Terugblik op de Goede Week

De Goede Week begon met de viering van Palmzondag. Tijdens deze feestelijke viering was het altaar mooi versierd met gekleurde palmpaasstokken. In de viering werden de palmtakjes gezegend en daarna door twee kinderen in de kerk uitgedeeld. Een grote processie in de kerk was er dit jaar niet, maar de sfeer van de juichende menigte kwam goed tot uiting in de liedjes en de teksten.

De sfeervolle viering op Witte donderdag was dit keer zonder de geloofsgemeenschap Ede. Daar had men, vanwege het beperkte aantal toegestane kerkgangers, een eigen viering. Na de eucharistie werd de altaartafel afgeruimd en de Godslamp op het rustaltaar geplaatst, waarna de aanwezigen in stilte de kerk verlieten.

In de gezinsviering op de middag van Goede Vrijdag werd stilgestaan bij de kruiswegstaties van onze kerk. Het was een rustige, inspirerende viering. Een verslaggever van de Gelderlander maakte foto’s van de kruishulde.

De viering op Goede Vrijdagavond stond in het teken van ‘Eerbetoon’. Ook hier was gelegenheid om als eerbetoon bloemen bij het kruis te steken en werd het leven van Jezus herdacht in verschillende teksten, de overweging en in prachtige liederen.

De eucharistieviering op Eerste Paasdag was al ver van te voren ‘volgeboekt’. In een prachtig versierde kerk bracht Adri van Dijk het licht van Pasen binnen, in de vorm van de nieuwe Paaskaars. Ook werd het doopwater gewijd. In deze viering werd afscheid genomen van Adri van Dijk, die heel lang als priester in Bennekom is voorgegaan. Als dank kreeg hij de oude Paaskaars ten geschenke samen met een prachtige kaarsenstandaard.

We zijn ontzettend blij dat we in deze Goede Week weer kerkgangers in de kerk mochten verwelkomen! Een speciaal woord van dank voor een viertal mensen de moeite heeft willen nemen om de vieringen op te nemen, zodat de vieringen terug te kijken zijn. Xander, Bart, Stef en Willem, van harte bedankt!
Voor het terugkijken van de vieringen kunt u terecht op ons YouTube kanaal

PR groep MVR