Raad van Kerken: Taizé viering 19 november

** Deze bijeenkomst is geannuleerd ** 

Taizé-viering
Op vrijdag 19 november 2021 om 19.30 uur wordt in onze katholieke kerk een Taizé-viering gehouden, georganiseerd door de Raad van Kerken.

Het thema van deze vesper is ‘Bevrijding’.

Een Taizé-viering bestaat uit het samen zingen van eenvoudige meditatieve liederen, momenten van stilte, lezingen en gebed. Koor en muzikanten komen uit verschillende kerkgenootschappen, geheel in lijn met de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk). De geloofsgemeenschap van Taizé is ontstaan na 1945 en streeft ernaar wereldwijd mensen uit verschillende kerkelijke tradities met elkaar te verbinden.
U bent van harte welkom deze viering bij te wonen. Aanmelden hoeft niet, iedereen mag gewoon weer naar de kerk komen (zonder corona-toegangsbewijs). Wel wordt gevraagd om rekening met elkaar te houden en afstand te bewaren, zeker als men mee wil zingen. Voor actuele informatie over eventuele coronaregels, kunt u de website van de Raad van Kerken raadplegen: https://rvkbennekom.com.

** Deze bijeenkomst is geannuleerd **