uitnodiging deelname synodaal proces

De katholieke kerk zit momenteel in een ‘synodaal proces’. In 2023 is er een grote bisschopsvergadering in Rome. Maar voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij graag horen wat er leeft onder de gelovigen. Dat betekent dat alle katholieken mee kunnen denken over hoe het verder moet met de kerk.

Ook vanuit onze z. Titus Brandsma parochie zal gehoor worden gegeven aan de oproep van onze paus. Meedoen met een proces van luisteren , participeren en inspireren. In TitusBreed heeft u kennis kunnen nemen van de achtergrond en beweegredenen van dit synodale proces.
Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst op zaterdag 26 maart in de St. Antonius kerk aan de Stationsweg 112 in Ede. De bijeenkomst begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en zal om 12.00 uur worden afgesloten.
De centrale thema’s in ons bisdom zijn:
* Vieren.
* Medeverantwoordelijkheid voor missie.
* Dialoog in kerk en samenleving.

Lees hier de gehele uitnodigingsbrief