Vormselvoorbereiding 2022 start op 13 februari

De start van het nieuwe vormseltraject is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar zondag 13 februari. Zoals aangekondigd wordt de vormselvoorbereiding komend jaar op een heel nieuwe manier uitgevoerd.
We vinden het belangrijk om elkaar beter te leren kennen en we willen graag het hele gezin daarbij betrekken. Ook zal de zondagse viering onderdeel van de voorbereidingen zijn.

De zondagen waarop dit plaats vindt zijn: 13 februari, 20 maart, 8 mei, 5 juni en 26 juni . De data voor de daaropvolgende maanden worden later nog bekend gemaakt.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: Open deur mis/Eucharistieviering in de Kerk van Wageningen (speciaal afgestemd op jongeren en nieuwkomers);
± 11.00 – 11.15: uur koffie en thee;
11.15 – 12.00 uur: catechese voor vormelingen en een parallel programma voor ouders en andere gezinsleden;
12.00 uur en verder: napraten voor wie wil.

Daarnaast worden de vormelingen in Wageningen verwacht tijdens de belangrijkste vieringen van het jaar, namelijk die van de Goede Week, om daarin een actieve rol te vervullen, d.w.z. de vieringen van Witte Donderdag 14 april om 19.00 uur, Goede Vrijdag 15 april om 19.00 uur en de Paaswake om 21.30 uur. De vormselviering is op 20 november 2022 gepland.

Begin januari is aan de kinderen die tussen september 2008 t/m december 2009 geboren zijn een uitnodiging gestuurd. Heeft u geen uitnodigingsbrief ontvangen of is uw kind niet geboren in bedoelde periode, dan kunt u hem/haar toch opgeven door een e-mail te sturen naar het parochiesecretariaat: administratie@pztb.nl, (graag vóór 10 februari) onder vermelding van “Vormsel 2022”. Daarbij graag een opgave van de naam en geboortedatum van uw kind , adres, woonplaats en uw e-mailadres. U ontvangt dan een bevestiging en verdere berichtgeving per mail.