Viering 20 juni

Viering: Zondag 20 juni
10.00 uur: Taizé-viering m.m.v. gelegenheidskoor
Voorganger: 2 lectoren 
Aanmelden voor deze viering 
Wordt NIET opgenomen.
Het liturgieboekje vindt u hier 

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor Mooi Leven Huis. In 2019 is het Mooi Leven Huis aan de Langhoven in Bennekom geopend. Een initiatief van ouders van jongeren met een meervoudige beperking. Het is een mooie plek om te wonen en voor dagbesteding. Alles draait hierbij om hen. Familie, vrijwilligers en professionals werken als een team zodat ze samen de zorg kunnen dragen voor een Mooi Leven. U kunt bijdragen op rekeningnummer NL74 RABO 0310 5437 38 van Mooi Leven Huis, Bennekom.

De opbrengsten van de collectes zijn slechts de helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken wordt erg op prijs gesteld!

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.