Vieringen met kerkgangers vanaf 7 maart 2021

De locatieraad heeft besloten om in principe vanaf 7 maart weer 30 kerkgangers bij de vieringen toe te laten. Uiteraard worden de ontwikkelingen met betrekking tot besmettingen nauwlettend in de gaten gehouden, net als de aanbevelingen vanuit het Aartsbisdom Utrecht.
Er zal opnieuw met het aanmeldingssysteem worden gewerkt, net als van juli tot en met december 2020 het geval was.
U bent van harte welkom!

*** u kunt zich pas aanmelden vanaf zondag 28 februari via het formulier op onze website ***