Verbranding van de palmtakjes

Na afloop van de gezinsviering heeft Adri van Dijk de palmtakjes verbrand, de as gewijd en zichzelf getekend met het askruisje.
Dit is terug te kijken, aan het eind van de opname van de gezinsviering op ons YouTube kanaal.
U kunt een kaart met een doosje gewijde as, om uzelf en uw huisgenoten een askruisje te geven, ophalen bij de parochiewacht (dagelijks van 10.30 tot 11.30 uur) of op Aswoensdag van 19.00 tot 19.30 uur.