, die allen 80 jaar en ouder zijn, kwamen ook een aantal “tips” naar voren hoe om te gaan met oud zijn en eenzaamheid:

Een mooie Sint Maarten optocht

Tijdens de Sint Maarten optocht was het fantastisch weer en er kwamen heel veel kinderen naar de kerk voor het oefenen van de liedjes. Na het oefenen was het al donker buiten. Onder leiding van Sint Maarten te paard, vergezelt door een heel leger ridders en jonkvrouwen, trok de stoet van de vrolijk zingende kinderen met hun mooi verlichte (zelfgemaakte) lampionnetjes achter elkaar door de straten. Bij het Papenpad was een mooi uitzicht op de fakkels en de vuurkorven naast de poort van Amiens. Daar werd het verhaal van Sint Maarten nagespeeld. Na afloop werden er pannenkoeken in de vorm van de mantel van Sint Maarten uitgedeeld. Deze werden vrolijk gedeeld met een naaste naar het voorbeeld van Sint Maarten. Het was een zeer geslaagde tocht.

De Peuter/Kleuter Werkgroep bedankt hierbij alle vrijwilligers voor hun bijdrage en natuurlijk ook alle enthousiaste lopers!

Tot volgend jaar!

Fantastisch lustrumconcert koor Arsis

IMG_3001-01-klein

Op zaterdag 22 november vierde het koor Arsis haar 25-jarig bestaan met een lustrumconcert.
De opkomst was geweldig. De kerk zat vol. Met een slag op de gong werd het concert geopend en viel er stilte….  Het concert begon dan ook met het prachtige lied “Stilte”.
Het programma van het concert bestond verder uit de meest favoriete liederen van de koorleden. Afwisselend werden liederen met gevoel, emotie en vreugde vol overgave gezongen. Het combo ondersteunde hierbij met gitaar, piano en dwarsfluit.
Middels korte teksten werd er tussen enkele liederen teruggeblikt op 25 jaar Arsis. Het concert werd afgesloten met 2 speciale liederen.  “Ik zal er zijn” is de favoriet van alle koorleden en het slotlied was een uitbundig en feestelijk lied uit hun repertoire.
Na de staande ovatie die het koor Arsis in ontvangst mocht nemen, werd de dirigente Conny van den Broek in de bloemetjes gezet. Ter afsluiting werden alle aanwezigen uitgenodigd voor de feestelijke receptie.

Foto’s bekijken?

Live-opname luisteren?

1e zondag van de Advent, 30 november

advent-1eDe 5e zondag in de maand november -de 1e Adventszondag- is er ’s morgens in Wageningen een Titusviering. In de overige 9 lokaties is er dan geen viering.

In onze parochiezaal staat om 12.30 uur de koffie/thee klaar om elkaar te ontmoeten.
Om 13.00 uur verplaatsen we ons naar de kerk. Daar zal het licht van de adventskrans worden ontstoken, zingen we samen en zullen er enkele mooie teksten worden gelezen.
Tijdens dit samenzijn wordt door de M.O.V. een presentatie gehouden over ons project in Bolivia door Mevr.Hans Egberts. Zij heeft vorig jaar een bezoek gebracht aan het project, heeft daar mooie beelden van en kan ons er veel over vertellen.

We hopen dat velen van U aanwezig zullen zijn om zo de adventstijd te openen.
De locatieraad.