Activiteitenkalender

2015

 • zo
  04
  jan
  2015

  Nieuwjaarsreceptie MVR

  De Locatieraad MVR nodigt U allen van harte uit voor onze Nieuwjaarsreceptie, die wordt gehouden op:

  Zondag 4 januari, aansluitend op de viering in onze kerk

  Graag willen wij met U het glas heffen op een voorspoedig jaar voor onze geloofsgemeenschap.

 • vr
  16
  jan
  2015

  info avond H. Vormsel

  19:30 uur

  Johannes de Doperkerk in Wageningen

  Op zondag 21 juni 2015 zal het sacrament van het H. Vormsel worden toegediend in de Johannes de Doperkerk in Wageningen.

  Kinderen met de leeftijd tussen 11 en 14 jaar worden uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op het H. Vormsel, die gezamenlijk met Wageningen wordt gedaan. Op vrijdag 16 januari 2015 om 19.30 uur is er een informatieavond voor vormelingen en hun ouders in de parochiezaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen.

  Aanmelden per e-mail bij het vormselteam (vormsel.wageningen@gmail.com). Nadere informatie bij Christianne Marcelis-van Acker (tel: 0318-418347)

 • zo
  18
  jan
  2015

  Eenheidszondag

  10:00 uur

  Brinkstaatkerk

  dorstOm 10.00 uur begint in de Brinkstraatkerk de Eenheidszondag met een oecumenische dienst. Dit jaar heeft de dienst het thema: Dorst?

  Het landelijke thema van de Raad van Kerken Nederland voor deze week is ons aangereikt uit Brazilië. Dat land heeft veel zoetwaterreservoirs. Je hebt ook voortdurend water nodig, omdat in grote delen van  Brazilië de temperatuur hoog is. De Samaritaanse vrouw uit Joh.4 kende de dorst ook. Zij ging water putten op het heetst van de dag. Jezus knoopt een gesprek met haar aan en vraagt haar: “Wil je me te drinken geven?” Hij heeft zelf dorst en Hij spreekt over de behoefte aan levend water. 

  De collecte waarvoor de RvK een doel mag uitkiezen is “pompen is leven”. Een typisch Bennekoms initiatief dat prachtig aansluit op dit thema.Vanuit de in Bennekom bij de Raad van Kerken aangesloten kerken wordt medewerking aan deze dienst verleend door ds. Wouter Smit en ds.Agnes Gilles als vertegenwoordigers van de PKN , een vertegenwoordiger uit de Vrijzinnigen Bennekom en dhr. Ruud van de Linden vertegenwoordigt de RK geloofsgemeenschap. Het Gemengd Koor van de RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina verleent haar muzikale medewerking. We hopen op een inspirerende dienst en een goed startpunt voor de week van gebed voor de eenheid. 

  Namens de Raad van Kerken

 • vr
  23
  jan
  2015

  Samen Eten

  18:00 uur

  Parochiezaal Bennekom

  Op 23 januari wordt er bij voldoende belangstelling Hongaarse en Surinaamse zuurkool gegeten! Er zal tevens een lekker soepje vooraf geserveerd worden en afgesloten worden met een kopje koffie met een verrassing. Dit keer wordt er gekookt voor 2 koks, te weten: Margot Ruwinkel en Janneke Postma. Zij koken dan namelijk hun beider favoriete zuurkoolrecept!

  Kosten: €  15,00 p.p. excl. de drankjes van € 1,- p/st.
  Opbrengst is voor een doel voor de eigen geloofsgemeenschap.
  Aanvang 18.00 uur.
  Plaats: Parochiezaal.
  Opgeven bij Janneke Postma, janneke59postma@gmail.com

 • vr
  23
  jan
  2015

  Nieuwjaarsviering zTB

  19:30 uur

  O.L.V. ten Hemelopnemingkerk Renkum

  Uitnodiging zTB- Nieuwjaarsviering 2015Op vrijdag 23 januari 2015 zal er in de kerk van Renkum om 19.30 uur een Nieuwjaarsviering worden gehouden voor alle parochianen van onze Titus Brandsmaparochie.
  We beginnen met een korte vesperviering. Aansluitend is er de toespraak van de vice-voorzitter van het parochiebestuur. Hierna zullen we het glas heffen op het nieuwe jaar en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

  U allen, vrijwilliger of gewoon parochiaan, bent van harte welkom op vrijdagavond 23 januari 2015 vanaf 19.30 uur in de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk, Dorpsstraat 1 te Renkum.
  We hopen velen van u die avond te mogen begroeten.

  Het bestuur en het pastoraal team van de Titus Brandsmaparochie

 • ma
  26
  jan
  2015

  Melania Bridgedrive

  19:30 uur

  RK Kerk Bennekom

  melaniadrive-2014

  De bridgedrive wordt georganiseerd door leden van de Melania werkgroep van het KVG Bennekom.
  Datum: maandag 26 januari 2015
  Plaats: RK Kerk Bennekom
  Tijd: 19:30 uur (zaal open vanaf 19:00 uur)
  Kosten: € 15,- per paar.
  In de 2 zalen is ruimte voor maximaal 28 paren.
  Doel: Melania steunt vrouwenprojecten in de derde wereld. De opbrengst van deze drive komt rechtstreeks ten goede aan deze projecten.

  Informatie hierover wordt gegeven vóór aanvang van de drive en kunt u vinden op het internet: www.melania.nl

  Voor aanmelden en informatie kunt u contact opnemen met:
  Marialda Kuin, 0318-610078, a.kuin80@upcmail.nl
  Ine Nelissen, 0318-413455, inenelissen@chello.nl

 • zo
  01
  mrt
  2015

  Paas Sing-In

  18.30 - 20:00 uur

  Brinkstraatkerk

  Paastour met Paas-Sing In
  psalmproject_headerThe Psalm Project speelt een deel van het eigen Psalm Pasen programma aangevuld met bekende Paasliederen uit o.a. Opwekking. De kick-off voor een nieuwe Sing-In traditie van verschillende kerken uit Bennekom!

  De Jeugdraad, de vrije evangelische gemeente en de RK-geloofsgemeenschap nodigen u van harte uit samen te zingen: zondagavond 1 maart 18.30 uur in De Brinkstraatkerk met The Psalmproject!

  Met hen zingen we prachtige psalmen en vrolijke opwekkingsliederen. Iedereen is welkom!

  Het is de bedoeling dat deze Singin een vervolg krijgt op 7 juni, 13 september en 1 november. Ook dan zal Eelco Vos er weer zijn, weliswaar niet met The Psalm Project, maar wel met een echte band!”

  Aanvang: 18.30 – 20:00 uur
  Locatie: Brinkstraatkerk
  Adres: Brinkstraat 41
  PC + Plaats: 6721 WR Bennekom
  Entree: gratis, wel collecte

 • ma
  02
  mrt
  2015

  KVG avond

  Parochiezaal

  kvg-bennekom-klAvond waarbij Meindert Hoogerkamp vertelt wat “Kiepkerels en Hannekemaaiers” waren.

 • wo
  04
  mrt
  2015

  Duurzaamheid: een nieuwe religie ….?

  20:00 uur

  gemeentecentrum De Brink

  Jaarlijks organiseert de taakgroep Kerk&Milieu/Samenleving Bennekom een lezing waarin een actueel onderwerp op het terrein van duurzaamheid centraal staat. We zijn verheugd dat dit jaar de directeur van Natuurmonumenten, de heer Marc van den Tweel bereid is de lezing te houden en wel op woensdag 4 maart 2015.

  De heer Marc van den Tweel is natuurlijk vooral bekend vanwege zijn functie bij de vereniging Natuurmonumenten, maar onlangs trok hij de aandacht met een licht prikkelende publicatie waarin hij zijn visie gaf op de relatie tussen natuur en godsdienst. Op 4 maart zal hij ook bij ons hierop ingaan. Na de lezing is er gelegenheid voor verdere gedachtenwisseling met de spreker.

  Iedereen is van harte welkom voor deze avond, toegang is vrij. De bijeenkomst begint om 20.00 u en wordt gehouden in gemeentecentrum De Brink, Brinklaan 39, Bennekom. De koffie en thee staat klaar vanaf 19.30u.

 • vr
  06
  mrt
  2015

  Wereldgebedsdag

  19:30 uur

  RK Kerk Bennekom

   Wereldgebedsdag, viering in onze kerk, 19.30 uur. De liturgie wordt elk jaar door een ander land samengesteld en dit jaar komt deze uit de Bahama’s. Overal in kerken rond de wereld wordt op deze dag dezelfde liturgie in allerlei kerken gebruikt en wordt er een snoer van gebeden rond de wereld gelegd. Iedereen is welkom.

 • vr
  13
  mrt
  2015

  Taizé Vesperviering

  19.30 uur

  MVR Kerk Bennekom

  taize-kl13 mrt 2015 | Taizé Vesperviering

  Twee keer in het jaar hebben we in Bennekom een Taizé gebedsviering. De vieringen zijn in de Maria Virgo Regina Kerk, Heelsumseweg 1 en worden begeleid door een gelegenheidskoor en ensemble.

   

  Op vrijdag 13 maart vindt een Taizé-viering plaats in de Katholieke Kerk in Bennekom.
  De viering in de stijl van Taizé heeft een meditatief karakter. Er worden eenvoudige liederen gezongen door een klein koor waarbij iedereen wordt uitgenodigd mee te zingen. Daarnaast zijn lezingen, stilte en gebed belangrijke elementen in de viering, momenten van bezinning en rust. De viering begint 19.30 u en maakt deel uit van de serie vespers van de Raad van Kerken Bennekom.

  Na afloop van de viering is gelegenheid om in de kerk nog enkele liederen te zingen met het koor (of daarnaar te luisteren) en om elkaar te ontmoeten tijdens de koffie in de Parochiezaal van de kerk.

  Allen van harte welkom!

  ——

  algemene info:

  Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap. Vanaf het einde van de jaren vijftig vonden duizenden jongeren uit vele landen de weg naar Taizé. Ze nemen deel aan wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning. 

  Taizé staat ook voor een speciale vorm van viering. Een liturgie met veel ruimte voor meditatie in stilte, gebeden en zang.
  In deze diensten hopen we u/jullie hiervan iets te laten beleven.
  Het koor en muziekensemble repeteren altijd een aantal keren voor deze viering. Wil je hieraan deelnemen als koorlid of bij het ensemble, mail naar anneke.vos@wur.nl dan ontvang je de muziek en de data per email.

 • wo
  18
  mrt
  2015

  KVG koffieochtend

  10:00 uur

  aan de Rijn

  kvg-bennekom-klkoffieochtend

 • za
  21
  mrt
  2015

  Raad van Kerken: Scratchdag

  09:30 - 17:00 uur

  RK kerk te Bennekom

  StabatMaterVanuit de Raad van Kerken kunnen we nu al melden dat er volgend jaar op 21 maart 2015 een ‘scratchdag’ komt in de RK kerk te Bennekom. In één dag wordt o.l.v. Rineke Hoens, een Stabat Mater van Rheinberger ingestudeerd. 

  De Stabat Mater wordt overdag ingestudeerd en aan het eind van de dag tijdens een Vesper ten gehore gebracht. Dirigent is Rineke Hoens en organist is Nico van Rheenen.
  De dag begint om 09.30 uur met ontvangst en om 16.00 uur is de afsluitende vesper. Kosten zijn € 15,-p.p. incl. muziek en koffie/thee. Lunch zelf verzorgen.

  Een basiskoor dat het Stabat Mater al kan zingen is aanwezig. Wilt u met dit koor mee repeteren dan kan dat op de donderdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur (deelname is dan € 30,-). Startdatum : donderdag 29 januari.
  Aanmelden kan bij: Janneke Postma, e-mail: janneke59postma@gmail.com

   

 • zo
  22
  mrt
  2015

  Vesper en sobere maaltijd voor weeshuis in Flores, Indonesië

  16:00 uur

  U bent van harte uitgenodigd voor de sobere maaltijd, een oecumenisch en fair trade initiatief in Bennekom dat in de veertigdagentijd een moment van bezinning, ontmoeting en solidariteit biedt. De sobere maaltijd vindt dit jaar op zondag 22 maart plaats in aansluiting op de vesperviering en een projectpresentatie van het vastenproject in Flores, Indonesië.

  We beginnen om 16.00 uur met een vesper met medewerking van het Laudenkoor van de katholieke geloofsgemeenschap Bennekom. Na de vesper (ca 16.45 uur) wordt in de kerk een korte video over het vastenproject in Ende op Flores, Indonesië vertoond en kunt u de tentoonstelling over hetzelfde project bekijken. Het project wordt door Vastenaktie Cordaid ondersteund en is een eigen ingebracht project van de geloofsgemeenschappen Ede, Lunteren, Doorwerth en Bennekom. Het project ondersteunt een weeshuis en vanuit Ede is een uitgebreid contact in de afgelopen jaren ontstaan.

  Om 17.00 uur begint de sobere en eerlijke maaltijd die natuurlijk geheel in het teken van Indonesië zal staan.

  De Vesper en de film zijn vrij toegankelijk, voor de sobere maaltijd is het nodig dat u zich aanmeldt bij een van de onderstaande personen. De inkomsten van de sobere maaltijd gaan rechtstreeks naar het weeshuis in Flores en het bedrag wordt  door Vastenactie Cordaid verdubbeld.

  Aanmelden sobere maaltijd graag voor 19 maart bij Nicole Bischoff (0318-417377, nicolebischoff@telfort.nl), Lia Hol (06-29067092), Hans Egberts (0318-413930) of Truus Appelman (0318-414943)

   

  We nodigen u van harte uit zondag 22 maart samen met ons te vieren, te eten en te delen.

   

  Plaats: Katholieke Kerk Bennekom, Heelsumseweg 1

  Tijd: 16.00 uur vesper, 16.45 uur film, 17.00 uur sobere maaltijd

 • zo
  29
  mrt
  2015

  Een passie voor de Passie

  18:30 uur

  Brinkstraatkerk

  Matteüs-PassieIn de Goede of Stille Week, voert het koor ARSIS o.l.v. Conny van den Broek, met het projectkoor van Wim van der Heide samen tweemaal de Mattheüs Passie uit. Deze Passie is de basis voor de avondviering op zondagavond 29 maart om 18.30 uur in de Brinkstraatkerk. Ds. Wouter Smit zal in deze viering voorgaan. Op vrijdag 3 april is deze Passie de basis voor de viering van Goede Vrijdag in de Maria Virgo Regina kerk, om 19.30 uur. De voorganger in deze viering is de heer Gilles Ampt.

  De schrijver, ds. Piet van Midden uit Bergambacht, schrijft in zijn voorwoord: De Passie…….Niet “Mattheüs Passion”, al ligt bij dat magistrale werk van J.S. Bach wel de inspiratie voor deze strofische Passie. Een samenspel van zaal en koor. Een berijming en daarin ook een vertolking van het lijdensverhaal van Mattheüs. De zaal zingt op melodieën uit Bach’s bewerking van de Passie. Dekoren volgen een toonzetting van Gerard van Amstel. Oud en nieuw naast elkaar. En het klinkt als een klok!

  De zaal opent met de dromen van vanouds: Geloof, hoop en liefde, die al met Abraham zijn meegekomen. En meteen valt het koor in: “Woorden, woorden….”  Zo begint Mattheüs immers! (Matt 26:1) Vijf maal lees je in zijn evangelie een zin als “Toen Jezus al deze woorden gesproken had”.
  Vijfmaal, naar de indeling van de boeken van de Thora.

  Het woord is volgens het evangelie nu aan een vrouw: Maria van Bethanië. Zij wijst Jezus aan als Messias, als Gezalfde door hem te zalven met kostbare mirreolie.

  Waarmee meteen de geur van de begrafenis van Jezus doorkomt. Het lijden is dan ook onontkoombaar geworden. In dat kader wordt de Paastafel zingend gedekt. Niet het Avondmaal wordt gevierd, maar de joodse Pesach-Deder: de viering van de vlucht uit Egypte. De ingrediënten zijn het haastig gebraden lam, matzes (gebakken vlucht) en de bittere kruiden die aan de bitterheid van Egypte herinneren. En natuurlijk de wijn. De beker met de dubbele bodem in het lijdensverhaal:

  “Wij klinken op het morgenrood, wij zingen ons hier uit de dood”

  Wij hopen op deze manier samen met u het lijdensverhaal te beleven, graag tot zondag 29 maart of vrijdag 3 april.

 • zo
  29
  mrt
  2015

  Gezinsviering Palmzondag

  10:00 uur

  PalmpasenstokGezinsvieringen katholieke kerk Bennekom
  In de katholieke kerk in Bennekom worden in de Goede Week twee gezinsvieringen gehouden, op Palmzondag en op Goede Vrijdag. Iedereen is van harte welkom deze vieringen bij te wonen!

  Palmzondag (29 Maart)
  Tijdens de viering op Palmzondag (vanaf 10.00 uur) staan we stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Voor de kleinsten is er een speciale ‘Kom in de Kring’ Palmpasenviering. Er wordt voorgelezen uit de kijkbijbel, waarna de kinderen onder begeleiding hun eigen palmpasenstok mogen maken. De palmpasenstokken mogen de kinderen aan iedereen in de kerk laten zien. Bij goed weer kunnen de kinderen meelopen in de processie aan het eind van de viering.

  Voor het maken van de palmpasenstok vragen we een bijdrage van € 2,00. Deze bijdrage kan voorafgaand aan de dienst worden betaald.

  Voor verdere informatie: komindekring@rkkerkbennekom.nl
  of via Angelique Zandstra (tel. 0318-418992).

 • ma
  30
  mrt
  2015
  wo
  01
  apr
  2015

  Stilteweek vieringen

  19.30 – 20.15 uur

  Oude of St. Alexanderkerk

  Op maandag 30 maart, dinsdag 31 maart en woensdag 1 april zijn er ’s avonds korte bijeenkomsten in de Oude of St. Alexanderkerk in Bennekom.
  Door middel van zang, lezingen, gebeden, muziek en vooral stilte is er ruimte voor bezinning in deze week, waarin we Jezus volgen vanaf de intocht in Jeruzalem tot aan de kruisiging.
  De kerk is iedere avond open vanaf 19.00 uur en de vieringen zijn van 19.30 uur – 20.15 uur.
  De organisatie is in handen van de Raad van Kerken Bennekom.

  Wouter Smit, Gozien v.d. Schans, Truus Appelman en Bep Zwijnenburg

 • vr
  03
  apr
  2015

  Een passie voor de Passie

  19:30 uur

  RK Kerk Bennekom

  Matteüs-PassieIn de Goede of Stille Week, voert het koor ARSIS o.l.v. Conny van den Broek, met het projectkoor van Wim van der Heide samen tweemaal de Mattheüs Passie uit. Deze Passie is de basis voor de avondviering op zondagavond 29 maart om 18.30 uur in de Brinkstraatkerk. Ds. Wouter Smit zal in deze viering voorgaan. Op vrijdag 3 april is deze Passie de basis voor de viering van Goede Vrijdag in de Maria Virgo Regina kerk, om 19.30 uur. De voorganger in deze viering is de heer Gilles Ampt.

  De schrijver, ds. Piet van Midden uit Bergambacht, schrijft in zijn voorwoord: De Passie…….Niet “Mattheüs Passion”, al ligt bij dat magistrale werk van J.S. Bach wel de inspiratie voor deze strofische Passie. Een samenspel van zaal en koor. Een berijming en daarin ook een vertolking van het lijdensverhaal van Mattheüs. De zaal zingt op melodieën uit Bach’s bewerking van de Passie. Dekoren volgen een toonzetting van Gerard van Amstel. Oud en nieuw naast elkaar. En het klinkt als een klok!

  De zaal opent met de dromen van vanouds: Geloof, hoop en liefde, die al met Abraham zijn meegekomen. En meteen valt het koor in: “Woorden, woorden….”  Zo begint Mattheüs immers! (Matt 26:1) Vijf maal lees je in zijn evangelie een zin als “Toen Jezus al deze woorden gesproken had”.
  Vijfmaal, naar de indeling van de boeken van de Thora.

  Het woord is volgens het evangelie nu aan een vrouw: Maria van Bethanië. Zij wijst Jezus aan als Messias, als Gezalfde door hem te zalven met kostbare mirreolie.

  Waarmee meteen de geur van de begrafenis van Jezus doorkomt. Het lijden is dan ook onontkoombaar geworden. In dat kader wordt de Paastafel zingend gedekt. Niet het Avondmaal wordt gevierd, maar de joodse Pesach-Deder: de viering van de vlucht uit Egypte. De ingrediënten zijn het haastig gebraden lam, matzes (gebakken vlucht) en de bittere kruiden die aan de bitterheid van Egypte herinneren. En natuurlijk de wijn. De beker met de dubbele bodem in het lijdensverhaal:

  “Wij klinken op het morgenrood, wij zingen ons hier uit de dood”

  Wij hopen op deze manier samen met u het lijdensverhaal te beleven, graag tot zondag 29 maart of vrijdag 3 april.

 • vr
  03
  apr
  2015

  Gezinsviering Goede Vrijdag

  15:00 uur

  goedevrijdagGezinsvieringen katholieke kerk Bennekom

  In de katholieke kerk in Bennekom worden in de Goede Week twee gezinsvieringen gehouden, op Palmzondag en op Goede Vrijdag. Iedereen is van harte welkom deze vieringen bij te wonen!

  Goede Vrijdag (3 april)

  Goede Vrijdag is een bijzondere dag, tussen Palmpasen en Pasen. Maar wat gebeurde er precies? En waarom denken we daar nu nog steeds aan? Tijdens een sobere viering speciaal voor kinderen staan we hier elk jaar om 15.00 uur kort bij stil. We gebruiken hiervoor onder andere de beeldhouwwerken (kruiswegstaties) die in de kerk hangen. Ook brengen we een bloemengroet. Mooi, en stil. Breng je een mooie bloem (uit de tuin) mee? Meer informatie: Saskia Aarninkhof (tel. 0317-842913).

  We hopen u te kunnen begroeten! Als u goed ter been bent wilt u dan uw auto NIET op het plein voor de kerk parkeren maar op de parkeerplaats van de Plus (dit is een goede optie). Of met de fiets natuurlijk.

  Werkgroep Gezinsvieringen
  Werkgroep Peuter/kleuter en kerk

 • di
  07
  apr
  2015

  Bijbelcursus voor dummies

  09:30 - 11:30 uur

  Parochiezaaltje RK kerk Bennekom

  Bijbelcursus-voor-dummies-2-klOp drie dinsdagochtenden 7, 14 en 21 april, kunt u weer deelnemen aan de ‘Bijbelcursus voor dummies’. De eerste editie in Wageningen was een succes. Daarom komt er nu in Bennekom een vervolg.

  We kennen ongetwijfeld allemaal wel een paar Bijbelverhalen. Maar kent u ook de grotere lijn achter deze verhalen? Hoe ze zijn opgebouwd, wie ze heeft geschreven en waarom ze in de Bijbel staan? En wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Wat moeten we met deze duizenden jaren oude verhalen, zijn ze eigenlijk wel echt gebeurd? Wie was Jezus, wanneer leefde Abraham, wat is de Apocalyps, waar is de Ark van het Verbond gebleven? Op luchtige en humoristische wijze zal pastor Guido Dieteren op deze vragen ingaan en nog veel meer vertellen.

  De Bijbelcursus is bedoeld voor iedereen die méér wil weten over dit bijzondere boek. Zowel mensen die aan de eerste cursus hebben meegedaan als ook nieuwe mensen zijn van harte welkom op deze drie dinsdagochtenden van 9.30 uur tot 11.30 uur in de kerk van Bennekom, Heelsumseweg 1.

  Deelname is gratis. Indien mogelijk willen we u vragen om u van tevoren op te geven bij pastor Guido Dieteren, guido.dieteren@casema.nl.

 • za
  11
  apr
  2015

  Doe-dag in en om de kerk

  09:30 uur

  RK Kerk Bennekom

  Achter de schermen wordt er gewerkt aan een nieuwe activiteit voor jong en oud. Een activiteit die gaat zorgen voor een gezellige ‘doe’ dag, in en om onze kerk. Kom ook zaterdag 11 april!

  Onze geloofsgemeenschap weet zich gesteund, met de vele activiteiten in en buiten onze kerk, door een zéér grote groep betrokken vrijwilligers. Daarvan maakt o.a. ook deel uit de schoonmaakgroep van de zaaltjes, die trouw elke week in een roulatiesysteem er voor zorgt dat alles netjes en schoon blijft. Het schoonhouden van de kerkruimte is de grootste klus en heeft op dit moment geen vaste schoonmaakgroep. Daarom is er extra aandacht en hulp nodig. Op de laatste bijeenkomst ‘schoon­maakgroep zaaltjes’ hebben wij een plannetje bedacht. Wij willen graag 1x per jaar, op een zaterdag, een groot ‘schoonmaakfestijn’ houden in onze kerkruimte en sacristie. We rekenen er op dat onze zéér trouwe gemotiveerde vrijwilligers enthousiast zullen komen, maar ……… niet alléén aan hen denken wij. Ook richten wij ons speciaal tot de kerkgangers die, door wat voor omstandigheden ook, nog niet tot het ‘vrijwilligerskorps’ zijn toegetreden, maar wel blij en tevreden zijn over hoe al het werk zo verloopt hier in onze geloofsgemeenschap. Jong en oud, mannen (er moet op ladders geklommen worden) en vrouwen vragen wij 1x per jaar een dag vrij te maken voor deze activiteit. We willen er natuurlijk ook een gezellige dag van maken:

  Om 9.30 uur willen we beginnen met koffie en wat lekkers en met de indeling van de werkgroepjes. Voor de lunch, brood en soep wordt gezorgd; U en jullie zien: je hoeft niets mee te nemen dan alleen een goed humeur en een gezonde werklust. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, en sneller klaar.

  Als u zich opgeeft voor de Doe-dag is dat prettig, met name voor de mensen die de lunch bereiden, maar u kunt natuurlijk ook, zonder opgave vooraf, binnenstappen op 11 april.

  U kunt zich opgeven door uw naam te vermelden op de intekenlijst achter in de kerk en in de parochiezaal, of een mailtje te sturen naar pietboers@upcmail.nl.
  Tot ziens op 11 april.
  Pieter Boers

 • di
  14
  apr
  2015

  Bijbelcursus voor dummies

  09:30 - 11:30 uur

  Parochiezaaltje RK kerk Bennekom

  Bijbelcursus-voor-dummies-2-klOp drie dinsdagochtenden 7, 14 en 21 april, kunt u weer deelnemen aan de ‘Bijbelcursus voor dummies’. De eerste editie in Wageningen was een succes. Daarom komt er nu in Bennekom een vervolg.

  We kennen ongetwijfeld allemaal wel een paar Bijbelverhalen. Maar kent u ook de grotere lijn achter deze verhalen? Hoe ze zijn opgebouwd, wie ze heeft geschreven en waarom ze in de Bijbel staan? En wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Wat moeten we met deze duizenden jaren oude verhalen, zijn ze eigenlijk wel echt gebeurd? Wie was Jezus, wanneer leefde Abraham, wat is de Apocalyps, waar is de Ark van het Verbond gebleven? Op luchtige en humoristische wijze zal pastor Guido Dieteren op deze vragen ingaan en nog veel meer vertellen.

  De Bijbelcursus is bedoeld voor iedereen die méér wil weten over dit bijzondere boek. Zowel mensen die aan de eerste cursus hebben meegedaan als ook nieuwe mensen zijn van harte welkom op deze drie dinsdagochtenden van 9.30 uur tot 11.30 uur in de kerk van Bennekom, Heelsumseweg 1.

  Deelname is gratis. Indien mogelijk willen we u vragen om u van tevoren op te geven bij pastor Guido Dieteren, guido.dieteren@casema.nl.

 • do
  16
  apr
  2015

  KVG: reis naar Kevelaer

  dagprogramma

  Kevelaer

  kvg-bennekom-klProgramma:

  • 08:00 uur: vertrek vanuit Bennekom via toeristische route naar Kevelaer.
  • 09.30 uur: aankomst bij Café Nederkorn, te Kevelaer, waar we beginnen met koffie en een stuk appeltaart.
  • 10.15 uur: stadswandeling door het centrum o.l.v. een gids, wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. 
   U kunt er ook voor kiezen zelf iets te doen in deze tijd. Wandelt u wel mee, dan is er een pauze om zelf even rond te kijken tot 12.20 uur.
  • 12.30 uur: vertrek  met de bus via Sonsbeck naar Xanten  alwaar we rond 13.00 uur aankomen en een 3-gangen menu krijgen in restaurant Neumaier.
  • 14.30 uur: te voet naar de St Victordom (ca. 500 meter) waar een gids ons om 14.45 uur rondleidt door de Sint Victordom.
  • 15.45 uur: vrije tijd om in de stad rond te kijken
  • 17.00 uur: vertrek huiswaarts via toeristische route over Kalkar en Kleve.
  • Rond 18.30 uur terug in Bennekom.

  Naast de KVG leden van Bennekom zijn parochianen uit onze gehele zTitus Brandsma parochie van harte welkom om mee te gaan. Er kunnen 68 personen mee. Hoe meer mensen meegaan, des te voordeliger de deelnameprijs is. Deelname kosten zijn € 59,55 p.p. bij 30-35 deelnemers.

  Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Marian Hulsbosch: tel 0318-414290.

 • di
  21
  apr
  2015

  Bijbelcursus voor dummies

  09:30 - 11:30 uur

  Parochiezaaltje RK kerk Bennekom

  Bijbelcursus-voor-dummies-2-klOp drie dinsdagochtenden 7, 14 en 21 april, kunt u weer deelnemen aan de ‘Bijbelcursus voor dummies’. De eerste editie in Wageningen was een succes. Daarom komt er nu in Bennekom een vervolg.

  We kennen ongetwijfeld allemaal wel een paar Bijbelverhalen. Maar kent u ook de grotere lijn achter deze verhalen? Hoe ze zijn opgebouwd, wie ze heeft geschreven en waarom ze in de Bijbel staan? En wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Wat moeten we met deze duizenden jaren oude verhalen, zijn ze eigenlijk wel echt gebeurd? Wie was Jezus, wanneer leefde Abraham, wat is de Apocalyps, waar is de Ark van het Verbond gebleven? Op luchtige en humoristische wijze zal pastor Guido Dieteren op deze vragen ingaan en nog veel meer vertellen.

  De Bijbelcursus is bedoeld voor iedereen die méér wil weten over dit bijzondere boek. Zowel mensen die aan de eerste cursus hebben meegedaan als ook nieuwe mensen zijn van harte welkom op deze drie dinsdagochtenden van 9.30 uur tot 11.30 uur in de kerk van Bennekom, Heelsumseweg 1.

  Deelname is gratis. Indien mogelijk willen we u vragen om u van tevoren op te geven bij pastor Guido Dieteren, guido.dieteren@casema.nl.

 • di
  21
  apr
  2015

  Het nut van geloofsgemeenschap MVR

  RK Kerk Bennekom

  De laatste jaren besteedt de hele katholieke kerk nogal veel energie aan gekissebis over de interne organisatie. Dat is niet erg wervend en inspirerend. Waar dient die kerk in Godsnaam nog voor, zou een buitenstaander zich kunnen afvragen. Onze kinderen vragen zich dat trouwens ook af. En wat is dan ons antwoord?

  Wat is het maatschappelijk nut van de katholieke kerk in Bennekom? Wat zouden bijvoorbeeld de niet-katholieken in Bennekom missen als er hier geen katholieke gemeenschap meer zou zijn? Waar zijn we trots op? Inspireert het geloof ons inderdaad om iets te betekenen voor anderen om ons heen? Dan hebben wij bestaansrecht!

  Bij deze vragen passen ook woorden uit een overweging van pater Hans Koenen:
  “Zeg je: maar ik verlang toch zo vurig naar een andere kerk? Wéés dan ̶ als parochie ̶ een andere kerk!
  Zoek je geborgenheid in je geloof? Biedt dan geborgenheid!
  Zoek je broederschap/zusterschap in de kerk? Wees voortaan zelf een broer, wees een zuster, een reisgenoot voor ieder op je weg!”

  Dinsdagavond 21 april willen we ons door Hans Lammers verder laten inspireren over dit thema. De avond begint om 20 uur met koffie. We sluiten af om 22 uur met een glaasje.

  Hans Lammers kent u vast nog wel als pastor tot vorig jaar, met veel aandacht voor diaconie. Of misschien ontmoette u hem als gespreksleider tijdens besprekingen van het rode boekje van Huub Oosterhuis: “Red hen die geen verweer hebben”. Hij was hier ook cursusleider van “Bezoekwerk namens de kerk”. Op dit moment werkt hij aan realisatie van “De Oase” in Oosterbeek, voor mensen die af en toe een luisterend oor en wat extra aandacht nodig hebben. Voor dit diaconale project collecteren wij af en toe in Bennekom.

  Wij hopen 21 april op uw belangstelling voor het nut van MVR.
  Ceciel Bruin, Laurens Beerepoot, Jos Jansen, 
  Nettie Oegema en Timo Harmsen

 • di
  28
  apr
  2015

  Bijbelcursus voor dummies- extra

  09:30 - 11:30 uur

  Parochiezaaltje RK kerk Bennekom

  Bijbelcursus-voor-dummies-2-klDit is een extra ochtend!
  Op drie dinsdagochtenden 7, 14 en 21 april, kunt u weer deelnemen aan de ‘Bijbelcursus voor dummies’. De eerste editie in Wageningen was een succes. Daarom komt er nu in Bennekom een vervolg.

  We kennen ongetwijfeld allemaal wel een paar Bijbelverhalen. Maar kent u ook de grotere lijn achter deze verhalen? Hoe ze zijn opgebouwd, wie ze heeft geschreven en waarom ze in de Bijbel staan? En wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Wat moeten we met deze duizenden jaren oude verhalen, zijn ze eigenlijk wel echt gebeurd? Wie was Jezus, wanneer leefde Abraham, wat is de Apocalyps, waar is de Ark van het Verbond gebleven? Op luchtige en humoristische wijze zal pastor Guido Dieteren op deze vragen ingaan en nog veel meer vertellen.

  De Bijbelcursus is bedoeld voor iedereen die méér wil weten over dit bijzondere boek. Zowel mensen die aan de eerste cursus hebben meegedaan als ook nieuwe mensen zijn van harte welkom op deze drie dinsdagochtenden van 9.30 uur tot 11.30 uur in de kerk van Bennekom, Heelsumseweg 1.

  Deelname is gratis. Indien mogelijk willen we u vragen om u van tevoren op te geven bij pastor Guido Dieteren, guido.dieteren@casema.nl.

 • za
  02
  mei
  2015
  za
  09
  mei
  2015

  Lourdes bedevaart

  De voorbereiding voor de Bisdom-bedevaart naar Lourdes is in volle gang.
  Deze wordt gehouden van 2 tot 9 mei 2015.
  Van onze parochie Titus Brandsma hebben zich al mensen aangemeld.
  Heeft u ook interesse?

  Informatie is te verkrijgen bij:
  Els Wouters, tel. 0318 416 280

 • di
  19
  mei
  2015

  Maria-zieken bedevaart

  09:00 - 16:00 uur

  Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum

  Op dinsdag 19 mei wordt in de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Renkum voor de 59ste keer de jaarlijkse Mariabedevaart gehouden.
  Het dagprogramma bestaat uit een plechtige eucharistieviering, de ziekenzegening, een processie en de Mariahulde die wordt verzorgd door kinderen van de Don Boscoschool te Renkum. De dag wordt besloten met een plechtig lof. Niet alleen zieke mensen, maar iedereen kan deelnemen.
  U bent welkom vanaf 9.30 uur en de dag wordt omstreeks 4 uur afgesloten. De kosten bedragen € 12.= per persoon. Daarvoor wordt de dag verzorgd met koffie bij ontvangst, een lunch, en in de middag thee met cake. Met dieetwensen wordt rekening gehouden en op verzoek zijn hulmiddelen voor zieken beschikbaar (bedden, rolstoelen e.d.). Alleen in de middag deelnemen (vanaf ca 1.30 uur,) is mogelijk voor de onderdelen Mariahulde en processie, plechtig lof en sluiting. De lunch vervalt dan, en de kosten zijn 5,00 €.
  In veel deelparochies zijn er contactpersonen, waar U terecht kunt voor informatie en opgave; t.z.t. maken die zich bekend op informatieborden in de kerk. Natuurlijk kunt U zich ook op eigen gelegenheid s ‘morgens bij de kerk melden.
  Voor nadere informatie kunt U ook terecht bij:
  Carla Wilk, tel. 0317 317688 of
  Sandra Waaijenberg, tel. 0317 315036 .

 • vr
  22
  mei
  2015

  Samen eten - Asperges

  19:00 - 21:00 uur

  Parochiezaal

  aspergesDe eerstvolgende maaltijd voor het Samen Eten is op vrijdag 22 mei en dan eten we asperges.  Jaap van Apeldoorn heeft al een paar jaar bewezen dat hij dat heel erg lekker kan bereiden.
  De wens van de eters om van 19.00 tot 21.00 uur te willen eten is doorgegeven aan de kok, dus zal het tempo om te eten wel iets hoger liggen.

  De kosten zijn € 14,00 per persoon en de drankjes € 1,00 per glas. Neem vooral gepast geld mee voor het eten en drankjes.

  Aanmelden kan via het formulier hieronder of rechtstreeks bij
  Janneke Postma 

   AANMELDFORMULIER "Samen Eten"
   Uw naam (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Uw telefoonnummer

   Opmerkingen:

   Bedankt voor uw aanmelding.

  • vr
   29
   mei
   2015

   Excursie naar Franciscaans Milieuproject Stoutenburg

   13:15 uur

   Stoutenburg

   FranciscaansMilieuprojectVlakbij Amersfoort in Stoutenburg leeft en werkt een gemeenschap van mensen in het Franciscaans Milieuproject. Dat is een werk- en leefgemeenschap die leeft vanuit een religieuze achtergrond en in een ‘kloosterlijk’ ritme, in verbondenheid met elkaar en de natuur.
   De gemeenschap laat zich inspireren door de leefwijze van Franciscus en Clara van Assisi. Hun spiritualiteit ervaren zij als een uitnodiging om steeds dieper zichzelf te leren verstaan als deel van de schepping en daarnaar te handelen. Daarbij willen zij openstaan voor de wijsheid van verschillende religieuze tradities. Ze richten hun leven zo in dat er een goed evenwicht is tussen werk en bezinning, tijd voor samen en tijd voor henzelf. Ze willen leven en werken vanuit een houding van aandacht en streven naar eenheid en samenhang in de activiteiten die zij ontplooien.
   Wilt u eens kennismaken met dit inspirerend milieuproject?
   Ga dan met ons mee op vrijdag 29 mei. We vertrekken om uiterlijk 13.15 uur per auto vanaf de Katholieke kerk aan de Heelsumseweg te Bennekom.

   De kosten zijn € 12,00 per persoon voor de rondleiding, met thee/koffie én de reiskosten.

   Aanmelden is gewenst i.v.m. het regelen van vervoer en een maximum van 25 deelnemers
   Wilt u tevens aangeven of u bereid bent een aantal deelnemers in uw eigen auto te vervoeren, zodat er zoveel mogelijk mensen meekunnen?

   Ik zie uw aanmelding met grote belangstelling tegemoet. De tuin zal prachtig zijn in mei, zo is mij toegezegd.

  • za
   30
   mei
   2015

   Jaarthema: Meezingdag

   09:30 - 15:00 uur

   RK Kerk Wageningen 

   jaarthema2015 (3)Dit is een uitnodiging voor elke parochiaan van de z.Titus Brandsmaparochie die een bijzondere uitdaging wil aangaan.

   De werkgroep Jaarthema organiseert in het kader van het jaarthema: ’Tussen de Stilte en het Woord’, in Wageningen een meezingdag. Wij nodigen u uit om mee te doen met die MEEZINGDAG op zaterdag 30 mei, met de uitvoering aansluitend op zondag 31 mei 2015 in de Titusviering in Ede. De dag staat o.l.v. dirigente Rineke Hoens, met muzikale medewerking van Dick v.d. Meer. We repeteren in een dag werken van Huub Oosterhuis.

   De meezingdag is op zaterdag 30 mei van 9.00 uur t/m 15.00 uur in de Verrijzeniszaal en de St.Johannes de Doper en Verrijzeniskerk in Wageningen.(Bergstraat 17) Inloop vanaf 8.30 uur. De uitvoering, tevens ondersteuning van de Titusviering is op 31 mei, een zgn. 5e zondag. Er zijn dan geen vieringen in de andere kerken van de z.Titus Brandsmaparochie. Die Titusviering vindt plaats in de St.Antonius van Paduakerk in Ede. (Stationsweg 112). Aanvang in Ede 10.30 uur.

   Er wordt op 30 mei de hele dag voor u gezorgd. Logistiek en organisatie zijn in handen van de werkgroep Jaarthema van de z.Titus Brandsmaparochie.

   Dit is in velerlei opzichten een grote activiteit en daardoor ook kostbaar. Daarom vragen we voor deze activiteit een bijdrage van € 10,- per zingende deelnemer.
   Aanmelden met vermelding van uw zangstem, kan tot maandag 18 mei!
   Per mail: ettema.konijn@hetnet.nl , of tel. 0318 645831 (tussen 18.00-19.00 uur)
   Uw betaling op rekeningnummer IBAN NL72RABO 0156296720 t.n.v. Titus Brandsma onder duidelijke vermelding van “Meezingdag 30 mei” geldt als definitieve inschrijving.

   Tot ziens!
   Werkgroep Jaarthema

   PS Na afloop van bovengenoemde Titusviering start vanuit de St.Antonius van Paduakerk in Ede, na de koffie, rond 12.15 uur ‘de Tituswandeling.’
   O.l.v. Henk Koop maken we een wandeling van 8 km door ‘de Sijsselt’; een mooi, gevarieerd natuurgebied.  

   Wandelt u ook mee? Neem dan uw wandelschoenen mee!

  • zo
   14
   jun
   2015

   Vrijwilligers High Tea

   15:00 uur

   Parochiezaal en tuin

   theekopjeBeste vrijwilligers, Het is weer zover. Op zondag 14 juni wordt er door de lokatieraad weer een high tea georganiseerd voor alle vrijwilligers in onze geloofsgemeenschap. Voor het vele werk dat jullie in onze kerk doen zijn wij zeer blij en dat mag best gehonoreerd worden. We proberen er met z’n allen weer een gezellige middag van te maken. Om 15.00 uur zijn jullie van harte welkom in de tuin en de parochiezaal. Mochten er onder jullie zijn die iets willen bakken of maken dan zijn wij daar heel dankbaar voor. Willen jullie dat dan even melden bij Rita van Doesum, secretaris van de lokatie. Van harte welkom dus en tot ziens op 14 juni. Breng vooral een goed humeur en het zonnetje mee. Namens de lokatieraad, Truus Appelman-Komen

  • vr
   19
   jun
   2015

   Cross2Cross

   19:30 uur

   dorpscentrum Bennekom

   CROSS2CROSS vrijdag 19 juni!
   Het dorpscentrum van Bennekom vormt op vrijdag 19 juni het decor voor Cross2Cross, een door de gezamenlijke Kerken in Bennekom op poten gezette sponsorloop.
   De opzet is uiteraard om die avond een mooi bedrag bijeen te rennen. De opbrengst gaat naar het goede doel van Kerk-in-Actie: Sport! voor vluchteling-kinderen.
   Het eerste startschot op het Bart van Elstplantsoen klinkt om 18.30 uur. Kinderen van de basisscholen krijgen vervolgens alle ruimte om zo vaak mogelijk de route over 1200 meter (langs de verschillende kerkgebouwen) af te leggen.

   Omstreeks 19.30 uur krijgt iedereen vanaf 13 jaar de kans zijn of haar steentje bij te dragen.
   De sportieve ‘finale’ van Cross2Cross bestaat om 20.30 uur uit een estafetteloop tussen gemeenteleden van de deelnemende kerken.
   Alle hardlopers, jong en oud, verdienen uiteraard een sfeervolle ambiance tijdens hun ‘run’ door de straten van het centrum. Niet alleen het applaus van belangstellenden zal hen motiveren. Bij start en finish, op het Bart van Elstplantsoen, geven de tamboers van muziekkorps OBK alle lopers op muzikale wijze een duwtje in de rug. De Big Band Bennekom zorgt onderweg, in de muziektent op het Van Slootenplein, eveneens voor een vrolijke noot om de atleten vooruit de ‘blazen’. Winkeliers richten op beide pleinen kraampjes in voor heerlijke versnaperingen. 

   Hoi allemaal,
   Doe mee, doe mee (zie voorpagina Bennekoms nieuwsblad van vorige week woensdag). Je mag lopen, huppelen, zachtjes rennen, of heel hard rennen!!!!!! Schrijf je in op www.cross2cross.nl.
   Ik zou het super leuk vinden als jullie (kinderen) in grote getale meedoen!!!!! Houdt de eer van onze kerk hoog 😉

    

   groetjes,
   Miranda

   PS Ons gouden estafette-team bestaat uit: EGON HOFSTAD, QUINTEN HOFSTAD, SASKIA AARNINKHOF, LAURENS BEEREPOOT

    

  • zo
   21
   jun
   2015

   H. Vormsel

   Johannes de Doperkerk Wageningen

   Op zondag 21 juni 2015 zal het sacrament van het H. Vormsel worden toegediend in de Johannes de Doperkerk in Wageningen.

   Vanuit Bennekom bereiden zich dit jaar 8 kinderen voor op het Vormsel. Dit zijn: Esmee de Frankrijker, Thomas Gielen, Silke Hofstad, Johan Hoksbergen, Arnold Lückerath, Carli Marcelis, Dorien van Oostveen en Stefan Pouwels. De voorbereidingsavonden zijn op vrijdagavond in Wageningen (11x). Heel mooi wat er allemaal ter sprake komt. Ook het Vormsel zelf is dit jaar in Wageningen (zondag 21 juni). De totale groep bestaat uit meer dan 30 “Titus kinderen”!

   Nadere informatie bij Christianne Marcelis-van Acker (tel: 0318-418347), Contactpersoon vormselteam (vormsel.wageningen@gmail.com

  • vr
   14
   aug
   2015

   Maria ten Hemelopneming

   19:00 uur

   RK kerk in Renkum

   Op vrijdag 14 augustus 2015 wordt om 19.00 uur in de RK kerk in Renkum het feest van Maria ten Hemelopneming (in de gelijknamige kerk) gevierd.
   De eucharistieviering begint om 19.00 uur met aansluitend  processie door het park Rosarium Mariae.
   Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en  koffie.

  • wo
   26
   aug
   2015

   Vlegeldag

   10:00 - 17:00 uur

   in en rond onze kerk

   vlegeldagOok dit jaar wordt er op de Vlegeldag, in en rond de R.K-Kerk Bennekom, een verkoop gehouden van verschillende ingebrachte artikelen en producten. De verkoop is weer voor het goede doel, namelijk de verbouwing van onze kerkzaal.
   Vele vrijwilligers zullen weer in touw zijn om deze dag tot een succes te maken.

   Vanaf maandag 3 augustus kunt u tussen 10.30 en 11.30 uur kleding én boeken brengen in de Torenzaal, Heelsumseweg 1.

   We hopen dat het weer een mooi bedrag opbrengt.

  • ma
   07
   sep
   2015

   KVG start nieuwe seizoen

   19:00 uur

   kerk en zaaltje

   kvg-bennekom-klVoordat onze jaarvergadering van start gaat, gaan we het nieuwe seizoen openen met de eucharistieviering waarin pater H. Koenen voor zal gaan. Deze viering begint om 19.00 uur, dit jaar is het thema hetzelfde als vorig jaar: ”Tussen de stilte en het woord”. Na de viering drinken we koffie of thee met iets lekkers in de parochiezaal en om 20.30 uur beginnen we met de jaarvergadering. We eindigen met een glaasje en een hapje. Hoe meer zielen, hoe groter de vreugd. U bent van harte welkom.

  • di
   08
   sep
   2015

   voorlichtingsbijeenkomst toekomst parochie

   20:00 uur

   MVR kerk

   Voorlichtingsbijeenkomst
   Toekomst van onze parochie

   De toekomst van onze parochie (en met name onze eigen geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina) wordt nader toegelicht door het bestuur van de zTB.
   Dit vindt plaats op:

   Dinsdag 8 september om 20.00 uur
   (inloop vanaf 19.30 uur)

   Deze vindt plaats in onze eigen Maria Virgo Regina kerk.
   Zorg dat u erbij bent, uw stem en geluid zijn heel belangrijk.

    

  • zo
   13
   sep
   2015

   Willibrordprocessie

   15:45 uur

   Utrecht

   salvator-parochieDe Willibrordprocessie te Utrecht vindt dit jaar plaats op zondag 13 september.
   Het is een gebeuren waarbij we met een zekere trots publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het gaat dus om een belangrijk moment voor het Aartsbisdom Utrecht. 

   Mgr. H.W. Woorts, waarnemend pastoor van de Salvatorparochie en pastor O. Swijnenberg, parochievicaris, nodigen alle gelovigen uit het Aartsbisdom uit om deel te nemen aan deze processie. Met de schrijn van de heilige Willibrord in ons midden, groeperen wij ons rond de eerste verkondiger van het christelijk geloof in onze streken. Het zou mooi zijn, wanneer uit alle hoeken van ons Aartsbisdom kinderen, jongeren en volwassenen op 13 september naar Utrecht komen die niet schromen zich aan te sluiten. Samen tonen wij in vrijheid de vreugde van ons geloof.
   De processie getuigt van onze verbondenheid met Christus, met elkaar en met de opvolger van St. Willibrord. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor alle deelnemers alsook voor de stad Utrecht en heel ons Aartsbisdom een blij geloofsgetuigenis mag zijn. Wij vormen geen gemeenschap die in zichzelf  opgesloten is, maar wij leven vanuit een geloof dat – letterlijk –  de straat op durft te gaan, opdat velen Jezus Christus en zijn Evangelie mogen kennen, in verbondenheid met heel de Kerk, in navolging van de heilige Willibrord

   Programma:
   15.45 uur: Verzamelen ons rond het beeld van Willibrord op het Janskerkhof.
   15.50 uur: Opstellen op het Janskerkhof.
   16.00 uur: Begin van de processie.
   16.45 uur: Pontificale vesperviering in de St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36. Agens: Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht

   Na afloop zijn alle processiegangers welkom voor koffie en een glas om gezamenlijk dit gebeuren af te sluiten in het Bonifaciushuis op de Nieuwegracht 61 (de voormalige pastorie achter de kathedraal).

   (Priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers die willen meelopen in de processie worden verzocht eigen liturgische kleding (wit) mee te nemen. Zij kunnen zich vanaf 15.00 uur omkleden in de het Ariënsinstituut, Keistraat 9. Zij stellen zich om 15.45 uur in de Keistraat achter de schrijn op en lopen in stille processie naar het Janskerkhof. De achtergelaten kleding zal naar de sacristie van de kathedraal worden gebracht.)

  • di
   15
   sep
   2015

   info avond nieuwe parochianen

   20:00 uur

   Torenzaal

   • Hoe zit de geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina nu eigenlijk precies in elkaar?
   • Wie gaat er voor in de vieringen?
   • Welke koren zijn er?
   • Zijn er ook activiteiten voor kinderen?
   • En voor ouderen?

   Om al dit soort vragen eens rustig te kunnen stellen, organiseren we op dinsdag 15 september 2015 (20.00 uur) in de Parochiezaal van onze kerk weer een “nieuwe-parochianen avond”.

   U bent bij deze van harte uitgenodigd.

   Niet “nieuw”, maar wilt u een en ander toch nog eens graag horen? Ook dan bent u van harte welkom!
   Aanmelden bij Marian Bolscher (0318-417237, mgbolscher@hotmail.com).

    

   Hartelijke groet,

   Marian Bolscher, Truus Appelman, José van der Meulen en Miranda Meuwissen

  • ma
   21
   sep
   2015

   bijeenkomst Wijkcontactpersonen

   20:00 uur

   Torenzaal 

   Maandag 21 september is er een bijeenkomst voor de wijkcontactpersonen in de Torenzaal om 20:00 uur.

   info bij Marian Bolscher.

  • zo
   27
   sep
   2015

   Parochiedag

   10:00 uur

   RK Kerk Bennekom

   Zondag 27 september a.s. vieren wij onze jaarlijkse Parochiedag. Voorgangers zijn Marian Bolscher en Ruud van der Linden. Alle koren gezamenlijk zullen voor zang en muziek zorgen.

   De viering begint om 10.00 uur en we hopen op mooi weer. Na afloop van de Viering is er koffie met wat lekkers erbij. Daarna start het programma, wat we verder natuurlijk nog geheim houden.
   Ook de kinderen worden verrast met een eigen kinderprogramma. 
   Dit jaar wordt de Parochiedag verzorgd door de kostergroep en de lectorengroep.

   U bent allemaal hartelijk welkom!

  • zo
   04
   okt
   2015
   za
   10
   okt
   2015

   Franciscusweek Wageningen 2015

   diverse tijdstippen

   Johannes de Doperkerk Wageningen

   Een week lang allerlei activiteiten rondom Franciscus van Assisi 

   Rondom de feestdag van Franciscus van Assisi (4 oktober) vindt begin oktober een Franciscusweek plaats in de kerk te Wageningen. Een week lang komt op verschillende manieren een aantal facetten van de Franciscaanse spiritualiteit aan bod. Iedereen is van harte welkom aan een of meerdere (of alle) activiteiten deel te nemen. 

   Programma Franciscusweek  

    

   Franciscus van Assisi (1182 – 1226) inspireert tot op de dag van vandaag wereldwijd vele mensen. Door zijn manier van leven, het Evangelie trouw navolgend naast mensen, voelde hij zich vreugdevol een vreedzaam onderdeel van de schepping.  

   Franciscaanse mensen treden in de voetsporen van Franciscus van Assisi. Ze willen bezield leven. Leven met open oor en luisterend hart. Regelmatig afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen. Eigenwaarde ontlenen, niet aan macht, bezit of succes, maar aan de ervaring onderdeel te zijn van een grootse schepping.  

   Opgeven, kosten, nadere info

   Om de vreugde en inspiratie van Franciscus van Assisi te delen, heeft een aantal parochianen het voortouw genomen. Intussen zijn velen erbij betrokken geraakt. 

   De Franciscusweek in Wageningen start op zondag 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi en daarom ook Werelddierendag. De dagen daarna volgen uiteenlopende activiteiten die de deelnemers op verschillende manieren de mogelijkheid biedt kennis te maken met de franciscaanse spiritualiteit en de diverse kanten daarvan.  

   Iedereen is welkom aan een of meerdere activiteiten deel te nemen. Opgeven is niet nodig, behalve bij het bezoek aan Megen en de maaltijd via (06) 55516865,

   Alle activiteiten in de Franciscusweek vinden plaats in de gebouwen van de Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17 te Wageningen. De kerk is gelegen op loopafstand van het busstation, parkeren kan het beste in de Gerdesstraat aan de achterzijde van de kerk.  

   Voor alle activiteiten worden kosten gemaakt. In de geest van Franciscus vertrouwen wij op de gulheid van de deelnemers in de vorm van een vrijblijvende gift. Bij ieder activiteit staat een mandje waarin deelnemers hun bijdrage kunnen geven.  

    

   Programma Thema
   Zondag 4 oktober Start Franciscusweek met familieviering en wandeling.
   Maandag 5 oktober Avond maaltijd biologische pompoensoep gevolgd door film over het leven van Franciscus 
   Dinsdag 6 oktober Interactieve avond over de Franciscaanse spiritualiteit
   Woensdag 7 oktober Meditatieavond: Contemplatieve element van Franciscaanse spiritualiteit
   Donderdag 8 oktober Gerard Pieter Freeman gaat in op het Zonnelied
   Vrijdag 9 oktober Coventry gebed en aansluitend vredeswake. In de avond sacrale dans
   Zaterdag 10 oktober Eucharistieviering met aansluitend kennismaking met de orde van de Franciscaanse Seculieren

   Meer informatie op de website van RKwageningen

  • ma
   05
   okt
   2015

   KVG bijeenkomst - lezing

   19:30 uur

   Parochiezaaltje

   kvg-bennekom-klTijdens deze KVG bijeenkomst een lezing in de parochiezaal met dia’s van de heer Fraanje, die een zwerftocht met ons maakt over de Veluwe, onze eigen leefomgeving dus.

   Koffie en thee vanaf 19.30 uur.
   Aanvang van de lezing 20.00 uur.

  • vr
   16
   okt
   2015

   Wereldmaaltijd

   18:00 uur

   RK Kerk Bennekom

   aarde2Op vrijdag 16 oktober wordt ook dit jaar wereldwijd de wereldmaaltijd georganiseerd. In veel landen en ook in veel plaatsen in Nederland wordt aandacht geschonken aan het voedselvraagstuk. De wereldmaaltijd laat zien dat er meer dan genoeg voedsel is voor iedereen in de wereld. De vegetarische wereldmaaltijd bestaat voor het merendeel uit onze eigen biologische geteelde producten in onze eigen omgeving. Tussen de gangen door wordt informatie gegeven over de wereldwijde verdeling van voedsel. Ook wordt er informatie verstrekt over de voedselbank, regionale initiatieven met betrekking tot duurzaam koken en de vraag “Wat kan ik zelf doen?”.

   De wereldmaaltijd is op 16 oktober en wordt gehouden in de Katholieke Kerk, Heelsumseweg 1 te Bennekom, inloop 18.00 uur, aanvang maaltijd 18.30 uur.
   Er zijn geen kosten aan verbonden, na afloop is er een collecte.

   Dit is een initiatief van de R.K. Kerk Maria Virgo Regina, de PKN kerk en Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. Het is een open en gastvrije bijeenkomst dus iedereen is van harte welkom.
   Meer informatie en aanmelding bij
   Truus Appelman 0318-414943 truusapp@xs4all.nl en
   Nicole Bischoff 0318 417377 nicolebischoff@telfort.nl

  • wo
   21
   okt
   2015

   KVG koffieochtend

   10:00 uur

   volgt nog

   kvg-bennekom-klKVG koffieochtend.

   Op onze avond van 5 oktober komt er een intekenlijst voor deze ochtend en u hoort dan ook waar die is, in een gelegenheid in de buurt.
   U kunt ook bellen met Toos Teunissen: 0318 418955 of Lia Fintelman: 0318 617726,  om u op te geven en voor vragen over deze ochtend.

   De koffieochtend start om 10.00 uur.

  • zo
   25
   okt
   2015

   Jaarthema: Herfstwandeling

   11:45 uur (na viering)

   St. Josephkerk, Heelsum

   In het kader van het jaarthema “Tussen de Stilte en het Woord” gaan we 25 oktober op pad voor een herfstwandeling vanuit Heelsum naar Doorwerth. We vertrekken circa 11.45 uur uit de St. Joseph kerk (Kamperdijklaan 2 Heelsum). Voor de wandeling is hier om 10.00 uur een viering.

   Vanaf de St. Joseph kerk dalen we direct af naar het dal van de Heelsumse beek. Vanaf het oude kerkje van Heelsum lopen we langs het snelstromende beekje helemaal omhoog, door hooilanden en glooiende heidevelden van Laag Wolfheze. Bij de Wodanseiken gaan we zuidwaarts door de bossen van Hoog Oorsprong naar de Onze Lieve vrouw van Lourdes kerk in Doorwerth. Daar rusten we even uit en sluiten onze wandeling af met een kort moment van bezinning.
   Pal naast de kerk nemen we bus 51 terug naar bushalte Dopheidelaan in Heelsum, ca 250 meter van de St. Joseph kerk.

   De totale afstand is ca 6 km. Zorg ervoor dat u een openbaarvervoerkaart bij u hebt. Neemt u uw lunchpakketje mee?

   U bent van harte welkom!
   Henk Koop
   Informatie: hgjmkoop@ziggo.nl 0318-520074

  • di
   27
   okt
   2015

   Seniorenpastoraat

   10:30 uur

   Parochiezaal

   Op 27 oktober 2015 organiseren we weer een Senioren Pastoraatsgroepmorgen in onze geloofsgemeenschap voor 80 jarigen en ouder. De uitnodigingsbrief heeft u inmiddels op kleurrijk papier ontvangen.
   Pastor Ben Piepers zal ons op deze ochtend over het leven en enkele werken van Vincent Van Gogh komen vertellen. Wie was Van Gogh nu precies en wat waren zijn drijfveren en wat vertellen zijn werken? Naast kijken en luisteren zal er ook ruimte zijn voor interactie.
   Wij zien er naar uit u op bovengenoemde datum en tijdstip, zoals gebruikelijk, met een kopje koffie of thee te mogen begroeten. Rond 12 uur zal het ochtendprogramma afgesloten worden met een lekkere lunch in de parochiezaal. En om 13.00 uur zal eenieder weer zijn eigen weg gaan.

   Tot dan!
   Marian Bolscher, Brigit Kaptein, Mieke de Heij en Marianne Thie.

  • do
   29
   okt
   2015

   (discussie)avond: ouders van jonge kinderen

   20:00 uur

   Huize Erica

   UITNODIGING
   De locatieraad van de RK geloofsgemeenschap Bennekom nodigt je uit voor:
   Geloof jij?
   Raar?!

   Donderdag 29 oktober vindt er een avond plaats voor ouders van kinderen in de leeftijd tot 16 jaar om in gesprek te gaan over wat jij gelooft, vindt en denkt. (Uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.)
   Deze avond wordt georganiseerd door de RK geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina (MVR) Bennekom onder leiding van Lava.

   LAVA is een jeugdwerkbureau dat gespecialiseerd is in geloofsopvoeding en zingevingvragen. Het wordt een avond waarbij hoofd, hart en handen gebruikt zullen worden. Een avond waarbij verbinding, uitwisseling en jouw vragen en verhaal centraal staan.

   Wanneer: donderdag 29 oktober 2015
   Start programma: 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.30u).
   Afsluiting om 22.00 uur met een borrel.
   Waar: Huize Erica, Ericapark 1 (parkeren mogelijk bij de MVR kerk, Heelsumseweg 1)
   Contactpersoon: Rita Karsten (secretariaat@rkkerkbennekom.nl, 0318-418025)

  • za
   31
   okt
   2015

   Congres Mariënburg

   Beatrixtheater Utrecht

   marienburgcongres2015Congres Mariënburg 2015

   Op zaterdag 31 oktober vindt in het Beatrixtheater te Utrecht het jaarlijkse congres plaats van de Mariënburg vereniging.

   Thema”DIACONIE IN DE KNEL?

   Willen wij als katholieken kritisch deelnemen aan het maatschappelijk debat over de zorg voor onze naaste? Meer informatie op: MarienburgCongres2015

   Komt u ook?

  • zo
   01
   nov
   2015

   Gezinsviering Raar maar waar

   10:30 uur

   MVR Bennekom

   ‘Raar maar waar’: Gezinsviering  met Alexanderschool op zondag 1 november.

   Op zondag 1 november is er weer een gezinsviering in samenwerking met de Alexanderschool. Het thema van deze speciale gezinsviering is ‘Raar maar waar’, net als het thema van de Kinderboekenweek . Voorganger is Pastor Hans Lucassen; ook kinderen en leerkrachten leveren een bijdrage. Het kinderkoor is al druk aan het oefenen op de liedjes. De tweede collecte is bestemd voor de Health Promoters in Zuid Afrika, de school heeft daar contacten mee.

   Iedereen is van harte welkom; het wordt een Agape-viering. De viering begint om 10.30 uur! Deze speciale viering wordt georganiseerd door de werkgroep Identiteit van de Alexanderschool  samen met de werkgroep Gezinsviering. Tot 1 november! 

  • di
   03
   nov
   2015

   Kerkgeschiedenis voor dummies

   09:30 - 11:30 uur

   RK Wageningen

   Kerkgeschiedenis-voor-dummies-nov2015-klHeeft u zich ook wel eens afgevraagd hoe het mogelijk is dat het christendom ooit een wereldgodsdienst is kunnen worden? Welke invloed zou Paulus daarbij gehad hebben, maar ook welke rol hebben al die geheimzinnige verdwenen Evangeliën gespeeld? Wat was nu eigenlijk de inzet bij de kruistochten? Hoe protestant is Maarten Luther geweest? Zijn Jodenvervolgingen van alle tijden? Waarom kun je in Veenendaal iedere zondag op 29 plekken naar de kerk?

   Op luchtige en humoristische wijze zal pastor Guido Dieteren drie dinsdagochtenden op deze vragen ingaan en nog veel meer vertellen over 2000 jaar geschiedenis van kerk en christendom.

   De cursus wordt gehouden op de dinsdagochtenden 3, 10 en 17 november van 9.30 uur tot 11.30 uur in de kerkzaal te Wageningen, Bergstraat 17.
   Deelname is gratis.
   Indien mogelijk willen we u vragen om u van tevoren op te geven via ettema.konijn@hetnet.nl of bij pastor Guido Dieteren, guido.dieteren@casema.nl.

  • ma
   09
   nov
   2015

   KVG bijeenkomst

   19:30 uur

   Parochiezaaltje

   kvg-bennekom-klKVG bijeenkomst: Notaris M.F. IJsselmuiden-Lamers geeft toelichting op nieuwe ontwikkelingen in het werkgebied van de notaris.
   We hopen een onderwerp te kiezen in overleg met haar, dat speciaal voor u interessant is.

   Koffie en thee in de parochiezaal om 19.30 uur,
   aanvang van de lezing 20.00 uur.

  • di
   10
   nov
   2015

   Kerkgeschiedenis voor dummies

   09:30 - 11:30 uur

   RK Wageningen

   Kerkgeschiedenis-voor-dummies-nov2015-klHeeft u zich ook wel eens afgevraagd hoe het mogelijk is dat het christendom ooit een wereldgodsdienst is kunnen worden? Welke invloed zou Paulus daarbij gehad hebben, maar ook welke rol hebben al die geheimzinnige verdwenen Evangeliën gespeeld? Wat was nu eigenlijk de inzet bij de kruistochten? Hoe protestant is Maarten Luther geweest? Zijn Jodenvervolgingen van alle tijden? Waarom kun je in Veenendaal iedere zondag op 29 plekken naar de kerk?

   Op luchtige en humoristische wijze zal pastor Guido Dieteren drie dinsdagochtenden op deze vragen ingaan en nog veel meer vertellen over 2000 jaar geschiedenis van kerk en christendom.

   De cursus wordt gehouden op de dinsdagochtenden 3, 10 en 17 november van 9.30 uur tot 11.30 uur in de kerkzaal te Wageningen, Bergstraat 17.
   Deelname is gratis.
   Indien mogelijk willen we u vragen om u van tevoren op te geven via ettema.konijn@hetnet.nl of bij pastor Guido Dieteren, guido.dieteren@casema.nl.

  • wo
   11
   nov
   2015

   Sint Maarten optocht

   17:15 uur

   MVR Bennekom

   stmaartenoptochtHerfst in het land betekent ook dat de St. Maarten lampionnenoptocht zich bijna aandient. De optocht is dit jaar op woensdag 11 november om 17:15 uur.
   De optocht is bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar, maar oudere kinderen mogen natuurlijk gezellig ook meelopen.
   De optocht begint direct om 17.15 uur in de kerk aan de Heelsumseweg te Bennekom. Vervolgens lopen we in een lange stoet achter Sint Maarten op zijn paard naar het veld bij het Papenpad. Daar luisteren we samen naar het verhaal van Sint Maarten dat heel boeiend wordt verteld en uitgebeeld.

   Zoals elk jaar is het ook nu niet de bedoeling om personenauto’s op het plein voor de kerk te parkeren. Het plein wordt vrijgehouden voor de start van de optocht. Parkeren bij supermarkt Plus is een goede optie. Bij slecht weer zijn laarzen raadzaam (of wordt het binnen in de kerk gevierd).
   Alvast een hele leuke Sint Maarten toegewenst!

   Werkgroep peuter/kleuter: (Angelique Zandstra)
   komindekring@rkkerkbennekom.nl

  • vr
   13
   nov
   2015

   Taizé viering

   19:30 uur

   RK Kerk Bennekom

   taize-klOp vrijdag 13 november 2015 om 19.30 uur vindt weer de halfjaarlijkse Taizé-viering plaats in de rk-kerk aan de Heelsumseweg in Bennekom. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat broeder Roger Schutz zich in het dorp Taizé in Bourgondië (midden-Frankrijk) vestigde (20 augustus 1940). Zijn ideaal was om er een oecumenische geloofsgemeenschap te stichten. De eerste jaren woonde Roger nog op zichzelf in Taizé, hij hielp er vluchtelingen de oorlog door. Na 1945 sloten andere broeders zich bij hem aan. Het was het begin van de communiteit van Taizé. Vanaf het einde van de jaren vijftig vonden uit vele landen duizenden jongeren, maar ook ouderen, de weg naar Taizé. Ze nemen er deel aan wekelijkse ontmoetingen van gebed en bezinning. Taizé staat voor een speciale vorm van viering: een liturgie met ruimte voor stilte, gebeden en eenvoudige liederen die steeds worden herhaald, waardoor de liedtekst het hart kan raken. Tijdens de meditatieve viering in Bennekom wordt veel gezongen, daarnaast zijn er enkele lezingen, gebeden en zijn er momenten van stilte. Na afloop van de viering is gelegenheid om in de kerk nog enkele Taizé-liederen te zingen met het koor (of daarnaar te luisteren) en om elkaar te ontmoeten tijdens de koffie in de parochiezaal van de kerk.

  • di
   17
   nov
   2015

   Interkerkelijke ochtend

   09.15 - 11:30 uur

   De Brink, Bennekom

   koffieochtend-nov2015-klDinsdag 17 november wordt er weer een Koffieochtend georganiseerd door een werkgroep van vrouwen uit Bennekom met verschillende kerkelijke achtergronden.

   Spreekster: schrijfster Joke Verweerd
   Thema: “Opstaan”

   Plaats: De Brink Brinkstaat 39, Bennekom. Tel. 415621
   Tijd: 9.15 – 11.30 uur
   website Koffieochtendbennekom

   Uiteraard is er ook samenzang en gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen.

   Er is kinderoppas aanwezig.
   Boekentafel met boeken van Joke Verweerd.
   Entree: collecte ter dekking van de kosten.

   Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen naar:
   Gerda de Nooij tel. 416178 of email: gerdadenooij@gmail.com

  • di
   17
   nov
   2015

   Kerkgeschiedenis voor dummies

   09:30 - 11:30 uur

   RK Wageningen

   Kerkgeschiedenis-voor-dummies-nov2015-klHeeft u zich ook wel eens afgevraagd hoe het mogelijk is dat het christendom ooit een wereldgodsdienst is kunnen worden? Welke invloed zou Paulus daarbij gehad hebben, maar ook welke rol hebben al die geheimzinnige verdwenen Evangeliën gespeeld? Wat was nu eigenlijk de inzet bij de kruistochten? Hoe protestant is Maarten Luther geweest? Zijn Jodenvervolgingen van alle tijden? Waarom kun je in Veenendaal iedere zondag op 29 plekken naar de kerk?

   Op luchtige en humoristische wijze zal pastor Guido Dieteren drie dinsdagochtenden op deze vragen ingaan en nog veel meer vertellen over 2000 jaar geschiedenis van kerk en christendom.

   De cursus wordt gehouden op de dinsdagochtenden 3, 10 en 17 november van 9.30 uur tot 11.30 uur in de kerkzaal te Wageningen, Bergstraat 17.
   Deelname is gratis.
   Indien mogelijk willen we u vragen om u van tevoren op te geven via ettema.konijn@hetnet.nl of bij pastor Guido Dieteren, guido.dieteren@casema.nl.

  • di
   24
   nov
   2015

   Bezinnigsavond - 6e in de reeks

   20:00 uur

   RK Kerk Bennekom

   Vertrouwen in tijden van krimp in de R.K. Kerk
   De rooms-katholieke kerk maakt in Nederland een ongekende krimp door. Het groot aantal parochiefusies als gevolg hiervan, zet het gemeenschapsleven onder toenemende druk. Terecht zijn de zorgen bij velen over de toekomst: Hebben huidige geloofsgemeenschappen nog bestaansrecht? En zo ja, waar zijn dan hoopvolle perspectieven te vinden, die kunnen helpen om met vertrouwen naar de toekomst te kijken?

   Aan de hand van een inleiding van Thijs Caspers (theoloog, Tilburg University) zal op zoek worden gegaan naar geloofwaardige antwoorden. Leidraad hierbij vormt de apostolische exhortatie Evangelii gaudium (‘De vreugde van het evangelie) van paus Franciscus. Deze brief, verschenen in het Nederlands in 2014, bevat tal van spannende gedachten en perspectieven. Niet alleen scherpen zij ons denken, bovenal laten zij ons met vertrouwen de toekomst tegemoet treden. Daarmee voorziet Franciscus’ schrijven in een grote behoefte. Zijn boodschap verdient het gehoord en doorverteld te worden. Juist nu.
   Naast een uitgebreide inleiding is er gedurende de avond ruimte voor vragen en onderling gesprek.

    [Biografie] Thijs Caspers is theoloog en vanuit de stichting VKMO-Katholiek Netwerk als gastonderzoeker verbonden aan Tilburg University. Samen met Erik Borgman maakt hij onderdeel uit van het onderzoeksprogramma ‘Katholiek Inspiratie’, dat de katholieke traditie als leven-gevende kracht tracht te ontsluiten voor de eigentijdse samenleving. Eerder verscheen van zijn hand het boek Proeven van goed samenleven, inleiding het katholiek sociaal denken, 2012

   Leiding: Drs. Thijs Caspers 
   Datum: dinsdag 24 november 2015
   Tijd: 20.00 uur – koffie vanaf 19.30 uur
   Plaats: Maria Virgo Regina kerk
   Informatie: Timo Harmsen tel 418405  timoharmsen@planet.nl
   Aanmelden deelname:  Truus Appelman tel.414943 truusapp@xs4all.nl
   Kosten: Collecte na afloop

  • zo
   29
   nov
   2015

   Titusviering in Bennekom

   10:30 uur

   MVR kerk Bennekom

   De Titusviering te Bennekom begint om 10.30 uur en zal door het pastoraal team voorbereid en verzorgd worden. Het parochieel koor ‘Kleurrijk’ zal zingen.

  • ma
   30
   nov
   2015

   KVG Sinterklaasbijeenkomst

   19:30 uur

   Parochiezaaltje

   kvg-bennekom-klKVG bijeenkomst / Sinterklaasviering.
   We nemen zo mogelijk allemaal een cadeautje van 4 Euro mee. Dinie Assink komt speciaal vanuit Haaksbergen naar Bennekom om gezellig mee te doen en voor ons de sinterklaasliedjes op de piano te begeleiden.

   Koffie en thee staan klaar om 19.30 uur,
   aanvang 20.00 uur.

  • vr
   11
   dec
   2015

   Kerstmarkt Renkum

   10:00-16:00 uur

   RK kerk Renkum

   kerstmarkt-renkum-poster 2015

  • za
   12
   dec
   2015

   Kerstmarkt Renkum

   10:00-16:00 uur

   RK kerk Renkum

   kerstmarkt-renkum-poster 2015

  • za
   19
   dec
   2015

   Kerstmarkt Renkum

   10:00-16:00 uur

   RK kerk Renkum

   kerstmarkt-renkum-poster 2015