Mededeling pastoraal team en parochiebestuur Zalige Titus Brandsma

Geachte parochianen,
Met vreugde delen wij u mee dat per 1 september a.s. onze bisschop, kardinaal Eijk, voor onze parochie heeft benoemd:

Mr. Erik Rozeman

In het afgelopen jaar heeft Erik zijn pastorale stage in onze parochie voltooid. De beperkte bezetting van het pastorale team en de lopende projecten in de parochie heeft de bisschop doen besluiten aan hem het verzoek voor te leggen een eerste benoeming in dezelfde parochie te willen aanvaarden. Hierop heeft Erik van harte ja gezegd. Wij zijn blij met zijn bereidheid en wensen hem een vruchtbare start in het pastoraat.
Erik wordt benoemd in een voltijds aanstelling voor onbepaalde tijd als kandidaat priester. Op 13 november a.s. hoopt hij de diakenwijding te ontvangen en op 18 juni volgend jaar de priesterwijding in de kathedraal van Utrecht.
Op zaterdagavond 4 september a.s. zal Erik tijdens de Eucharistieviering van 18.30 uur in Wageningen worden gepresenteerd en de ambtseed afleggen ten overstaan van vicaris Hans Pauw. Van harte nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn.