Activiteitenkalender

Activiteiten Informatie

 • za
  23
  apr
  2016

  Landelijke Inspiratiedag Laudato Si’

  10:00 - 16:15 uur

  Brinkstraatkerk

  poster inspiratiedag laudato si def-klAankondiging: Landelijke Inspiratiedag Laudato Si’

  Aanleiding
  Vorig jaar bracht paus Franciscus de encycliek Laudato Si’ uit. Daarin roept hij ‘alle mensen van goede wil’ op om zorg te dragen voor de schepping en voor de armen. De ommekeer waartoe Laudato Si’ oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. Hoe kunnen we dat waar maken? Met wie kunnen we daarbij optrekken?

  Inhoud
  De Landelijke Inspiratiedag is een interkerkelijk initiatief die mensen wil inspireren en uitdagen werk te maken van de ‘zorg voor ons gemeenschappelijk huis’. Vertegenwoordigers van andere religies zullen bijdragen leveren aan de dag. Hoofd, hart en handen zullen worden aangesproken in een afwisselend programma. Er zijn speciale programma’s voor kinderen en jongeren. Zij zullen immers de gevolgen voelen van de beslissingen die nu worden genomen.

  Programma:
  10.00 u. : Kerk open. Koffie en thee staan klaar
  10.30 u. : Welkom door mgr. Gerard de Korte; toelichting programma door moderator Martine Vonk
  10.40 u. :Openingsviering, m.m.v. mgr. G. de Korte en Ds. Anne Verbaan
  11.10 u. : Toespraak
  11.30 u. : Presentatie van activiteiten in den lande rond Laudato Si’ (‘zeepkistpitches’)
  12.00 u. : Luchtig intermezzo
  12.15 u. :  Ideeënmarkt
  12.30 u. : Middagpauze, biologische catering
  13.30 u. : Eerste ronde workshops
  14.30 u. : Pauze
  14.45 u. : Tweede ronde workshops
  15.45 u. : Ideeën en conclusies worden opgehangen in een ‘Boom voor de Aarde’
  16.00 u. : Afsluitend gebed
  16.15 u. :  Mogelijkheid om nog wat te blijven drinken

  Organisatie: Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), missiesecretarissen, interkerkelijke werkgroep Kerk & Schepping Wageningen, i.s.m. Kerk in Actie

  Datum en plaats: 23 april 2016, Brinkstraatkerk, Brinkstraat 41  te Bennekom

  Aanmelding: vóór 16 april 2016 via e-mail: LS@knr.nl of 073 – 6921321

  Kosten: € 10,- (graag gepast betalen bij binnenkomst) als bijdrage voor de lunch

  Meer informatie: KNR (Gerard Moorman), tel. 073-6921301 of e-mail: LS@knr.nl
  Zie ook: www.laudato-si.nl