Psalmen en kunst tot leven wekken – 4 cursusbijeenkomsten

Iemand gaat pas voor je leven als je echt kennis met elkaar maakt, wanneer je je verdiept in elkaars verhaal en geschiedenis. Dat geldt ook voor een kunstwerk, het leeft pas voor jou als je er contact mee maakt en het jou iets te vertellen heeft.
Zo hoop ik dat psalmen al lezend, mediterend en bevragend in onderling gesprek tot leven worden gewekt.
Vooraf beginnen we met kijken naar kunst, om haar eigen zeggingskracht.
Daarna lezen we de psalm en overwegen die persoonlijk en gezamenlijk op zo’n manier dat je de oude tekst als het ware zelf meemaakt en nieuw beleeft…
We kijken of er raakvlakken zijn met de kunst.
Om de psalm op andere wijze te proeven luisteren we telkens naar een muzikale of poëtische vertolking.

Praktische zaken:
dinsdagen  14 en 21 september, 5 en 12 oktober
’s middags 14.00-16.00 uur óf: ’s avonds 20.00-22.00 uur
Torenzaal van Maria Virgo Reginakerk, Heelsumseweg 1, Bennekom
(maximaal aantal deelnemers 12 personen per keer)
cursusleider: Ben Piepers én contactpersoon: Inge Engels
Aanmelden vóór 5 september per mail bij benpiepers@gmail.com met vermelding van uw naam, mailadres, telefoonnummer en voorkeurskeuze van tijd.