40-dagenboom in onze kerk

Wat is heilig voor ons? 40-dagenboom, een uitdaging?
Gedurende de 40-dagentijd staat er achter in de kerk een zogenaamde 40-dagenboom. De aanleiding voor deze boom is het thema van de hongerdoek: “WAT IS U HEILIG”.
U kunt na de viering actief meedoen door op een boomblad een gedachte of een woord te schrijven over wat voor u heilig is en dit in de boom te hangen. Het is ook mooi om hierover met elkaar in gesprek te gaan tijdens de koffie. Een uitdaging toch?