Arsisviering – verslag voorbereiding viering 9 juni

Bewust kiezen…

Maandagavond 6 mei. Met de liturgiegroep van Arsis en voorganger Diny Booyink zitten we bij elkaar om de viering van 9 juni voor te bereiden. De lezingen zijn erg moeilijk: Adam en Eva die weg moeten uit het paradijs omdat ze zich hebben laten verleiden door de duivel (Genesis 3). En Jezus die er van wordt beschuldigd bezeten te zijn door Beëlzebul en die zijn familie niet lijkt te willen ontmoeten maar de mensen met wie hij bijeen is zijn familie noemt (Marcus 3).
Wat kunnen we met deze lezingen, hoe halen we hier een thema uit?
We brainstormen, zoeken in bladen, in de vele boeken die we hebben en in de liedmap. We vinden wel één en ander, maar pas na een hele mailwisseling, het omwisselen van een aantal liederen en vooral een aanpassing van het thema naar ‘Bewust kiezen’ valt alles op zijn plek. Zelden was de invulling van een viering zo ingewikkeld.

Zondagmorgen 9 juni. Het is rustig in de kerk, veel mensen zijn op vakantie, zelfs het koor is kleiner dan normaal. Maar er gebeurt iets bijzonders: de liederen, de teksten, de overweging en de voorbeden, ze worden tot een prachtig geheel. Subtiel, zei iemand na afloop. De tekst ‘Schepping, een geleide fantasie’ geeft een andere kijk op het verhaal van Adam en Eva:

‘Je bent in het paradijs. Je ziet hoe mooi alles is.
De lucht, de wind, de dieren, het water, de planten
de rust.

In het midden van het paradijs zie je de boom van kennis van goed en kwaad.
Je loopt ernaartoe plukt een vrucht
en eet.

De vrucht is lekker. Je geniet van de blik die is verruimd.
Maar je mag nu niet meer blijven in deze veilige, rustige omgeving.
Kennis schept verplichtingen.

Je gaat door de poort van het paradijs naar buiten.
Je ziet een woest land zonder de orde, de rust en de veiligheid
die je zo lief was.

Je ziet mensen rondlopen. Het lijkt we zonder richting.
Zonder vreugde. Zonder kennis. De weg kwijt.
Je wilt iets doen voor die mensen. Jij hebt tenslotte kennis van goed en kwaad.

Wie wil je uitnodigen? Wat wil je ze leren? Wat heb jij ze te bieden?’

In de overweging legt Diny dit verhaal uit als de overgang van het paradijselijke begin naar de wereld waarin je constant keuzes moet maken.
Jezus kiest in het evangelie niet voor zijn eigen familie, maar kiest partij voor God. Daarom hamert hij op eerlijkheid en heeft hij kritiek op bepaalde partijen. Dat levert conflicten op met de autoriteiten in die tijd, maar Jezus blijft er rustig onder. Hij spreekt over een nieuwe familie waar iedereen bij kan horen die de wil van God doet.
Bewust je keuzes maken, daar gaat het om, aldus Diny. Als je tegen de stroom in durft te varen, als je geen meeloper bent, maar bewust durft te leven in de sfeer van Jezus, dan ben je een mens die is toe getreden tot zijn nieuwe familie.
Het gebed na de voorbeden sluit hierbij aan: ‘God, help ons bewust te kiezen voor het goede. Prikkel ons om het beste uit onszelf te halen en een mens te worden waar de wereld wat aan heeft. Amen’. En in het lied ‘Kleurrijk’ zingen we: ‘Vul de dagen van je leven met je eigen kleuren in. Elke bladzij wordt weer anders, elke dag een nieuw begin’.
Ook in de slottekst weer die keuze: ‘Wat ben jij? Goed of kwaad, vriend of vijand, tarwe of onkruid? Of… ben je de akker? Met tarwe en onkruid in jou, ze groeien samen op.
Dan pas zijn ze te onderscheiden. Ook het onkruid hoort bij jou! En als een wonder gebeurt het toch: jouw tarwe draagt vrucht, kan geoogst worden…’
‘Niet de aarde die ons de hemel belooft, maar een nieuwe tijd die in het heden gelooft, een wereld nieuw die leven laat’.
Met dit refrein van het slotlied nog in het hoofd, fiets ik naar huis: de zon is doorgebroken.

Rita van Doesum-Karsten

P.S. de overweging van Diny is terug te lezen op onze website evenals het liturgieboekje van 9 juni.