Wereldvluchtelingendag in onze kerk 20-6

Dit jaar worden tijdens de Taizéviering op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, een aantal namen genoemd van de lijst van “United against refugee death”. (zie website: unitedagainstrefugeedeaths.eu/about-the-campaign/about-the-united-list-of-deaths/.

In heel Nederland worden van 1 tot 20 juni namen uit deze lijst genoemd in herdenkingen en zondagsvieringen. Deze gezamenlijke aandacht is georganiseerd door Migreat, een organisatie van jonge mensen die strijden voor een humaan vluchtelingen- en migratiebeleid. Met de actie “44.000 Namen” worden de meer dan 44.000 doden herdacht die vielen aan de Europese grenzen sinds 1993. Mensen die verdronken in de golven van de Middellandse Zee, de Evros of het Kanaal, die verongelukten of bevroren in de bergen van de Balkan en de Alpen. Die aan de dodelijkste grens ter wereld hun leven verloren, snakkend naar veiligheid.

Op 20 juni herdenken we deze slachtoffers van het Europese asiel- en migratiebeleid ook in onze kerk door het noemen van hun naam. Daarnaast worden in vele plaatsen, waaronder ook in Ede, Wageningen en Bennekom, gedenktekens gemaakt die op zondag 20 juni allen op strand Scheveningen opgebouwd worden als monument.

Wilt u zelf ook meewerken aan de actie? Dat kan bijvoorbeeld door een aantal gedenktekens te maken of op 20 juni te helpen in Scheveningen (dat kan ook nog na onze Taizéviering). Migreat kan alle hulp gebruiken. Wilt u helpen? Neem dan contact op met Nicole Bischoff (nicolebischoff60@gmail.com, 0318-417377). Zij is coördinator van Migreat voor Ede/Wageningen en Bennekom en kan u nog veel meer informatie geven.

Meer info: 
Website Migreat, 44.000 namen (https://migreat.org/44000-names/309/44-000-namen)
Op Facebook is een event aangemaakt: Facebook event 20 juni