Vastenactie 2022

Samen met de andere geloofsgemeenschappen van de Titus Brandsma parochie hebben we gekozen voor een ‘eigen project’ van de Stichting Solidair met India van de paters Norbertijnen van Heeswijk-Dinther. Het gekozen project is: Jeugdzorg straatkinderen in Ernakulam, Kerala (India).

In Kerala is sprake van een sterke toename van jeugdcriminaliteit. De kinderen komen uit arme gezinnen, vaak is er weinig tijd en aandacht voor de kinderen en zo komen zij in aanraking met straatcriminaliteit. Veel jongeren zijn verslaafd aan alcohol, drugs, tabak en worden seksueel misbruikt. Zij vertonen onverantwoordelijk gedrag en vormen een bedreiging voor de samenleving. 
In de achterstandsbuurt Vathuruthy in Ernakulam hebben de Norbertijnen een Jeugdzorgcentrum opgezet waar ze verschillende buitenschoolse onderwijsprogramma’s aanbieden aan zo’n 50 tot 70 jongeren. Voor de jongeren die met de politie in aanraking zijn geweest is er een ‘Special Home’, Echo Jeevana Balabhavan, waar op dit moment 16 kinderen (5 -13 jaar) worden opgevangen die primair een dak boven hun hoofd en een veilige omgeving nodig hebben, plus zorg en onderwijs.
Het doel van de programma’s in beide huizen is opvang en ondersteuning voor jongeren onder de 18 jaar om hen zo te beschermen tegen criminaliteit en een betere toekomst te bieden. Dit gebeurt door de gezinnen en Jeugdhuizen te bezoeken, middels gedragsstudies, het bieden van vaardigheidstrainingen, onderwijs, medische zorg en programma’s gericht op re-integratie in de maatschappij. Op deze manier worden deze jongeren direct geholpen en meer dan 300 gezinnen beschermd.

Laten wij in deze vastenperiode met z’n allen een mooi bedrag bij elkaar brengen voor deze kinderen. Het streefbedrag is €10.000,- en als dit lukt vult de Vastenactie dit aan met de helft tot €15.000,-, de totale kosten van dit project.

Het vastenzakje brengen we dit jaar weer bij u aan huis en als u wilt komen we het weer ophalen.
Ook kunt U uw bijdrage overmaken naar NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, onder vermelding van: project 401859 (het nummer van ons Eigen Doel project!)