Activiteitenkalender

Activiteiten Informatie

 • di
  21
  mei
  2019

  avond over parochierevitalisatie

  19:30 uur

  Wageningen

  Op dinsdagavond 21 mei, om 19.30 uur, wordt er in het parochiecentrum in Wageningen een avond georganiseerd over parochierevitalisatie. Tijdens deze avond wordt verteld over hoe het verschillende parochies is gelukt om van wegkwijnende parochies weer bloeiende parochies te worden. Wat hebben zij veranderd en wat kunnen wij van ze leren? Iedereen in de parochie is van harte uitgenodigd om naar deze avond te komen en om mee te denken over hoe we als parochie kunnen groeien in betekenis voor de mensen om ons heen. Meer informatie is te lezen in de Titusbreed, (in de nieuwsbrief) en op de website van de parochie.


  Laat mij Uw dienaar zijn.

  Avond over parochierevitalisatie

  21 mei, in Wageningen

  Veel parochies bevinden zich in zwaar weer. De Kerk lijkt de meeste mensen niet meer te kunnen bereiken. Als gevolg van het afgenomen aantal parochianen moeten veel kerken in Nederland de deuren sluiten. Door middel van het organiseren van allerlei activiteiten wordt geprobeerd de bestaande parochianen binnen te houden. Maar vaak zonder succes.

  Er zijn echter parochies die het roer hebben omgegooid en die het lukt om weer van betekenis te zijn voor een toenemend aantal mensen in hun omgeving. Op dinsdagavond 21 mei komt dr. Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit iets vertellen over hoe het deze parochies is gelukt om weer bloeiende parochies te worden waar steeds meer mensen een plek en een doel vinden. Wat hebben deze parochies veranderd?

  Na de inleiding door Tim Schilling zullen we, eerst in kleinere groepen en later plenair, praten over hoe wij als christen onze taak (beter) kunnen vervullen. Wat zou God van ons willen? Hoe kunnen wij God het beste dienen, als individu en als parochie, om Zijn boodschap door te geven? 

  In de komende tijd willen we hier samen achter komen. We zullen ons buigen over vragen als: Waar staan we nu als parochie? Wat voor een parochie zouden we graag willen zijn en hoe kunnen we de taak van de Kerk zo goed mogelijk vervullen? Welke stappen moeten we ondernemen om bij ons doel en onze taak te komen?

  Deze avond is hopelijk het begin van een traject om een meer missionaire kerk te worden. Iedereen kan een eigen rol vervullen, tijdens deze avond, en in het beoogde traject dat hier op volgt. Daarom nodigen de locatieraad en pastoraatsgroep van locatie Wageningen iedereen in  de parochie van harte uit om naar deze avond te komen. Alle ideeën, opmerkingen en vragen zijn welkom.

  Kom op 21 mei naar Wageningen, en ga met ons mee! We beginnen om 19.30 uur, in de Verrijzeniszaal, naast de kerk.