Inspiratiedag voor Gezinszondagen

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 21 januari in Apeldoorn een Inspiratiedag voor Gezinszondagen.
Deze dag staat in het teken van het opzetten en/of organiseren van gezinszondagen in de parochie. De dag is bedoeld voor leden van pastorale teams en vrijwilligers die interesse hebben of meer informatie willen. In de ochtend zal er tijd zijn om de visie van de gezinszondagen helder te krijgen en daar verdieping aan te geven. De middag zal in het teken staan van het delen en uitwisselen van ervaringen, ideeën en praktische tips. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Bangma-Mertens (medewerker Huwelijk en Gezin / Aartsbisdom).