Aanpassing Kerkplein; tegels wippen!

Het parochiebestuur heeft de plannen voor de aanpassing van het Kerkplein goedgekeurd. Vanwege de naderende zomer willen we graag zo snel mogelijk beginnen met het realiseren van fase 1, het aanleggen van een border tegen de gevel van de kerk. Deze border loopt vanaf de trap langs de Hummezaal tot de voordeur van de pastorie.
En daarvoor hebben we handen nodig; vele handen maken licht werk!
Op zaterdag 22 juni om 10.00 uur willen we met jullie hulp tegels gaan wippen.
In de week erna gaat een loonwerker het zware werk doen. Op zaterdag 29 juni kunnen wij dan met jullie hulp weer verder.
Mocht de loonwerker het te druk hebben, dan schuiven de werkzaamheden op.
Daarom is het belangrijk dat je je even aanmeld bij Gerard Bolscher (gjj.bolscher@gmail.com) als je wilt komen helpen. Gaat het niet door, dan krijg je bericht.
U komt toch ook? Voor koffie wordt gezorgd!

Werkgroep Met Vreugde Raken,
Truus, Gerard, Conny, Hans en Rita