Liturgie zondag 2 mei

Viering: Zondag 2 mei
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. koor Arsis
Voorganger: Erik Rozeman, pastoraal stagiair
Aanmelden voor deze viering

Het liturgieboekje van 2 mei 

Overweging in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag: 
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor de Voedselbank Ede. Zeker in deze tijd, waarin steeds meer mensen afhankelijk zijn van de Voedselbank, is uw steun hard nodig! U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL54 ABNA 0432 3668 06 t.n.v. Voedselbank Ede.

Bloemetje van Arsis voor de viering van 2 mei
U kunt namen van mensen die in aanmerking komen voor het bloemetje van Arsis doorgeven via een briefje in het mandje in de kerk of via de mail op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.